Philippi Children's Centre in Cape Town

Philippi Children's Centre in Cape Town | Geld inzamelen
 
 
Giving children a better start in life.

Philippi Children's Centre ~ Where disadvantaged children are just starting out ~

Lieve familie, vrienden en andere belangstellenden,

In 2012 was ik op spaarverlof in Zuid Afrika. Ik wilde mijn tijd daar zinvol gebruiken en heb ervoor gekozen om vrijwilligerswerk te doen op een basisschool in Kaapstad. Het was een geweldige tijd en een mooie ervaring. Nu ik met pensioen ben pak ik de draad weer op.

Binnenkort vertrek ik naar Kaapstad Zuid Afrika om daar als vrijwilligster te werken. Dit keer op het Philippi Children's Centre. Het PCC is een non profit organisatie die is opgericht in 1992. De kinderen die het Centrum bezoeken komen van de armste gebieden van de West Kaap van Zuid Afrika en van de nabij gelegen townships. De ouders zijn vaak jong, arm en slecht opgeleid, zodat kinderen weinig thuisondersteuning krijgen.

Dit is waar het PCC in wil voorzien: * goed onderwijs * veilige omgeving * een thuis ver van huis vol liefde en zorg. * twee maaltijden per dag plus een middagsnack "Je kunt een hongerig kind niet onderwijzen, dus kinderen eten geven is erg belangrijk."

* De PCC bus ~ zonder de bus kunnen veel kinderen niet naar school * naschoolse opvang voor kinderen van wie de ouders ze niet op tijd kunnen ophalen * kinderen vanaf 3 maanden worden liefdevol verzorgd.

* goed opgeleide medewerkers en goede leermaterialen.

Op hun wensenlijstje staat een "schoolhall" waar ook bij slecht weer bijvoorbeeld de jaarlijkse graduationday gehouden kan worden.

Het kost heel veel geld om het Centrum draaiende te houden. Daarom vraag ik jullie mij te helpen deze kinderen te helpen? Dit kun je doen door een bedrag te doneren en.....alle kleine beetjes helpen, want iedere financiële bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Zo maken wij het samen mogelijk om de kinderen een betere start in het leven te geven. Alvast enorm bedankt namens de kinderen en de medewerkers van het PCC.

English translation (Google)

Dear family, friends and other interested parties,

In 2012 I was on savings leave in South Africa. I wanted to make good use of my time there and chose to do volunteer work at a primary school in Cape Town. It was a great time and a beautiful experience. Now that I have retired, I am picking up the thread again.


Soon I will leave for Cape Town South Africa to work as a volunteer. This time at the Philippi Children's Center. The PCC is a non-profit organization founded in 1992. The children who visit the Center come from the poorest areas of the Western Cape of South Africa and from the nearby townships. The parents are often young, poor and poorly educated, so that children receive little home support.

This is what the PCC wants to provide: * good education * safe environment * a home full of love and care. * two meals a day plus an afternoon snack "You can't teach a hungry child, so feeding children is very important."
* The PCC bus ~ without the bus many children cannot go to school * after-school care for children whose parents cannot pick them up on time * children from 3 months are lovingly cared for.
* well-trained employees and good learning materials.
On their wish list is a "school hall" where even in bad weather for example the annual graduation day can be held.


It costs a lot of money to keep the Center running. That is why I ask you to help me help these children? You can do this by donating an amount and .....  every little bit helps, because every financial contribution is greatly appreciated. Together we make it possible to give the children a better start in life. Thanks in advance on behalf of the children and the employees of the PCC.

Big hug xoxo,

Odi Lies Usmany

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
25 donaties
€ 845,00
Doel: € 1.000,00
84%