Voedselpakketten voor Bulgarije! | Geld inzamelen
 
 

Voedselpakketten voor Bulgarije!

Building bridges through serving and loving!

FOR DUTCH, PLEASE SCROLL DOWN

We are an international group of enthusiastic volunteers: all sizes, shapes and ages! We come from very different backgrounds from all over the world.

Most of us have a strong belief that we are first loved by our Heavenly Father, so we can love others as ourselves. What's bringing us together is a deep compassion for the brokenhearted, the sick an poor.

Every year we travel together to a selected area to reach out with practical support and friendship. We tend to choose different area's each year, starting something new or supporting existing iniatives that struggle or just to relieve the burden by working together.

Of course we pay for our own flight, accomodation and foods, none of the collected money is used for personal expenses. As we work from early in the morning to late in the evening we often ask local "mommies" to cook for us. Of course their labour is paid for too as we highly appreciate their effort to take of our stomachs with homemade food.

Co-creating leads to sustainability

We feel that the local networks know what is needed and also, when we have long gone, they will continue the work. Sustainability is key! Consequently we work closely together with local government, Social Services, churches and others that have a heart for these matters. Often we see residents taking time of work to translate, guide or help out with transportation.

Typically we raise money and collect clothing and medical supplies. A lot of the collected items will be transported before our outreach to be unloaded by us upon arrival. From there on it is a matter of sorting: male, female, teens, childeren, babies and trousers, shirts, shoes, jackets, dresses etcetera. You can imagine this is quite a job, but we do it together and try to have as much fun as possible (always succeeding).

We set up one or multiple clothing banks or second hand shops, we donate medical supplies to local homes for the elderly and orphanages. With the raised funds we will buy food and supplies from local entrepeneurs. The food and supplies will be used to supportfoodpacks which we will bring in person during the homevisits. As is the the custom we fill the supportpacks with oil, flour, porridge and canned foods that last through the cold wintermonths. 

We will also organize different get togethers during our outreach, with the “Love Feast” as the closing event. The “Love Feast” is a time for closure to us all as we share testimonies and say our goodbyes while having a festive meal. And the coolest thing is: everyone is invited!

Your donation is just a decision away!

We are all blessed with money, time, energy, network or other resources. We experience a strong sense of enoughness and therefore plenty left to share with others.

Perhaps you feel the same? May be you have money, but no time? May be you have network, but no energy? Think about it… Will you participate and support us? Thank you!

 

With every donation of € 5,00, towards our goal of € 1.500,00, we can create one supportpack. This pack supports a family of 4 for one week.

 

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL UP

Wij zijn een internationale groep enthousiaste vrijwilligers: alle soorten, maten en leeftijden! We hebben heel verschillende achtergronden en komen van over de hele wereld samen.

De meesten van ons hebben een sterk geloof dat we éérst door onze Hemelse Vader worden liefgehad, zodat we vervolgens anderen als onszelf kunnen liefhebben. Wat ons samenbrengt, is een diep mededogen voor de ontroostigen, de zieken en de armen.

Elk jaar reizen we samen af naar een geselecteerd gebied om praktische ondersteuning en vriendschap te geven. We hebben de voorkeur om elk jaar verschillende gebieden te kiezen, iets nieuws te beginnen of bestaande initiatieven te ondersteunen die et zwaar hebben of gewoon om de last te verlichten door samen te werken.

Natuurlijk betalen we voor onze eigen vlucht, accommodatie en voedsel, géén van de ingezamelde gelden wordt gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Omdat we van 's morgens vroeg tot' s avonds laat werken, vragen we vaak aan lokale "mama's" om voor ons te koken. Natuurlijk wordt hun werk betaald, omdat we hun inspanningen om ons te verzorgen en op de been te houden zeer op prijs stellen.

Co-creatie leidt tot duurzaamheid

We zijn van mening dat de lokale netwerken het beste weten wat er nodig is en dat ze, wanneer wij al lang weer weg zijn, het werk zullen voortzetten. Duurzaamheid staat centraal! Daarom werken we nauw samen met de lokale overheid, sociale zaken, kerken en anderen die een hart hebben voor deze zaken. Vaak zien we dat bewoners de tijd vrij af nemen om voor ons te tolken, ons in moeilijk begaanbare gebieden te begeleiden of te helpen met het transport.

Meestal verzamelen we geld, kleding en medische benodigdheden. Veel van de verzamelde items worden vervoerd voordat onze outreach begint, zodat we de truck samen kunnen lossen na aankomst. Vanaf dat moment is het werken geblazen: alle kleding moet gesorteerd worden. Mannen, vrouwen, tieners, kinderen, baby's en broeken, overhemden, schoenen, jassen, jurken, enzovoort. Je kunt je voorstellen dat dit een hele klus is, maar we doen het samen en proberen zoveel mogelijk plezier te hebben (lukt altijd).

