Sponsoring unu Pikin Han Noordenbos

Sponsoring unu Pikin Han Noordenbos | Geld inzamelen
 
 
sponsor Vliegende Meubelmaker han sterdam en de sociale werkplaats stichting Unu Pikin

In Paramaribo runt stichting Unu Pikin een sociale werkplaats met opvang, arbeid en stages voor jonge mensen met een beperking. Het betreft 25 medewerkers en stagiaires in de werkplaats met verschillende culturele achtergronden. Met extra begeleiding maken deze mensen prachtige dingen.

De werkplaats is afhankelijk van inkomsten uit verkoop van eigen producten en donaties. De slechte economische situatie in Suriname dwingt de werkplaats nieuwe manieren te zoeken om het hoofd boven water te houden.

Daarom wil de stichting nieuwe producten gaan ontwikkelen: meubels van gerecycled materiaal zoals pallethout en autobanden. De kennis om die producten te ontwikkelen is niet in huis. Daarom komen de Vliegende Meubel makers in de zomer 2019 helpen. Dit zijn 7 vrijwilligers. Daar ben ik Han Noordenbos (Hansterdam) er 1 van.

Inmiddels zijn al meerdere ontwerpen geleverd en 4 ontwerpen door Unu Pikin geselecteerd. Extra ontwerpvragen staan nog open.
De geselecteerde ontwerpen gaan we de mensen in de sociale werkplaats leren maken om te kunnen verkopen.

Om de benodigde materialen te kopen legt elke Meubelmakers 400 euro in als bijdrage. Ook de ontwerptijd, reis en het verblijf komen niet ten laste van Unu Pikin, circa 1600 euro worden door de meubelmaker zelf betaald of zo mogelijk via fundraising verkregen. Dit betreft onder andere het ticket, het visum, het eten en de bijkomende kosten.

De verdere wens is om Unu Pikin te helpen aan een nieuwe tafelzaag en buigmachine, omdat de huidige machines eigenlijk te gebrekkig zijn voor productie. Ook hierin hopen we te kunnen ondersteunen. Tevens bestaat de wens om bij voldoende productiviteit tijdens het project worden ook enkele meubels weggeven aan kindertehuizen in de regio.

Om mijn inzet maximaal en toch ook betaalbaar te houden ben ik deze doneeractie gestart. Voor 3 weken leg ik mijn bedrijfje stil om dit prachtige initiatief een beter fundament te geven op overleving als sociale werkplaats in de toekomst.

Wil je meer weten over de stichting waar we voor aan de slag gaan, kijk dan eens op www.stichtingunupikin.nl.

Uw bijdrage is van harte welkom.

De prototypes van de 3 van mij gekozen ontwerpen zijn ook te koop, daarnaast bied ik een aantal gadgets en een boek aan,

de bijdrage hiervan gaat naar de doneeractie, zie de foto's op mijn site: http://www.hansterdam.nl/project/unu pikin. Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
18 donaties
€ 2.164,00
Doel: € 2.400,00
90%

Deze actie is gesloten.