Sponsorrit Help Floor haar studie door! | Geld inzamelen
 
 

Sponsorrit Help Floor haar studie door!

Help Floor haar hart te volgen en haar Rebalancing opleiding af te maken.

See for English version below

 

Hallo lieve lezer, 

Graag vraag ik je aandacht voor het volgende:
Mijn hart bracht mij een aantal jaar geleden bij de Rebalancing, een opleiding voor lichaamswerk, meditatie en zelfonderzoek.

Inmiddels heb ik net het 2e jaar alweer afgerond. Het brengt me veel: van het afgeschermde leven met een hartafwijking sta ik nu vol in het leven, heb ik meer energie en zit ik beter in m’n vel dan ooit. Dit is mijn passie, hier wil ik m’n beroep van gaan maken en ook anderen in gaan begeleiden. Daarom wil ik heel graag verder met het 3e jaar, maar... ik heb het geld niet. 

Dat was een probleem. Tot ik besloot het een avontuur te maken.
Naast de rebalancing zijn paarden mijn grote passie en zo ontstond een plan: Riding for rebalancing! Samen met de paarden ga ik dat geld bij elkaar verdienen door middel van een sponsorrit. Ik ga de weg van mijn hart rijden.

Normaal rijden we zo’n 50 km per maand.
Nu daag ik mezelf en de paarden uit: minimaal 50 km in 3 dagen (het gaat tenslotte om het 3e jaar). Ik rijd met navigatie die de route, aantal km’s en snelheid bijhoudt in een mooi overzichtje. En ik zal ook zorgen voor wat gezellig beeldmateriaal erbij. De sponsorrit zal rond eind juni / begin juli zijn, definitieve data volgen nog. 

Wil je mij sponsoren?
Dat kan door een vast bedrag te doneren via deze pagina!
En als je andere mensen weet die hier ook voor in zijn: geef het door alsjeblieft!

Ik ga ervoor, op naar het derde jaar!


Hartelijke groet,
Floor

 

---

 

Sponsor ride - Help Floor through her study!
 
Help Floor follow her heart and finish her Rebalancing training.
 
Dear reader,
 
I would like to ask your attention for the following:
My heart brought me to the Rebalancing a few years ago, a training for body work, meditation and self-examination.
 
I recently have finished the 2nd year. It brings me a lot: from the sheltered life with a heart condition I am now full in life, I have more energy and I am happier than ever. This is my passion, and I want to make my profession of it to help and guide others. That's why I really want to follow through with 3rd year, but ... I do not have the money.
 
That was a problem. Until I decided to make it an adventure.
In addition to the rebalancing, horses are my passion and that's how I came to the following plan: Riding for rebalancing! Together with the horses I will raise that money through a sponsor ride. I am going to ride the road of my heart.
 
Normally we ride about 50 km per month.
Now I challenge myself and the horses: around 50 km in 3 days (after all, it is the third year). I ride with navigation that keeps the route, number of km's and speed in a nice overview. And I will also provide some nice visual material. The sponsor ride will be around the end of June / begin of July, definitive dates will follow.
 
Do you want to sponsor me?
This can be done by donating via this website.
And if you know other people who are also interested in this: please pass it on!
 
I’am going for it, on to the third year!
 
Sincerely,
 
Floor
  

 

Floor Bouwsma
13-08-2018

See for English version below

 

Hallo allemaal,

Een tijdje geleden alweer, mijn lijf had even verplicht siësta nodig met alle warmte van de afgelopen tijd.

De sponsorrit is super verlopen en ik heb inmiddels bijna alle beloofde donaties binnen.

Ik hoorde alleen van een aantal mensen dat ze het filmpje en verslag niet hadden ontvangen. Mocht je niks hebben gehad: check even je spam (weet ook niet hoe het kan, maar sommigen vonden ‘m daar) of mail me even, dan stuur ik het opnieuw.

 

Behaalde bedrag

Inmiddels is de stand 3432 euro! Ik ben er zó blij mee! Het 3e jaar van de rebalancing komt al heel dichtbij zo qua haalbaarheid. Ik ga me nog “even” inzetten voor het resterende deel en m’n sponsorpagina laat ik ook nog een tijdje lopen, ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Jullie horen het uiteraard zodra ik het totale bedrag behaald heb.

