Ontheffingen voor airsoft | Geld inzamelen
 
 

Ontheffingen voor airsoft

Help zodat we een rechtszaak kunnen aanspannen om voor airsoft een ontheffing te krijgen.

Ontheffingen voor airsoft

 

Fijn dat je de tijd neemt om aandacht te geven voor het volgende; namelijk het krijgen van een airsoft ontheffing (dit middels een rechtszaak). Hiermee bedoel ik; het niet verplicht lid hoeven te zijn van een airsoft belangen vereniging.


Nogmaals bedankt dat je hebt geklikt en dat je hier nu bent, ik vraag je alles aandachtig door te lezen om onduidelijkheden weg te nemen.

Inleiding:

Als een van de eerste is er een aanvraag gedaan onder de Wet Wapens en Munitie(WWM) onder artikel 4 om een ontheffing te krijgen voor het recreatieve bezit van airsoftapparaten. Dit omdat we vinden dat men in nederland vrij moet zijn om te kiezen dat hij of zij lid wil zijn van een airsoft belangen vereniging of niet. Burgers binnen de Europese gemeenschap en buiten Nederland zijn gemachtigd om dit wel te zijn, zo stelt het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens(EVRM).

Helaas voor de Nederlander is sinds 2013 een wet van kracht gegaan waarbij Nederlanders verplicht een VOG aan moeten vragen en van een door de minister een aangewezen erkende airsoft vereniging lid moeten zijn.

Vanwege de strenge eisen en onnodige beperkingen, welke de airsoftsport in nederland niet te goede komt. En dit alles ten nadele van de leden welke recreatief de sport beoefenen of enkel alleen airsoftapparaten verzamelen.

Eigenlijk is het de omgekeerde wereld dat een airsoftvereniging gerechtmatig is om Nederlandse burgers (hierna te noemen airsofter) een vrijstelling te geven om in het bezit te mogen zijn van de apparaten. Landen als Belgie, Frankrijk, Spanje en Duitsland hebben dit systeem niet en burgers zijn vrij in het verhandelen, vrij reizen, airsoft sport te beoefenen zonder lid te hoeven zijn van een soortgelijke vereniging. Wel zijn door deze landen een aantal maatregelingen getroffen welke in acht genomen moeten worden. Eigenlijk is het zelfs zo te stellen dat de erkende verenigingen een overheidstaak uitvoeren namelijk door middel van het lidmaatschap een cat1 wapenverlof afgeven. 

Ik ben al een lange tijd met verschillende overheidsinstellingen in contact/overleg om een nieuwe wetsvoorstel of veranderingen aan te brengen. Echter is dit iets wat werk en geld kost en nogal wat voeten in de aarde heeft waardoor deze instellingen dit niet zien zitten. Hier heb ik medestanders in gevonden welke het zat zijn om continu nee verkocht te krijgen en hebben we ervoor gekozen om een ontheffing aan te vragen zodat de airsofters straks geen lid meer hoef te zijn van airsoft verenigingen. Echter geeft de overheid hieraan geen gehoor.  

Mede via een Wet Openbaarheid van Bestuur(WOB) verzoek kwam ik er achter dat er via artikel 4 van de WWM een ontheffing aangevraagd kan worden. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de politie (Justis). De politie kijkt of de burger niet vuurwapengevaarlijk is, denk aan Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en geeft daar zijn advies over af aan dienst Justis. Hierop nemen zij de aanvraag in behandeling. Bij ons werd deze aanvraag bij Justis onterecht afgewezen, dit omdat, indien we de airsoftsport willen beoefenen of airsoftapparaten willen verhandelen, we verplicht zijn in het bezit te zijn van een geldig erkende airsoftvereniging lidmaatschap- en pas.

Aangezien de aanvragen zijn afgewezen en we verplicht zijn om lid te zijn van z’n erkende vereniging, willen wij met deze reden een rechtszaak aanspannen om zo in beroep te gaan en dit probleem aan het licht te brengen. Bij de rechter willen we ons gelijk afdwingen waarop iedereen die dat wil een ontheffing aan kan vragen.

De rechtbank in Groningen gaf ons helaas geen gelijk. Hierop zijn we naar de Raad van State, de hoogste rechter gegaan. Deze heeft niet inhoudelijk op de zaak de uitspraak maar wel geoordeeld dat een aanvraag voor een airsoft ontheffing niet zwaarder mag zijn dan lidmaatschap voor een erkende vereniging. Ook heeft de rechter geoordeeld dat de minister opnieuw moet beslissen over de aanvraag.

