Rehoboth Children's Village South Africa | Geld inzamelen
 
 

Rehoboth Children's Village South Africa

Kinderdorp voor slachtoffers van HIV AIDS Children's village for victims of HIV AIDS

[For English, please scroll down.]
 
Na maandenlang plannen door mijn vader is het over 3 weken dan eindelijk zover! Mijn vader en ik zullen per fiets vertrekken naar Parijs! Fietsen naar Parijs?!? Ja! Hoe leuk of avontuurlijk dit ook klinkt, hebben wij hier wel een goede reden voor...


In 2016 leefden er namelijk ongeveer 7,1 miljoen mensen in Zuid-Afrika met HIV/AIDS. Het hoogste aantal ter wereld en maar liefst zo’n 12,7% van de totale bevolking daar. Kinderen zijn hier helaas (te) vaak de dupe van. Er wordt geschat dat in Zuid-Afrika ruim 2 miljoen kinderen getroffen worden door of besmet zijn met HIV/AIDS. Er zijn ontzettend veel organisaties die zich hier al voor inzetten en sinds enkele jaren is het zelfs zo dat het aantal nieuwe infecties per jaar daalt.
 
Rehoboth Children Village is één van die organisaties. Hun missie is om uitgebreide zorg en ondersteunende faciliteiten te creëren voor kinderen die zijn getroffen door of besmet zijn met HIV/AIDS en elders niet verzorgd kunnen worden. Het kinderdorp biedt heel hun leven lang een huiselijke omgeving met intensieve zorg en behandeling. Hoogvliet supermarkten heeft het dorp over de jaren heen al financieel gesteund voor voeding en educatie. Door middel van een interne omzet regeling is er al zo’n €50.000 opgehaald. Daarnaast is er ook al een schoolgebouw gerealiseerd. Mijn vader, werkzaam bij Hoogvliet, en ik willen hier graag ons steentje aan bijdragen en zullen daarom naar Parijs fietsen om zoveel mogelijk geld op te halen.
 
De organisatie wil voor het huidig project R50.000 (±€3.300) ophalen om een goed irrigatiesysteem aan te kopen. Hiermee is het dorp in staat om macadamia’s te telen en oogsten. Dit is een duurzame investering waar op een lange termijn geld aan verdiend kan worden. Op deze manier kan het dorp zichzelf onderhouden en zelfs uitbreiden.
 
Vrijdag 25 mei vertrekken wij vanaf het Hoogvliet hoofdkantoor in Alphen a/d Rijn en verwachten op vrijdag 1 juni in Parijs te arriveren. Ons doel is om minimaal €1.000 op te halen! Dit kunnen wij niet alleen, hiervoor hebben wij jouw hulp hard nodig! Wij willen vragen of je via onderstaande link een donatie wilt doen om hieraan bij te dragen. Liken/delen wordt ook gewaardeerd.
Alvast bedankt voor alle hulp!

----------------------------------------------------------------

After months of planning by my father, it’s finally going to happen in 3 weeks’ time! My father and I will be cycling to Paris! Cycling to Paris?!? Yes! It might sound very nice or adventurous, but we have a good reason to do so...

In 2016, about 7.1 million people in South Africa were living with HIV/AIDS. The highest number in the world and no less than 12.7% of the total population there. Children are unfortunately (too) often the victim of this. It is estimated that more than 2 million children are affected by or infected with HIV/AIDS in South Africa. There are a lot of organizations that are committed to helping the South African people and in recent years the number of new infections has even decreased.

Rehoboth Children Village is one of the organizations. Their mission is to create comprehensive care and supporting facilities for children who are affected or infected with HIV/AIDS and cannot be cared for within the community. The children's village provides a home-like environment with intensive care and treatment throughout their lives. Over the years, Hoogvliet supermarkets has supported the village financially for food and education. Furthermore, an amount of about € 50,000 has already been raised through employee turnover plans. In addition, a school building has already been realized. My father, working at Hoogvliet, and I would like to contribute to this and will therefore cycle to Paris to collect as much money as possible.

The organization wants to raise R50,000 (± € 3,300) for the current project in order to purchase a proper irrigation system. This allows the village to grow and harvest macadamias. This is a sustainable investment with a return on investment of approximately 2 years. In this way the village can eventually sustain and even expand itself.

On Friday 25thof May we will depart from the Hoogvliet headquarters in Alphen a/d Rijn and expect to arrive in Paris on Friday 1stof June. Our goal is to raise at least €1,000! We cannot do this alone, as we need your help! As a contribution to his, we would like to ask you to make a donation via the link below. Liking/sharing is also appreciated.
Thank you for all the help!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

62 donaties
€ 915,00
Doel: € 1.000,00
91%

Deze actie is gesloten.