Lieve mensen, allemaal ontzettend bedankt voor jullie steun en donaties!

 

Hartelijke groet,

Floor

 

---


Hi all,

 

It’s while ago since my last update, my body required siesta with all the warmth of the last weeks.

The sponsor ride went very well and I have received almost all promised donations.

I heard from a number of people that they had not received the video and report. If you didn’t get it: check your spam (I don’t know how it is possible, but some people found it there) or email me and I will send it again.

 

Achieved amount of money

The score is now 3432 euros! I am so happy with it! The 3rd year of the rebalancing is already very close in terms of feasibility. I'm going to do my best for the remaining amount and I will leave my sponsor page online for a while, I'm confident that it will be okay. Of course, you will hear it as soon as I have achieved the total amount.

Dear people, thank you so much for your support and donations!

 

Greetings,

Floor

 

 


Floor Bouwsma
14-07-2018

See for English version below

Lieve mensen,

Avontuur volbracht!
We hebben onze uitdaging volbracht met een totale afstand van 73,85 km!
Ik ben trots! Dit is wat er in zat, binnen de grenzen van ons kunnen en wel een goede uitdaging! Het was een ontzettend gaaf, leerzaam en intensief avontuur! We zijn weer vele ervaringen rijker.

Hierbij een filmpje van de rit: https://youtu.be/wYoEmMAemXs

Sponsoring
Voor de mensen die per km sponsoren en de mensen die graag nog willen overmaken ná de rit: Je donatie is heel erg welkom!

Totaal bedrag
Ik ben super blij met hoe hoog de teller nu al staat. Dank jullie wel voor alle steun en donaties. Binnenkort zal ik nog een update geven van wat het totale bedrag uiteindelijk geworden is. Ik ben zelf ook erg benieuwd!

Hartelijke groet,

Floor

--

 
Dear people,

Adventure accomplished!
We have completed our challenge with a total distance of 73.85 km!
I am proud! This is our achievement, within the limits of our abilities and still a good challenge! It was a very fun and intensive adventure and I learned a lot of it! We gained a lot of new experiences.

This is the link to the video of the ride: https://youtu.be/NS7yDHJC3tA

Sponsoring
For the people who sponsor per km and the people who would like to donate after the ride: Your donation is still very welcome!

Total amout of sponsor money
I am very happy with how high the amount is already. Thank you all for your support and donations. Later on I will give an update of what the total amount has become. I am also very curious!

With love,

Floor

 


Floor Bouwsma
08-07-2018

See for English version below

Lieve allemaal,

We zijn er klaar voor!
9-10-11 juli gaat het worden. Morgen gaan we van start! De paarden lopen weer goed, het wordt even wat koeler, ik gooi er nog een portie passie en energie tegenaan: we gaan er wat moois van maken. De komende dagen geef ik geen updates, maar na de totale rit volgt een mooi verslag van onze belevenissen.

Zonnige groet (met een beetje schaduw en een ijsblokje),
Floor

--

Dear people,
 
Ready to go!
It will be the 9-10-11th of July. We will start tomorrow! The horses are doing well again, it gets a little cooler, I go for it with passion and energy: we're going to make something beautiful out of it. The next few days I will not give updates, but after the total ride you will receive a nice report of our experiences.
 
Sunny greeting (with a bit of shade and an ice cube),
Floor
 


Floor Bouwsma
28-06-2018

See for English version below

 

Hallo sponsors en meelezers,

Daar ben ik weer!

Dank jullie wel!
Het bedrag groeit en groeit. Ik kan vermelden dat de teller inmiddels op de 3400 euro staat! Heel erg fijn! Mijn dank aan jullie allen is groot! 

In de krant
Nog altijd ben ik druk bezig met meer bekendheid geven aan m'n actie. 

Vorige week stonden we in het Bennekoms Nieuwsblad en deze week staat er nog een artikel over m'n actie in zowel Stad Wageningen als Bennekoms Nieuwsblad! Super leuk! En het heeft ook alweer een paar nieuwe sponsors opgeleverd! 

De artikelen vindt je bij de foto's.