We zetten tevens een of meerdere kledingbanken of tweedehandswinkels op, we schenken medische benodigdheden aan lokale opvanghuizen voor ouderen en kinderen. Met de ingezamelde gelden zullen we voedsel en andere benodigdheden kopen van lokale ondernemers. Het eten en de benodigdheden worden gebruikt om foodpacks te maken die we persoonlijk langsbrengen tijdens een vriendschappelijk huisbezoek. Het is onze gewoonte de pakketten te vullen met onder andere olie, meel, pap en ingeblikt voedsel dat houdbaar en bruikbaar is tijdens de koude wintermaanden.

We zullen ook verschillende bijeenkomsten organiseren tijdens onze outreach, met het "Love Feast" als afsluitende gebeurtenis. Het "Love Feast" is een tijd van afsluiting voor ons allemaal, we delen belevenissen met elkaar en nemen afscheid tijdens een feestmaal. En het coolste is: iedereen is uitgenodigd!

Nu rest slechts een beslissing!

We zijn allemaal gezegend met geld, tijd, energie, netwerk of andere middelen. Wij ervaren zelf een sterk gevoel van "genoeg" en daarom is er over om met anderen te delen.

Misschien ervaar je hetzelfde? Misschien heb je wel geld, maar geen tijd? Misschien heb je een goed netwerk, maar geen energie? Denk er eens over na ... Steunt u ons? Alvast bedankt!

 

Bij elke gift van € 5,00, richting ons doel van € 1.500,00, kunnen we één ondersteuningspakket maken. Dit pakket ondersteunt een gezin van 4 voor een week.

 

 

 

 

M.S. Slot
19-10-2018

Een hoop voorbereidend werk wordt vandaag en morgen in België gedaan. Vandaag staat in het teken van het sorteren van kleding en morgen wordt de truck volgeladen. Zoals we het nu kunnen inschatten zit 'ie weer propnokkievol!

Zelf vertrek ik aanstaande donderdag naar Bulgarije. Vanuit Varna ga ik eerst terug naar Sliven waar ik vorig jaar een heel bijzonder tienermeisje heb ontmoet die het verre van makkelijk heeft. Via mijn contactpersoon in Sliven begreep ik dat het momenteel nog minder goed gaat met haar. Het is me nog niet eerder overkomen dat mijn hart zo geraakt werd door een totale vreemde en het zal dus ook de eerste keer zijn dat ik terugga om iemand op te zoeken. Spannend.
Ik weet niet wat ik dit keer kan doen, maar ik sta open voor wat er nodig is.

Volgende week zondag ontmoeten we elkaar als team in Kotel, en maandag zal deze volgeladen truck klaarstaan voor ons om uit te laden en de kledingwinkel op te bouwen.

Wil je mij ook steunen? Dat zou ik fijn vinden!

 

 


M.S. Slot
14-10-2018

Goedemorgen!

 

Wat een heerlijk weer is het nog, koning winter lijkt echt nog wel even op zich te laten wachten. Ook in Bulgarije is het weer nog steeds goed, en daar ben ik blij mee: de wegen zijn dan nog goed begaanbaar, wat wel fijn is bij het rondbrengen van de voedselpakketten. Maar goed, niets is zo veranderlijk als het weer... Kwestie van afwachten!

Vandaag zou ik graag wat toe willen lichten over de manier waarop wij met de financien omgaan. Ik heb hier wat vragen over gekregen en dit lijkt me een goed moment om informatie met jullie te delen.

Een reis als deze brengt een aantal individuele en gemeenschappelijke kosten mee.

Onder individuele kosten vallen de vlucht en transfer van en naar de luchthaven (circa € 200,00) en persoonlijke kosten die je maakt gedurende de week. Natuurlijk neemt iedereen dagen vrij van het werk zij het door onbetaald verlof of vakantiedagen op te nemen. 

Ons verblijf, transport gedurende de week en de maaltijden (ontbijt, lunch en diner) zijn uiteraard ook voor onszelf. Ward uit Belgie regelt deze zaken voor ons. Hij maakt goede deals en deelt de kosten door het aantal deelnemers. Dat resulteert in een fee die we zelf opbrengen. Dit jaar bedroeg de deelnemersfee € 260,00 per persoon. 

Dan blijven er de gemeenschappelijke kosten over. Hieronder valt het transport van de ingezamelde kleding van onze opslag in Belgie naar Bulgarije. Deze kosten liggen om en nabij de € 1250,00. Het eten wat in Bulgarije gekocht wordt voor de voedselpakketten valt hier ook onder, wederom zo'n 1000,00. Als laatste hebben we de inkopen voor het Love Feast, de afsluiting op zaterdag waarbij iedereen uitgenodigd is om te komen eten. Deze kosten bedragen circa € 200,00.

