Save the handicapt deaf cats

Save the handicapt deaf cats | Geld inzamelen
 
 
Stichting voor katten met handicAp of op straat leven

English below the Dutch 


Ik ben een particuliere kattenopvang geworden voor katten met een handicap , doofheid , op straat gezet , Maar ik krijg ook hele zieke katjes binnen en dit is soms erg duur wat in de kosten oploopt. En daarbij kan ik jullie steun gebruiken alle kosten voor de dieren die erbij komen kijken dieren artsen , voer , grint , palen en speelgoed ... hierbij komt kijken dat k alles nog uit eigen zak doe , en k wel katten krijg die bij mij gedropt worden ... ik verzorg deze ik help ze tot ze terug kunnen naar een forever home of ze blijven bij mij in hun gouden mand . Want sommige zijn niet meer herplaatsbaar vanwege hun handicap worden ze afgewezen door mensen en weer op straat te recht komen . 
deze katten zijn doof of blind of missen een poot of iets en die overleven het niet buiten zeker niet met deze kou . 
Wil je iets goed doen of zou je graag een forever home willen bieden aan 1 van deze schatjes doneer ons en neem contact met ons op . Er word een Facebook pagina geopend en een Instagram account om alles te kunnen gaan volgen .. hoe het hier gaat met deze schatjes en welke al klaar zijn voor adoptie en welke er worden gebracht .. we proberen zoveel mogelijk poesjes te redden in hoop dat we een goede daad verrichten zeker nu ze in Nederland steeds meer de goedkeuring krijgen katten te mogen doden .. en dit kan mijn katten hart niet aan. 

help jij mijn stichting tot een mogelijkheid te worden groter te worden om zo een hoop dierenleed te voorkomen ? 


english

I have become a private cat shelter for cats with a disability, deafness, put on the street, but I also get very sick kittens and this is sometimes very expensive which increases in costs. And in addition I can use your support all costs for the animals that come to watch veterinarians, food, gravel, poles and toys ... this also means that k still do everything out of my own pocket, and k do get cats that are dropped by me be ... I take care of these I help them until they can go back to an forever home or they stay with me in their golden basket. Because some are no longer relocatable because of their disability, they are rejected by people and end up on the street again.
these cats are deaf or blind or miss a paw or something and they certainly cannot survive outside with this cold.
Do you want to do something good or would you like to offer a forever home to one of these babies donate us and contact us. A Facebook page will be opened and an Instagram account to be able to follow everything .. how things are going with these babies and which ones are ready for adoption and which ones are being brought .. we try to save as many kittens as possible in hope that we perform a good deed, especially now that they are getting more and more approval in the Netherlands to kill cats .. and this cannot hold my cat's heart.


do you help my foundation to become a possibility to become bigger in order to prevent a lot of animal suffering?Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.