Sociaal Veilig Onderwijs | Geld inzamelen
 
 

Sociaal Veilig Onderwijs

Er is meer kennis en inzicht nodig voor Sociale veiligheid op school

Sociaal Veilig Onderwijs, Helpt u mee?

 -   385.000 leerlingen gaan iedere dag met angst naar school, omdat zij gepest worden en/of zich niet veilig voelen.

-   18000 leerlingen zitten thuis, omdat zij niet naar school kunnen, omdat het niet veilig is, of omdat samenwerkingsverbanden machteloos staan om hen op een school toe te laten omdat zij dit door vooroordelen niet durven.

-  1 op de 3 leerkrachten wordt gepest, en gaat dagelijks met angst in zijn/haar lijf naar school.

-  1 op de 5 leerkrachten loopt tegen een burn-out aan vanwege te hoge werkdruk.

-  Veel leerkrachten zitten ziek thuis, omdat zij zich niet meer veilig voelen in het onderwijs.

-  Veel leerkrachten stappen massaal het onderwijs uit omdat:

-          Zij zich niet verder kunnen ontwikkelen.

-          De werkdruk te hoog ligt.

-          Zij zich niet veilig voelen op school.

-          Machteloos staan omdat zij geen handvatten krijgen over hoe om te gaan met: 

  • De multiculturele samenleving,
  •  Cyberpesten,
  • Gezin en school,
  • Respect op geaardheid,
  • Zelfbeschadiging,
  • Ouderbetrokkenheid,
  • Collegialiteitsondersteuning
  • Feedback leerkracht-leerling.

Er is meer kennis en inzicht nodig

Stichting Veilig Onderwijs doet daarom onderzoeken die het onderwijs de handvatten kunnen bieden die zo hard nodig zijn voor een sociaal en veilig schoolklimaat. Hiervoor is meer kennis en inzicht nodig. Niet alleen over het ontstaan van problemen, maar ook over hoe je ze kunt voorkomen. Hiermee valt veel winst te behalen.

De strijd tegen deze  problemen

Om de omvang, ernst en duur van deze problemen te bestrijden is wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere methoden dringend nodig. Die strijd moet de hoogste prioriteit krijgen. Niet alleen in ons onderwijsstelsel, maar ook in onze samenleving.

Mensen uitzicht bieden op een beter leven

Stichting Veilig Onderwijs is een goed doel met een missie. Wij zijn er voor iedereen die te maken heeft met een onveilige schoolklimaat. of wil weten hoe die te voorkomen zijn. Daarom nemen wij met daadkracht en passie het voortouw door:

het financieren van onderzoeken
het bieden van actuele en betrouwbare informatie
het bevorderen van openheid en begrip  
hulp bij de implementatie

Mogen wij op u rekenen?

Stichting Veilig Onderwijs ontvangt geen overheidssteun.
Wij kunnen ons werk uitsluitend doen met financiële steun van de Nederlandse bevolking en het bedrijfsleven. Dankzij uw steun.

Mogen wij op u rekenen?Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

1 donatie
€ 5,00
Doel: € 90.000,00
0%