Geld inzamelen | Schrijven helpt!
 
 

Schrijven helpt!

Een boek uitbrengen om pijn van mij af te schrijven


Mijn droom is om mijn bijzondere, maar nog jonge leven, te beschrijven en uit te brengen in een boek. Door alle gebeurtenissen van mij af te schrijven hoop ik alles een plekje te kunnen geven. Daarnaast hoop ik anderen, die iets soortgelijks hebben meegemaakt of meemaken, een hart onder de riem te steken met mijn verhaal.

Onderstaande een korte preview van mijn bijzondere leven.

 

Mijn moeder was mijn alles. Wat zei tegen mij zei, was de waarheid. Mijn moeder kreeg een beroerte. We moesten afscheid van haar nemen, maar ze kwam er weer bovenop.

Ze was gemeen. Alles wat ik in vertrouwen tegen haar zei, vertelde ze aan mijn vader en zusje. Het voelde alsof ik mijn beste vriendin was verloren. Wat heb ik mij in haar vergist.

Op mijn 19e werd ik uit huis gegooid. Ik stond op straat en kon nergens naartoe. Ik had sinds een paar weken een vriendje, maar hij woonde aan de andere kant van het land.

Ik koos ervoor om bij hem en zijn familie te gaan wonen, ik kon nergens anders heen. Al mijn eigendommen waren door mijn moeder in vuilniszakken gegooid en ik moest ze ophalen. Ik mocht geen foto's van haar hebben, die heeft ze allemaal verscheurd.

Tevergeefs probeerde ik weer in contact te komen met mijn familie. Na een jaar gingen mijn vriend en ik samenwonen.

Inmiddels zijn we 7 jaren verder. Ik heb nog steeds geen contact. Maar het is goed zo. Ik heb een leuke baan, mijn vriend en 2 honden en mijn eigen nieuwe leven.

Ik heb een muur om mij heen gebouwd. Jarenlang versliep ik mijn verdriet. Soms wordt ik boos en lijkt het alsof niemand mij begrijpt. Het klinkt gek, maar ik geloof in de sterren en bid tot God en weet dat het weer goed komt.

Ik ben sterker nu, en trots op wat ik samen met mijn lief behaald heb, een veilig thuis!

Het herinnert me aan een liedje:

When I get older
I will be stronger
They’ll call me ‘Freedom’
Just like a wavin’ flag

K'naan

 

ENGLISH

 

My dream is to describe and express my special but still young life in a book. By writing down all my experiences, I hope to give everything a place. In addition, I hope others encouragedENGLISH
My dream is to describe and express my special but still young life in a book. By writing down all my experiences, I hope to give everything a place. In addition, I hope others encouraged who have experienced or experienced something similar.

 

Below is a short preview of my special life.

 

My mother was my everything. What she said to me was the truth. My mother got a stroke. We had to say goodbye to her, but she got on top of it again.

She was common. Everything I told confided to her she said to my father and sister. It felt like my best friend was lost. What did I mistake in her?

At my 19th I was thrown out of the house. I stood on the street and could't go anywhere. I had a boyfriend for a few weeks, but he lived on the other side of the country.

I chose to live with him and his family, I could't find anywhere else. All my belongings were thrown by my mother in garbage bags and I had to pick them up. I could not have pictures of her, that tore them all.

In vain, I tried to contact my family again. After a year my friend and I went to live together.

In the meanwhile we are 7 years further. I still have no contact. But it's fine. I have a nice job, my friend and 2 dogs and my own new life.

I built a wall around me. For years I've been saddening my sorrow. Sometimes I get angry and it seems like nobody understands me. It sounds crazy, but I believe in the stars and pray to God and know that things are going well again.

I am stronger now, and proud of what I have achieved with my love, a safe home!

It reminds me of a song:


When I get older
I will be stronger
They’ll call me ‘Freedom’
Just like a wavin’ flag

K'naan 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.


 

Laat een reactie achter

0 donaties
€ 0,00
Doel: € 2.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.