Deze gezamenlijke kosten worden vooraf gebudgeteerd en ieder van ons probeert een deel daarvan door sponsoring in te leggen. Op dit moment moeten we nog zo'n € 1000,00 ophalen om het budget rond te krijgen. Spannend!

De doneeractie die ik dit jaar heb opgezet werkt met een tussenrekening. Eens per maand worden deze gelden uitbetaald op mijn zakelijke rekening: Projects by MSS. Omdat alle giften voor iedereen zichtbaar zijn is het transparant welk bedrag ik gesponsord heb gekregen n welk bedrag ik af zal dragen.

Een overgroot deel van de gelden leg ik in voor de voedselpakketten. Een ander deel, dat mij is toevertrouwd voor vrije uitgave, wordt ter plaatse aan een ander doel besteed.

Vorig jaar mocht ik nieuwe Converse gympen kopen voor een jochie van 12 (die op schoenen liep waarvan de zool en bovenkant bij elkaar werd gehouden door Ducttape), ook mocht ik een heel gezin van avondeten voorzien. Een dame die ik op straat ontmoette (en die haar geld verdiende met het verzamelen van blikjes uit containers) kon ik verrassen met een grote tas boodschappen en ik had zelfs nog geld over om toiletartikelen (shampoo, zeep, tandenborstels en tandpasta) voor 6 gezinnen te kopen en persoonlijk langs te brengen.

Ik sluit af met een DANK JE WEL aan iedereen die mij sponsort. Dank voor je vertrouwen en dank je wel voor je gift!

 

Liefs, Mirjam

 


M.S. Slot
09-10-2018

Wat gaat de tijd snel! De afgelopen weken waren zo weer gevuld en ongemerkt werd het ineens oktober... Nog 19 dagen te gaan totdat we met zo'n 40 man in Kotel arriveren.

Gisteravond belde ik met Siedo, een zeer dierbare vriend en reisgenoot met wie ik al een aantal keer heb mogen samenwerken. Siedo is vorige week met 4 anderen naar het gebied gegaan om de nodige voorbereidingen te treffen en wilde mij even bijpraten over de stand van zaken.

Het is fijn te weten dat een aantal contacten, die we van de vorige reizen kennen, willen ondersteunen bij de voorbereiding. Zo hebben we vorig jaar hebben gemerkt hoe belangrijk het is om over zoveel mogelijk informatie te kunnen beschikken. Hoewel veel huizen een vast adres hebben, herkenbaar zij  en Google maps ons aardig de weg wijst ziet de woonomgeving van de mensen die wij bezoeken er vaak heel anders uit.

Ik neem jullie graag mee naar een jong gezin met 2 dochtertjes. Vorig jaar bezocht ik hen in de eerste week van de lente. Een achterommetje  bakstenen schuur achter een huis, verhuurd en omgebouwd tot leefruimte. Nauwelijks 20 vierkante meter met daarin 2 2-persoons bedden, een kooktoestel dat tevens als verwarming werkt en een ladenkast met een televisie erop. Een dubbele laag vloerbedekking was op de grond gelegd, met daarop een veelvuldig gestopt kleed. Buiten had ik een watervoorziening gezien, gemaakt van een opgehangen tuinslang. Een douchegordijn kon nieuwsgierige blikken voldoende afschermen. Als er al een toilethuisje was dan werd het zeker gedeeld met de buren.

Moeder, een kleine en tengere vrouw die jonger moest zijn dan ikzelf, maar met een getekend gezicht deed open. "Ze had al gehoord dat we kwamen", zo vertaalde onze tolk. Haar dienst in de fabriek was geruild om ons te kunnen ontvangen. 2 kleine meisjes gluurden verlegen achter haar vandaan om te zien wie er toch op visite kwamen. "Natuurlijk mochten we binnenkomen" werden hartelijk uitgenodigd om op het bed te gaan zitten. Op het andere bed lag de man des huizes. Hij had de week ervoor een hart operatie ondergaan en moest thuis herstellen. Een grote wond van navel tot borstbeen kwam onder het medische korset vandaan, de nieten vers gezet zichtbaar. Hij hoopte snel te herstellen, dan kon hij weer aan het werk zodat de opstapelende rekeningen betaald konden worden. Middenin zijn verhaal barstte hij in ongecontroleerd huilen uit.

Soms komen we met ons voedselpakket en goede bedoelingen op visite en worden we letterlijk overvallen door emotied die met geen pen te beschrijven zijn. Daarom ben ik blij met reisgenoten, zoals Siedo. Want eenmaal terug op onze slaapplek plengen ook wij menige traan.

 

   

Laat een reactie achter

13 donaties
€ 680,00
Doel: € 1.500,00
45% / 13 dagen te gaan