Samen vóór een Liefdevol Thuis

Samen vóór een Liefdevol Thuis | Geld inzamelen
 
 

Ook jij kunt het verschil maken. Kijk niet weg ....

Vanuit de overheid worden slachtoffers aangemoedigd om hulp te zoeken. Artsen, docenten, fysiotherapeuten en andere zorg- en welzijnswerkers zijn wettelijk verplicht om bij signalen van huiselijk geweld in actie te komen. De ervaring leert echter dat slachtoffers door de onduidelijkheid, onzekerheid, schaamte of angst voor ingrijpen van officiële instanties, toch vaak geen hulp zoeken. Het geweld houdt zo langer aan met alle gevolgen van dien.
 
Een huiselijk geweld situatie is voor een slachtoffer vaak verwarrend. Er zijn wel vermoedens dat er iets niet klopt in de relatie met de partner, maar het slachtoffer kan er vaak moeilijk de vinger op leggen. Dit is mede het gevolg van wisselende signalen van de partner (aantrekken versus afstoten). Daarnaast ontstaat een geweldsituatie vaak sluipenderwijs over langere periode, waardoor deze als ‘normaal’ wordt ervaren. Hierdoor ontstaat een cirkel van geweld.
 
De cruciale 1ste stap
Om de geweldsituatie te beëindigen is het noodzakelijk om de cirkel van geweld te doorbreken. Om die reden is de eerste stap die een slachtoffer zet om hulp te vragen tevens de belangrijkste. Hoe het slachtoffer vervolgens wordt begeleid is doorslaggevend voor het uiteindelijk beëindigen van de geweldsituatie en vooral het voorkomen dat er later weer wordt teruggegaan naar de dader en de oude situatie. 

Vaak bezitten de mannen en vrouwen die dit meemaken niet over de financiele middelen om de voor hen gewenste hulp in te schakelen. Een eerste gesprek met een ervaringsdeskundige is vaak van levensbelang. Met de stichting Samen vóór een liefdevol thuis en deze doneer actie willen we steun bieden aan deze slachtoffers. WANT OOK JIJ KUNT HIERIN HET VERSCHIL MAKEN.

 

Anita Wix
13-12-2021

Wat zijn we trots!

Vanaf 1 januari 2022 is Samen vóór een liefdevol thuis een Stichting.

We hopen dat er veel bedrijven, organisaties en werkgevers zich aansluiten.

Want alleen met elkaar kunnen we echt het verschil maken.17 donaties
€ 1.065,00