Geld inzamelen | Outreach Kotel Bulgaria 2018
 
 

Outreach Kotel Bulgaria 2018

Building bridges through serving and loving!

FOR DUTCH, PLEASE SCROLL DOWN

We are an international group of enthusiastic volunteers: all sizes, shapes and ages! We come from very different backgrounds from all over the world.

Most of us have a strong belief that we are first loved by our Heavenly Father, so we can love others as ourselves. What's bringing us together is a deep compassion for the brokenhearted, the sick an poor.

Every year we travel together to a selected area to reach out with practical support and friendship. We tend to choose different area's each year, starting something new or supporting existing iniatives that struggle or just to relieve the burden by working together.

Of course we pay for our own flight, accomodation and foods, none of the collected money is used for personal expenses. As we work from early in the morning to late in the evening we often ask local "mommies" to cook for us. Of course their labour is paid for too as we highly appreciate their effort to take of our stomachs with homemade food.

Co-creating leads to sustainability

We feel that the local networks know what is needed and also, when we have long gone, they will continue the work. Sustainability is key! Consequently we work closely together with local government, Social Services, churches and others that have a heart for these matters. Often we see residents taking time of work to translate, guide or help out with transportation.

Typically we raise money and collect clothing and medical supplies. A lot of the collected items will be transported before our outreach to be unloaded by us upon arrival. From there on it is a matter of sorting: male, female, teens, childeren, babies and trousers, shirts, shoes, jackets, dresses etcetera. You can imagine this is quite a job, but we do it together and try to have as much fun as possible (always succeeding).

We set up one or multiple clothing banks or second hand shops, we donate medical supplies to local homes for the elderly and orphanages. With the raised funds we will buy food and supplies from local entrepeneurs. The food and supplies will be used to supportfoodpacks which we will bring in person during the homevisits. As is the the custom we fill the supportpacks with oil, flour, porridge and canned foods that last through the cold wintermonths. 

We will also organize different get togethers during our outreach, with the “Love Feast” as the closing event. The “Love Feast” is a time for closure to us all as we share testimonies and say our goodbyes while having a festive meal. And the coolest thing is: everyone is invited!

Your donation is just a decision away!

We are all blessed with money, time, energy, network or other resources. We experience astrong sense of enoughness and therefore plenty left to share with others.

Perhaps you feel the same? May be you have money, but no time? May be you have network, but no energy? Think about it… Will you participate and support us? Thank you!

 

With every donation of € 5,00, towards our goal of € 2.500,00, we can create one supportpack. This pack supports a family of 4 for one week.

 

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL UP

Wij zijn een internationale groep enthousiaste vrijwilligers: alle soorten, maten en leeftijden! We hebben heel verschillende achtergronden en komen van over de hele wereld samen.

De meesten van ons hebben een sterk geloof dat we éérst door onze Hemelse Vader worden liefgehad, zodat we vervolgens anderen als onszelf kunnen liefhebben. Wat ons samenbrengt, is een diep mededogen voor de ontroostigen, de zieken en de armen.

Elk jaar reizen we samen af naar een geselecteerd gebied om praktische ondersteuning en vriendschap te geven. We hebben de voorkeur om elk jaar verschillende gebieden te kiezen, iets nieuws te beginnen of bestaande initiatieven te ondersteunen die et zwaar hebben of gewoon om de last te verlichten door samen te werken.

Natuurlijk betalen we voor onze eigen vlucht, accommodatie en voedsel, géén van de ingezamelde gelden wordt gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Omdat we van 's morgens vroeg tot' s avonds laat werken, vragen we vaak aan lokale "mama's" om voor ons te koken. Natuurlijk wordt hun werk betaald, omdat we hun inspanningen om ons te verzorgen en op de been te houden zeer op prijs stellen.

Co-creatie leidt tot duurzaamheid

We zijn van mening dat de lokale netwerken het beste weten wat er nodig is en dat ze, wanneer wij al lang weer weg zijn, het werk zullen voortzetten. Duurzaamheid staat centraal! Daarom werken we nauw samen met de lokale overheid, sociale zaken, kerken en anderen die een hart hebben voor deze zaken. Vaak zien we dat bewoners de tijd vrij af nemen om voor ons te tolken, ons in moeilijk begaanbare gebieden te begeleiden of te helpen met het transport.

Meestal verzamelen we geld, kleding en medische benodigdheden. Veel van de verzamelde items worden vervoerd voordat onze outreach begint, zodat we de truck samen kunnen lossen na aankomst. Vanaf dat moment is het werken geblazen: alle kleding moet gesorteerd worden. Mannen, vrouwen, tieners, kinderen, baby's en broeken, overhemden, schoenen, jassen, jurken, enzovoort. Je kunt je voorstellen dat dit een hele klus is, maar we doen het samen en proberen zoveel mogelijk plezier te hebben (lukt altijd).

We zetten tevens een of meerdere kledingbanken of tweedehandswinkels op, we schenken medische benodigdheden aan lokale opvanghuizen voor ouderen en kinderen. Met de ingezamelde gelden zullen we voedsel en andere benodigdheden kopen van lokale ondernemers. Het eten en de benodigdheden worden gebruikt om foodpacks te maken die we persoonlijk langsbrengen tijdens een vriendschappelijk huisbezoek. Het is onze gewoonte de pakketten te vullen met onder andere olie, meel, pap en ingeblikt voedsel dat houdbaar en bruikbaar is tijdens de koude wintermaanden.

We zullen ook verschillende bijeenkomsten organiseren tijdens onze outreach, met het "Love Feast" als afsluitende gebeurtenis. Het "Love Feast" is een tijd van afsluiting voor ons allemaal, we delen belevenissen met elkaar en nemen afscheid tijdens een feestmaal. En het coolste is: iedereen is uitgenodigd!

Nu rest slechts een beslissing!

We zijn allemaal gezegend met geld, tijd, energie, netwerk of andere middelen. Wij ervaren zelf een sterk gevoel van "genoeg" en daarom is er over om met anderen te delen.

Misschien ervaar je hetzelfde? Misschien heb je wel geld, maar geen tijd? Misschien heb je een goed netwerk, maar geen energie? Denk er eens over na ... Steunt u ons? Alvast bedankt!

 

Bij elke gift van € 5,00, richting ons doel van € 2.500,00, kunnen we één ondersteuningspakket maken. Dit pakket ondersteunt een gezin van 4 voor een week.

 

 

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.


 

Laat een reactie achter

2 donaties
€ 55,00
Doel: € 2.500,00
2% / 69 dagen te gaan