Save Anoir's Life | Geld inzamelen
 
 

Save Anoir's Life

Save Anoir's Life

Assalaamu aleykum - vrede zij met jullie allen. Mijn naam is Anoir Benabdillah en ben 30 jaar oud. Ik lijd aan ME CVS, POTS, MCAS en fibromyalgie. Allemaal diagnoses die 'ongeneeslijk' zijn....ME staat voor Myalgische Encefalomyelitis en is een postvirale hersen - en neurologische aandoening. Het gaat om oa ontstekingen in hersenen en ruggenmerg, immunologische klachten die gepaard gaan met pijn overal in het lichaam. Letterlijk iedereen kan het krijgen en geschat wordt dat er wereldwijd minstens 17-24 miljoen ME-patiënten zijn. De ziekte is chronisch, kan een grillig verloop hebben en is vooralsnog ongeneeslijk. Maar ik legde me niet neer bij het ongeneeslijke aspect. Na veel doktoren gezien te hebben, veel tegenslagen en vele misdiagnoses is na lang strijden mijn gevoel bevestigd; Ik heb. Craniocervical Instability (CCI), Atlantoaxial Instability (AAI) and Subaxial Instabiliteit. Dit betekent dat al jarenlang druk op mijn hersenstam (waarin al vitale functies worden geregeld) wordt uitgeoefend door instabiliteit in mijn nek.... Hierdoor is heel mijn systeem ontregeld met ontzettend veel invaliderende (neurologische klachten), waardoor ik compleet bed-, bank en huisgebonden ben en afhankelijk van zorg van naasten. Mijn klachten zijn:

Zware hoofdpijnen (het hoofd voelt te zwaar voor de nek) en een bobbelkopgevoel. Drukhoofdpijnen veroorzaakt door dingen zoals gapen, lachen, huilen, hoesten, niezen. Symptomen van autonome functies van het zenuwstelsel, zoals tachycardie (snelle hartslag, hitte-intolerantie, problemen met staan (orthostatische intolerantie), problemen met de darmen, dorst en chronische vermoeidheid. Andere symptomen zijn nekpijn, centrale of gemengde slaapapneu, aangezichtspijn of gevoelloosheid, evenwichts- en coördinatieproblemen en duizeligheid, duizeligheid, flauwvallen, zichtproblemen, slikproblemen, verstikking, oorsuizen, misselijkheid, braken, verlamming, neerwaartse nystagmus (onregelmatig oog bewegingen). Dit houdt in dat ik geopereerd zal moeten worden, anders zal mijn toestand verergeren en dit kan uiteindelijk leiden tot complete invaliditeit of zelfs de dood. De tijd tikt dus..

Nu zit er helaas een prijskaartje aan wat niet vergoed wordt. De levensreddende operatie met nazorg etc zal ca. 80.000 kosten. Deze zal worden uitgevoerd in Barcelona door 's werelds topneuroloog dr. Gilete... Eerst zal er een evaluatie in Nederland plaatsvinden, maar de kans is zeer groot dat ik hier niet geholpen kan worden. Rechtstreeks overmaken tnv Save Anoir's Life.

Rechtstreeks doneren kan op Reknr. NL38INGB0009479631 tnv Save Anoir's Life

Ik zal nooit opgeven, maar heb wel jullie steun in dezen nodig...

After seeiing many doctors and many misdiagnoses and a lot of years of fighting my feeling has been confirmed; I have:

Craniocervical Instability (CCI) and; Atlantoaxial Instability (AAI) This means that for many years there's pressure on my brain stem (in which vital functions are being regulated) .... As a result, my entire system is disrupted with an enormous number of debilitating complaints, so that I am completely bound to bed and dependent on the care of loved ones . This means that I will have to undergo surgery, otherwise my condition will worsen and this can ultimately lead to complete disability or worse. The time is ticking .... Unfortunately, there is a price tag that is not reimbursed. The life-saving operation with aftercare etc will cost around 80,000. This will be performed in Barcelona by the world's top neurologist Dr. Gilete ...

I will never give up, but I do need your support in this one ...

Anoir Benabdillah
03-08-2019

Anoir zal op 30 augustus door een Nederlandse neurochirurg gezien worden. Op basis daarvan zal er gekeken worden wat het plan wordt....


 

Laat een reactie achter

3810 donaties
€ 86.864,00
Doel: € 80.000,00
108%

Deze actie is gesloten.