Zie hier voor de volledige uitspraak: Uitspraak

In de uitspraak spreekt men over het verzamelen,maar voor de wet is het bezit belangrijk en maakt het dus niet uit of je speelt of verzameld.

De zaak:

Ik wil jullie vriendelijk verzoeken om ons hierin te steunen. Het is mogelijk mij te helpen middels een donatie waarmee ik mede de rechtszaken kan bekostigen.  Indien jij mij helpt, helpt jij ook jouzelf en andere airsoftsport beoefenaars en airsoftapparatenverzamelaars. Indien het ons lukt een ontheffing te verkrijgen, zal de stap voor andere geinteresseerden ook een stuk makkelijker worden en kan de airsofter ervoor kiezen vrij te gaan en staan waar hij of zij wil zonder verplicht een lidmaatschap af te moeten sluiten. Dit zorgt er ook voor dat je geen bekeuringen hoeft te ondergaan van die vereniging. 

De geschatte kosten van een rechtszaak met alle bijkomende processen zijn €2800,- euro. In dit bedrag zitten de kosten van een rechter en die van een advocaat. Als eerste inleg van dit proces heb ik €300,- euro ingelegd. Maar nu 2 rechtszaken verder is dit bedrag ruim overschreden. Maar ik doe dit voor het grotere doel. Ik heb een donatie doel ingesteld van € 2800,- euro en hoop doormiddel van jullie financiële hulp dit te redden om privé ook nog wat o er te houden. Iedere hulp is ten zeerste welkom, al gaat het om een klein bedrag.

Onze jurist acht de kans hoog dat het lukt een ontheffing aan te vragen, deze jurist heeft onderandere ook ervaring met het SV de Bunker (link) proces, maar ook een minder bekende uitspraak van de rechtbank in Limburg (link).

Note: angst is een goede bangmaker en het perfecte middel om personen in jou(de bangmaker) te laten geloven. Met deze angst zal men ook proberen iedereen om te praten dat de ontheffing een slecht idee is. Maar het was de NABV die bleef strijden om regulering te krijgen en de hoop niet op gaf, het was Martin Luther die ook alleen zorgde voor verandering. Net als Ghandi die dat voor elkaar kreeg! Allemaal kregen ze te horen; "dat gaat je niet lukken, daar komen problemen van". Maar vandaag de dag zijn we bij dat deze mensen het deden ondanks dat het door velen werd afgeraden. Zo zullen wij er ook voor gaan ookal wordt het afgeraden. 

In het YouTube filmpje is te zien hoe u zelf ook een ontheffing aan kan vragen. Deze is voor 5 jaar en kost u €80,-

Uitleg en documenten vind u hier.


FAQ:

Wanneer is de rechtszaak:

- deze was op 20mei 2018 In de uitspraak werden we in het ongelijk gesteld. Hierop zijn we in beroep gegaan en heeft de hoge rechter beslist dat de minister opnieuw een beslissing moet nemen op de aanvraag. 

Wat kun je met deze ontheffing?

- Met een ontheffing is het mogelijk airsoft apparaten vrij: (te-) kopen, verkopen, bezitten, vervoeren, modificeren, invoeren, uitvoeren en verhandelen.

wat kost een ontheffing?

- Een ontheffing kost €80,- ter gebruik voor de duur van 5 jaar. Hiervoor hoef je niet in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat gebeurd er met de ingezamelde donaties?

- De ingezamelde donaties worden gebruikt om de kosten van een advocaat/jurist en de griffiekosten van de rechtbank.

Wat gebeurd er met het overgebleven geld?

- Aangezien de totale kosten dusdanig zijn zal er geen geld overblijven of is de kans zeer minimaal hiervoor. 

Nu ook na de rechtbank zittingen heb ik helaas meer moeten investeren dan de hierboven aangegeven €300,- Dus door te doneren helpt u mij enorm omdat ik het geld wel heb moeten regelen.

Leuk dat ik jou aan die ontheffing help maar wat heb ik er aan?

- Als we de "strijd" winnen dan kan iedereen die dat wilt ook een ontheffing aanvragen, en is die Nederlandse burger niet meer verplicht, lid te zijn van een erkende airsoft vereniging. Uiteraard is de Nederlandse burger vrij om te kiezen wat hij of zij wilt en is het mogelijk lid te blijven van een erkende vereniging.

Daarbij help je ons aan een ontheffing en niet mij. Ik zamel het geld in waarmee de rechtzaak wordt bekostigd maar de ontheffing is niet voor mij voor voor mijn partner in deze kwestie. Maar omdat hij in meer zaken verwikkeld zit wat niet zonder de NABV nog kan, kan hij zelf niet naar voren treden voor deze actie. 

