RED MOSKEE ARRAYAN ZIE UPDATE

RED MOSKEE ARRAYAN ZIE UPDATE | Geld inzamelen
 
 

Beste broeders en zusters.

MOSKEE ARRAYAN WORDT GEDWONGEN OM HET PAND TE VERLATEN EN HIER WILLEN WIJ IETS AAN DOEN!

Moskee Arrayan zit momenteel in een benarde situatie! Door een gemeentelijk besluit moet de moskee op 31 december haar tijdelijke huurpand verlaten en de bouw van de nieuwe moskee is nog niet begonnen. Dit betekent dat +/- 800 gezinnen zonder moskee dreigen te komen! Tot groot verdriet van de gemeenschap in Nieuwendam (Amsterdam-Noord). Los van het feit dat bezoekers het gebed niet meer kunnen verrichten in de moskee, kinderen geen gebruik meer kunnen maken van de weekendlessen en de ouderen hun vaste plek wordt ontnomen, zal het sluiten van de moskee ook leiden tot het verliezen van de maatschappelijke rol in de buurt en het stopzetten van activiteiten. Dit mogen wij als Ummah niet laten gebeuren.

De gemeenschap heeft de afgelopen 20 jaar hard gewerkt om het benodigd bedrag voor de realisatie van de nieuwe moskee (zie foto’s) in te zamelen. Dit is helaas nog niet gelukt. Het besluit van de gemeente komt op een zeer ongelukkig moment aangezien wij noodgedwongen ons verblijf moeten verlaten.

De locatie van de nieuwe moskee is bekend (Parnassia buurt) en zal in-sha Allah komen op een kavel van 800m2. De gesprekken met de gemeente over de definitieve toewijzing van deze grond zitten in een eindfase. Het toewijzen van dit stuk grond en het verkrijgen van de bouwvergunning, hangen nu enkel en alleen af van de financiën. De gemeente eist namelijk dat het volledige bedrag, voor het realiseren van de moskee, voor aanvang van de bouw beschikbaar moet zijn op de bankrekening van de moskee. Wat is de huidige financiële situatie van moskee Arrayan?

· Vermogen van de moskee staat momenteel op 1,85 miljoen euro

· Oude situatie: Bouwplan ingediend en begroot op 4,5 miljoen (incl btw). Gemeente heeft het plan afgewezen vanwege financieel tekort.

· Nieuwe situatie: In gesprek met de gemeente Amsterdam en architect, heeft het bestuur van Arrayan besloten om het bouwplan te herzien en de kosten te reduceren naar 3,0 miljoen euro.

· Financieel gat is 1,15 miljoen en het plan is om het bedrag in 2 delen op te halen. Stap 1: De moskee streeft er naar om een realistisch bedrag van € 450.000 op te halen. Stap 2: Bouwplan opnieuw indienen bij de gemeente Amsterdam en het resterend bedrag van € 700.000 op te halen.

· Vervolgstap is om het plan opnieuw in te dienen bij de gemeente Amsterdam met een versterking in de liquide positie van de moskee.

Wij als gemeenschap doen een oproep aan alle broeders en zusters, klein en groot, om een financiële bijdrage te leveren. Wij hebben jullie hulp hierbij erg hard nodig! Dit om te voorkomen dat de islamitische gemeenschap in Nieuwendam zonder moskee komt te zitten.

Lieve broeders en zusters, help ons moskee Arrayan te behouden!

Iedereen die een steentje bij gaat dragen willen wij hartelijk bedanken! Deel deze crowdfundinglink barakka Allahoe Feekoum met zoveel mogelijk mensen in je netwerk.

-`Wie omwille van Allah een moskee bouwt, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs "Bukhari en Muslim'-

 

Vereniging moskee Arrayan

Adres: IJdoornlaan 36

Postcode en plaats: 1024 KV Amsterdam

Telefoonnummer: +31(0)20 337 0064

E-mailadres: info@moskeearrayan.nl

KVK nummer: 34206862

RSIN: 820015179

Mohamed EL Mesaoudi
09-12-2021

Recentelijke ontwikkelingen

 

Nieuwe tijdelijke locatie

De afgelopen maanden heeft de werkgroep, bestaande enerzijds uit enkele vrijwilligers en bestuur van moskee Arrayan en anderzijds uit enkele ambtenaren vanuit de gemeente, niet stil gezeten en heel intensief samengewerkt aan het dossier van de tijdelijke huisvesting van de moskee. We hebben gelukkig wel goede stappen kunnen zetten in de juiste richting. In de komende periode zullen verschillende cruciale activiteiten richting de realisatie van de nieuwe tijdelijke moskee ondernomen worden. 

Huidige locatie

Hiernaast heeft de gemeente ons medegedeeld dat we op de huidige locatie aan de IJdoornlaan kunnen blijven totdat de nieuwe tijdelijke moskee klaar is om in te trekken. Ook dit is prachtig nieuws, gezien het feit dat wij aanvankelijk het huidige grondperceel uiterlijk 31 december 2021 schoon zouden moeten opleveren!

Stand van zaken inkomsten

Na het zetten van een oprechte intentie omwille van Allah en vervolgens het hebben van verschillende constructieve overleggen in september, startten wij op 19 september met een groot campagne om zoveel mogelijk donaties/inkomsten voor de moskee te genereren. Er werden in een tijdsbestek van minder dan drie maanden meerdere acties opgezet en uitgevoerd: inzet social media, website van de moskee, crowdfunding via doneeractie.nl, crowdfunding via stichting Rizq, verhoging van de verplichte eenmalige bijdrage met       € 1.000 per lid, inzamelingen bij meerdere moskeeën op de vrijdagen, inzet van vlogger Houssain en een driedaags benefiet eind november. Dit allemaal resulteerde met de hulp van Allah in een totaalbedrag aan inzamelingen van circa  € 225.000. Alhamdoelillah! 

Moge Allah eenieder die hier op welke manier dan ook een bijdrage aan heeft geleverd, rijkelijk belonen en diegene begunstigen met de hoogte rang van het Paradijs! Aameen!

Zodra er meer te melden is, wordt dit via een nieuw update gedeeld. Blijf vooral de actualiteit van moskee Arrayan volgen!1210 donaties
€ 31.020,00
Doel: € 75.000,00
41%