Steun stichting Nowolves Benelux

Steun stichting Nowolves Benelux | Geld inzamelen
 
 
Steun Stichting Nowolves Benelux

Help mee en steun on. Wij informeren en maken ons sterk voor jouw belang !

Donaties zijn nodig om verder te gaan in ons doel om ook de andere kant van het wolven verhaal te laten horen. Het geld zal worden gebruikt om deel te nemen aan bijenkomsten, workshops, lezingen, opleidingen, voor vakliteratuur, kosten abonnementen, het verstrekken van informatie materiaal en het organisren van lezingen.

Bedankt voor uw donatie!

Wie is Nowolves:


Het team van Nowolves wil u informeren over de gevolgen van de komst van wolven in Nederland.

Het staat kritisch tegenover de komst van de wolf.

Informatie over preventieve maatregelen tegen wolven-aanvallen, informatie over actuele aanvallen in binnen- en buitenland, resultaten van onderzoeken naar de emotionele en economische schade zijn enkele voorbeelden.

Daarnaast doen wij in samenwerking met onze partners DNA onderzoek en schade expertise na een aanval. Nowolves word ondersteund door diverse geanonimiseerde partners.

Nowolves is een non-profit organisatie die zich richt op het onderzoeken, informeren en publiceren over de risico’s en gevolgen van een wolvenpopulatie in de Benelux.  Tevens onderzoekt Nowolves beschikbare wolfwerende maatregelen, als voorbeeld speciale afrasteringen en kuddebewakingshonden, hun werkzaamheid, mogelijkheden en beperkingen.

Nowolves is gesprekspartner van de overheid en politieke partijen.
Nowolves zet zich actief in voor het monitoren van wolven en vollédig schadeloos stellen van gedupeerden van een wolvenaanval. Vervolgschade heeft hierbij onze speciale aandacht.
Nowolves is een Wake-Up Call !!!
Geen anti-wolf platform en geen actiegroep.
Nowolvesnl is het énige wolf-kritische platform in de Benelux en wil het eerlijke verhaal over wolven vertellen

Waarom doen we het:

In 2000 werd het eerste wolvenroedel ontdekt in Saksen. Omdat de grootste roofdieren in ons culturele landschap geen natuurlijke vijanden hebben, hebben zij zich sindsdien door heel Duitsland aanzienlijk verspreid. In het monitoringjaar 2017/2018 werden 73 roedels, 30 paren en drie enkele dieren bevestigd door het Federaal Bureau voor Natuurbehoud en het “Federaal documentatie- en adviescentrum voor wolven”.

Deze concentratie leidt tot veel problemen in ons dichtbevolkte culturele landschap. Politici mogen hun ogen hiervoor niet sluiten. Wat nodig is, is een wetenschappelijke, op gegevens gebaseerde, ideologievrije en pragmatische aanpak. Bescherming en veiligheid van de mensen moet onze topprioriteit zijn.

Er moet rekening worden gehouden met de zorgen en angsten van mensen, vooral in plattelandsgebieden. Zij worden direct met de wolven geconfronteerd. Begrazing met schapen, geiten, runderen, paarden en damherten, evenals jacht worden met name getroffen. De veeteelt vormt en houdt ons cultuurlandschap in stand.

Ook is begrazing onmisbaar voor de dierenvriendelijke vorm van veehouderij en voor de biodiversiteit en de bescherming van het landschap. Dierenwelzijn is niet deelbaar. Ook kuddedieren verdienen bescherming. De talrijke gevallen waarin dieren door wolven werden gedood of zwaar gewond raakten, tonen de groeiende behoefte aan actie. Vooral omdat de wolvenbestanden zich elke drie tot vier jaar verdubbelen. Deze reproductie- en distributiestructuur is tot nu toe in Duitsland onderschat. Om de behoefde aan veiligheid van mensen te waarborgen met name in de landelijke gebieden, om graasdieren te beschermen en om de acceptatie van de terugkeer van de wolf in de samenleving veilig te stellen, houden we snelle politieke acties voor noodzakelijk.

https://www.nowolvesbenelux.nl/

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
45 donaties
€ 1.610,00
Doel: € 5.000,00
32%