Datum sponsorrit
Helaas is daar wat vertraging in gekomen. We hadden een beetje pech. Fjalar zat in de kreukels. Inmiddels gaat hij met wat goede zorg weer een heel stuk beter gelukkig. Maar nu gaat het met Noa even wat minder... Om de uitdaging maar gewoon nog een beetje groter te maken   Noa krijgt nu een beetje rust en een grote portie liefde, Fjalar mag nog wat kracht opbouwen en dan is het plan (als de paarden herstellen zoals verwacht) in de week van 9 juli onze rit te gaan rijden.

Ik hou jullie op de hoogte.

Hartelijke groet,

Floor

 

---

Hello sponsors and supporters,
 
Here I am again!
 
Thank you!
The amount of donations grows and grows. I’m happy to inform you that the collected amount of money is now at 3400 euros!
Very nice! Many thanks to you all!
 
In the newspaper
I am still busy getting more attention to my action.
 
Last week we were in the Bennekoms Nieuwsblad and this week there is an article about my action in both Stad Wageningen and Bennekoms Nieuwsblad! Awesome! And it has also yielded a few new sponsors!
You will find the articles in the photo galery.
 
Date sponsor ride
Unfortunately, there has been some delay. We were a bit unlucky. Fjalar was injured. In the meantime he is doing a whole lot better again with some good care. But now Noa is a little off... To make the challenge just a bit bigger. For now, Noa gets a bit of rest and lots of love, Fjalar can build some strength and then the plan is (if the horses recover as expected) to ride in the week of the 9th of July.
 
I'll keep you informed.
 
Sincerely,
Floor


Floor Bouwsma
18-06-2018

See for English version below

 

Hallo lieve sponsors en meelevers, 

 

Tijd voor een update!

 

Sponsors werven

Afgelopen tijd hebben we een aantal rondes gemaakt in de buurt om sponsors te werven. Heel bijzonder, de ontmoetingen die er ontstaan! Ontzettend leuke gesprekken en leuke mensen. We hebben vele diverse sponsors: verschillende culturen, leeftijden enz... M’n actie is nu zelfs internationaal, met als record afstand een sponsor uit Australië!

 

Zowel in Bennekom als in Renkum kwamen we mensen van de krant tegen. We zijn geïnterviewd en er zijn foto’s gemaakt. Zodra het in het nieuws staat, zal ik dat hier ook laten weten uiteraard.

 

Het gaat goed met m’n actie!
Via mooie ontmoetingen in verschillende steden, via internet en via vrienden en kennissen
heb ik inmiddels al meer dan 2500 euro aan sponsorgeld verzameld. Daar ben ik ontzettend blij mee. En... ik ben er nog niet. Ik ben druk bezig nog meer bekendheid aan m'n actie te geven en het totale bedrag binnen te halen.
 

Hoe meer bekendheid hoe beter natuurlijk. Ik kan nog veel sponsors gebruiken. Deze pagina delen via mail, facebook of mondeling is nog steeds erg welkom.

 

Training

Daarnaast trainen de paarden en ik rustig door voor de rit. Dat kan op vele manieren naast alleen maar km’s maken. Ik voeg graag wat creativiteit en speelsheid toe om het voor de paarden en mezelf leuk en uitdagend te houden. Check de foto's naast dit bericht!

 

Lieve groet,

Floor

 

---


Dear sponsors and supporters,
 
Time for an update!
 
Recruiting sponsors
During the last couple of weeks we made a couple of trips in the neighborhood to recruit sponsors. It’s very special, the encounters that arise! Very nice conversations and very nice people. The sponsors come from a lot of different cultures, ages and so on... We even go international with a record distance sponsor from Australia!
 
We met people from the newspaper in both Bennekom and Renkum. We have been interviewed and pictures have been taken. As soon as it's in the news, I'll post it here.
 
It goes well with my project!
Through beautiful meetings in various cities, via the Internet and through friends and acquaintances, I have already collected more than 2500 euros in sponsor money.
I am very happy with that and I am busy getting as many people as possible familiar with my campaign to collect the total amount of money.
 
The more people are getting familiar with my plan, the better of course. I can still use many sponsors. If you want to share this page via email, facebook or in person, that would be really great!
 
Training
In the meantime, the horses and I are still training for the ride. There are many ways of training besides just making kms, I like to add some creativity and playfulness to keep it fun and challenging for the horses and myself. See for photo's next to this message.
 
With kind regards,
Floor
 

  

Laat een reactie achter

16 donaties
€ 650,00
Doel: € 5.000,00
13%