Geld inzamelen | Pimp your classroom
 

Pimp your classroom

Help onze leerlingen aan een unieke ervaring en uitdagend schoolgebouw

Onderwijsgroep Buitengewoon is een onderwijsorganisatie met zeven vestigingen in Noord- en Midden-Limburg. Wij richten ons op de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving, leerlingen die niet in het regulier onderwijs terecht kunnen. Onze leerlingen hebben een fysieke en/of verstandelijke beperking, moeite met theoretisch leren of kampen met (ernstige) gedragsproblematiek. Wij bieden Speciaal Onderwijs (basisschoolleeftijd), Voortgezet Speciaal Onderwijs (middelbare schoolleeftijd) en PraktijkOnderwijs (gericht op rechtstreekse toeleiding naar de arbeidsmarkt).

Onze school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs de Velddijk begeleidt jongeren van 12-20 jaar met (ernstige) gedragsproblematiek en is gehuisvest in de voormalige gieterijschool aan de Bergstraat in Venlo/Tegelen. Het woord gieterijschool verwijst al enigszins naar de ouderdom van het gebouw. Behalve gedateerd is het gebouw van binnen op plaatsen sfeerloos en soms zelfs troosteloos. En dat is net wat onze leerlingen niét verdienen. Redenen waarom we iets bedacht hebben om dit te veranderen. En daarbij is uw financiële steun zeer welkom!

Beperkte middelen
Deze leerlingen verdienen een schoon, veilig en sfeervol schoolgebouw! Waarom we daar zelf niet voor gezorgd hebben? Twee redenen: 1. Een al 10 jaar voorziene nieuwbouw is om verschillende redenen diverse malen uitgesteld en wordt pas in 2019 gerealiseerd. 2. De middelen voor onderhoud die we van het Rijk ontvangen laten geen grootscheepse verbeteringen van het huidige gebouw toe. Reden waarom we een mogelijkheid hebben gezocht en gevonden om met beperkte middelen en heel veel vrijwilligerswerk toch de binnenkant van dit grote gebouw aan te pakken.

Pimp your classroom
Dit project hebben we Pimp your classroom genoemd. Kort gezegd komt het erop neer dat we een kunstenaar koppelen aan een klas en aan een lokaal met de opdracht om gezamenlijk het lokaal zodanig te pimpen dat het een aantrekkelijk, sfeervol en ‘leerling-eigen’ resultaat oplevert. Op deze wijze combineren we een aantal doelen: onze leerlingen leren onder begeleiding van een professioneel kunstenaar een concept/ontwerp te ontwikkelen en uitwerken, ze leren uit eigen ervaring de waarde van kunst en cultuur kennen, ze leren samen te werken in de uitvoering van het werk en geven hun eigen dagelijkse omgeving de sfeer die ze zelf bedacht hebben. Cultuureducatie en tastbare resultaten in de eigen dagelijkse omgeving gaan op deze manier hand in hand!

Help ook mee
Natuurlijk zijn er, ondanks de belangeloze medewerking van meer dan 20 kunstenaars en andere vrijwilligers, kosten verbonden aan dit project. Met name materiaalkosten. Hiervoor zijn we op zoek naar externe steun. Helpt u mee om dit unieke project te laten slagen? Onze leerlingen, docenten en ouders zullen u zeer dankbaar zijn!

Tegenprestatie
Onze sponsoren bieden wij graag de volgende tegenprestaties:

  • Bij een sponsorbijdrage tussen de € 25,00 - € 100,00: naamsvermelding op website en sponsorbord.
  • Bij een sponsorbijdrage tussen de € 100,00 - € 500,00: naamsvermelding op website en sponsorbord inclusief een uitnodiging voor de eindmanifestatie.
  • Bij een sponsorbijdrage tussen de € 500,00 - € 1.000,00: naamsvermelding op website en sponsorbord inclusief een uitnodiging voor de eindmanifestatie en een kunstwerk naar keuze uit de kunstcollectie van onze leerlingen.
  • Bij een sponsorbijdrage van € 1.000,00 en hoger: naamsvermelding op website en sponsorbord inclusief een uitnodiging voor de eindmanifestatie, een kunstwerk naar keuze uit de kunstcollectie van onze leerlingen én een geheel verzorgde lunch voor 20 personen op een eigen gekozen locatie.

Wilt u gebruikmaken van deze tegenprestaties, stuur dan een e-mail voorzien van uw naam en het gedoneerde bedrag naar: evenementen@ogbuitengewoon.nl.

 

 

 

 

 

1 donatie
€ 100,00
Doel: € 20.000,00
0% / 8 dagen te gaan