RED MOSKEE ARRAYAN

RED MOSKEE ARRAYAN | Geld inzamelen
 
 

Beste broeders en zusters.

MOSKEE ARRAYAN WORDT GEDWONGEN OP 31 DECEMBER 2021 HET PAND TE VERLATEN EN HIER WILLEN WIJ IETS AAN DOEN!

Moskee Arrayan zit momenteel in een benarde situatie! Door een gemeentelijk besluit moet de moskee op 31 december haar tijdelijke huurpand verlaten en de bouw van de nieuwe moskee is nog niet begonnen. Dit betekent dat +/- 800 gezinnen zonder moskee dreigen te komen! Tot groot verdriet van de gemeenschap in Nieuwendam (Amsterdam-Noord). Los van het feit dat bezoekers het gebed niet meer kunnen verrichten in de moskee, kinderen geen gebruik meer kunnen maken van de weekendlessen en de ouderen hun vaste plek wordt ontnomen, zal het sluiten van de moskee ook leiden tot het verliezen van de maatschappelijke rol in de buurt en het stopzetten van activiteiten. Dit mogen wij als Ummah niet laten gebeuren.

De gemeenschap heeft de afgelopen 20 jaar hard gewerkt om het benodigd bedrag voor de realisatie van de nieuwe moskee (zie foto’s) in te zamelen. Dit is helaas nog niet gelukt. Het besluit van de gemeente komt op een zeer ongelukkig moment aangezien wij noodgedwongen ons verblijf moeten verlaten.

De locatie van de nieuwe moskee is bekend (Parnassia buurt) en zal in-sha Allah komen op een kavel van 800m2. De gesprekken met de gemeente over de definitieve toewijzing van deze grond zitten in een eindfase. Het toewijzen van dit stuk grond en het verkrijgen van de bouwvergunning, hangen nu enkel en alleen af van de financiën. De gemeente eist namelijk dat het volledige bedrag, voor het realiseren van de moskee, voor aanvang van de bouw beschikbaar moet zijn op de bankrekening van de moskee. Wat is de huidige financiële situatie van moskee Arrayan?

· Vermogen van de moskee staat momenteel op 1,85 miljoen euro

· Oude situatie: Bouwplan ingediend en begroot op 4,5 miljoen (incl btw). Gemeente heeft het plan afgewezen vanwege financieel tekort.

· Nieuwe situatie: In gesprek met de gemeente Amsterdam en architect, heeft het bestuur van Arrayan besloten om het bouwplan te herzien en de kosten te reduceren naar 3,0 miljoen euro.

· Financieel gat is 1,15 miljoen en het plan is om het bedrag in 2 delen op te halen. Stap 1: De moskee streeft er naar om een realistisch bedrag van € 450.000 op te halen. Stap 2: Bouwplan opnieuw indienen bij de gemeente Amsterdam en het resterend bedrag van € 700.000 op te halen.

· Vervolgstap is om het plan opnieuw in te dienen bij de gemeente Amsterdam met een versterking in de liquide positie van de moskee.

Wij als gemeenschap doen een oproep aan alle broeders en zusters, klein en groot, om een financiële bijdrage te leveren. Wij hebben jullie hulp hierbij erg hard nodig! Dit om te voorkomen dat de islamitische gemeenschap in Nieuwendam zonder moskee komt te zitten.

Lieve broeders en zusters, help ons moskee Arrayan te behouden!

Iedereen die een steentje bij gaat dragen willen wij hartelijk bedanken! Deel deze crowdfundinglink barakka Allahoe Feekoum met zoveel mogelijk mensen in je netwerk.

-`Wie omwille van Allah een moskee bouwt, voor hem bouwt Allah een huis in het paradijs "Bukhari en Muslim'-

 

Vereniging moskee Arrayan

Adres: IJdoornlaan 36

Postcode en plaats: 1024 KV Amsterdam

Telefoonnummer: +31(0)20 337 0064

E-mailadres: info@moskeearrayan.nl

KVK nummer: 34206862

RSIN: 820015179Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1043 donaties
€ 26.193,00
Doel: € 450.000,00
5% / 27 dagen te gaan