Als iedereen een ontheffing aan kan vragen dan loopt iedere gek straks met een airsoft apparaat?;

- Nee, zoals eerder genoemd wordt de Nederlandse burger gescreend door de politie en uiteindelijk worden aangegeven bij Justis. Zodra een persoon met ontheffing een overtreding begaat welke gevolgen heeft voor de ontheffing, dan wordt deze ontheffing ingetrokken. Bij een VOG kan men doorgaan met overtredingen maken aangezien de politie de overtreding niet mag melden bij een erkende vereniging (Wet op de Privacy).

Ik krijg te horen: "Als er een ontheffing wordt verleend, dan moet er gespeeld worden met singelshot, en zijn de beoefenaars verplicht de airsoft apparaten op te slaan in een kluis";

- Dit is de bangmakerij waar ik in het bovenstaande stuk tekst voor waarschuw.

Wat heeft zo'n ontheffing nog meer qua voordelen ten opzichte van een erkende vereniging?

  • Met een ontheffing hoeft u niet achter jaarcijfers aan, 
  • Niet verplicht aan deelgenomen evenementen een lijst in te dienen,
  • Vrij reizen en verhandelen van airsoftapparaten,
  • Geen geneuzel met slecht uitgevoerde testen, nieuwe regels hanteren,
  • Niet mee betalen aan de hoge salarissen van functionarissen en zinloze verenigingslocaties,
  • Bang te zijn wanneer u kritisch bent dat ze je royeren,
  • Geen persoonlijke beperkingen die jij bij een airsoftvereniging wel hebt. 

Als je een ontheffing heb dan kun je toch niet meer airsoften?

- Dit is onjuist, je kan meedoen aan airsoftevenementen aangezien je een door de overheid afgegeven ontheffing hebt gekregen en airsoft locaties niet perse aangesloten hoeven te zijn bij een airsoft belangenvereniging. Dit betekent dat evenementenorganisatoren je niet kunnen weigeren.

Note 1: Het kan zijn dat sommige organisatoren alleen maar spelers willen met leden van een erkende vereniging, maar dit zal op den duur veranderen naarmate steeds meer mensen een ontheffing hebben. Mocht het zo zijn dat organisatoren wordt ontzegt ontheffinghouders toe te laten dan kan de organisator ervoor kiezen om een schietbaan op te richten. Hierdoor kunnen leden van erkende verenigingen reizen van/naar dit event, alsmede ook ontheffinghouders. Hierdoor is de organisatie ook garant van zijn inkomsten. 

Note 2: Als ontheffingbezitter zal je vrij de sport kunnen beoefenen met een verzekering welke loopt via de organisator, hetzij erkende door de airsoft belangen vereniging aangegeven partij. Zal aangeven dat iedereen nu verzekerd is. Echter biedt dit geen meerwaarde, dit aangezien vaak wordt aangegeven dat de verzekeraar van de airsoft beoefenaars aansprakelijk wordt gesteld.

Als organisatoren één of meerdere schietbanen worden dan hebben ook zij geen beperkingen meer van ongefundeerde FPS/joule testen, waarbij alleen een vast onderzoeksteam alleen maar inzage heeft in de methode en de resultaten. Dan hebben ze ook niet dat hun speciale cursussen verplicht worden gesteld. Of dan hoeven ze ook niet zoals in de wandelgangen rond gaat een €500,- tot oplopend €2500,- te betalen om spelers te laten spelen en introducés aan te melden.

Zij zijn dan zonder beperkingen om zo een gezellige sport te behouden.

- Welke controle is er op personen met een ontheffing?/Hoe blijft er controle op personen?

Dit staat in de 6e alinea van de inleiding: 

Bij het lidmaatschap van een erkende vereniging moet je een VOG overhandigen.

Bij een ontheffing gebeurd de screening door de politie. De politie doet hierbij ook bij de aanvrager thuis een controle.

Hierdoor kan niet elke "gek" zomaar een ontheffing aanvragen.

- Wanneer heb je aanvraag ingediend?   

- Wanneer heb je bezwaar aangetekend tegen de beslissing? - Van welke datum is de beslissing van de dienst Justis? 

- Tot welke datum kun je in beroep gaan bij de rechter?

In mei ’18 heb ik mijn aanvraag tot ontheffing gedaan bij justis. 

In aug ’18 werd mijn ontheffing afgewezen door justis en ben ik bij justis in bezwaar gegaan.

Dit bezwaar is in dec ’18 afgewezen door Justis. Hierop kan ik in bezwaar gaan maar dat moet via de rechtbank.

In mei '19 was mijn partner in deze zaak aanwezig bij de rechtbank. Ikzelf was helaas verhinderd. Op 1 juli horen we de uitspraak. 

De rechter heeft in Jun' 19 aangegeven de beslissing met maximaal 6 weken uit te stellen. 

De rechter heeft ons in het ongelijk gesteld. Op 25 sep '20 diende de zaak bij de Raad van State. 12 weken erna was de uitspraak waarop de rechter niet inhoudelijk op de zaak in ging en stelde dat de minister opnieuw een besluit moet nemen.

Op 11 Feb' 21 gaf de minister per aangetekende brief aan de aanvraag weer af te wijzen en herhaalde zijn punten. Dit betekend dat we weer naar de Raad van State gaan om zo de rechter de zaak inhoudelijk te laten behandelen. 

- En waar kunnen we lezen op welke gronden Justis heeft besloten je bezwaar af te wijzen? 

Deze zijn bij Justis op te vragen via de Wet Openbaarheid van Bestuur.  

- Voor welke datum moet je al het geld binnen hebben?

De rechtzaak is geweest en ik heb zelf veel moeten betalen in de kosten, maar dat heb ik er wel voor over. Maar zoals je hierboven leest moeten we helaas weer naar de rechter. Dus donaties zijn wel nog steeds welkom om ons te steunen. 

- Kan je met een ontheffing maar 6x per jaar airsoften?

Nee er zijn al meerdere organisatoren welke te kennen hebben gegeven ontheffingshouders toe te staan, maar dit pas openbaar maken nadat deze mogelijkheid er is.

- Wat wil je bereiken?

Dat men niet meer verplicht is tot verenigen, en men dus zelf kan kiezen of men lid is ja of nee. Dat er geen beperkingen vanuit de vereniging op gelegd kunnen worden. Maar dat het bezit van airsoft apparaten nog steeds onder toezicht is zodat niet iedere “gek” ze zomaar legaal kan bezitten.

- Wat als het beoogde doel niet gehaald wordt?

Dan is het kijken naar andere mogelijkheden of afwachten tot over een paar jaar de EU hun nieuwe vuurwapenwet voor heel de EU klaar heeft waardoor Nederland de regels omtrent airsoft moet aanpassen. Of dat bij de herziening van de WWM (wet wapens en munitie) airsoft misschien al vrijgesteld wordt. 

- Hoe zie jij de toekomst voor je van Airsoft in Nederland? Wil je de NABV zodanig uit de gratie helpen? Ben je dan beter af dan wat het nu is?

Uit het vele onderzoek dat ik heb gedaan komt naar voren dat de NABV(of eventuele andere verenigingen) gewoon kan blijven bestaan. Men kan ook gewoon er lid van zijn als men dat wilt. Maar het is niet meer verplicht. Spelers die geen lid zijn van een vereniging kunnen gewoon bij de diverse organisatoren spelen. Spelers die lid zijn van een vereniging kunnen daar in tegen eventueel weer korting krijgen op de entree.

Er is een landelijk FPS protocol die organisatoren onderling afgesproken hebben waarbij spelers niet voor elke organisatie of speelstijl (outdoor/indoor) hun airsoft apparaat hoeven af te stellen.

 


Ik wil u ten eerste hartelijk danken voor de tijd en het doorlezen van het bovenstaande bericht. Ten tweede, nogmaals hoop ik uw (financiële) steun. Indien je mij kunt steunen door dit onder de aandacht te brengen bij nieuwswebsites, blogs, vloggers, youtubers of verdere media. Dit zal de kans tot slagen nog verder vergroten. Samen maak met u maken wij ons sterk voor een vrij en belangenloos airsoftsport.

 

Met dank aan JM voor zijn hulp in het opstellen.

Arjan Smith
13-02-2021

12 Feb '21

Vandaag een aangetekende brief van dienst Justis opgehaald.

Heel veel tekst hier in. Maar kort samengevat: ze blijven bij hun standpunt en verstrekken de ontheffing niet.

Hierop zullen we dus helaas weer naar de hogere rechter moeten gaan. En dus helaas weer kosten maken. 


Arjan Smith
11-01-2021

18-12-'20

 

Op 25 september diende de zaak bij de Raad van State.

Op 16 december was de uitspraak.

Hier  kunt u de volledige tekst van de uitspraak lezen.

Samengevat: de minister moet opnieuw een beslissing nemen op de aanvraag. Daarbij mogen de toetsingseisen niet zwaarder zijn dan die voor lidmaatschap van een erkende vereniging.

De ontheffing is voor het bezitten van airsoft apparaten, of dit nu is om mee te skirmen of voor verzamelen. Dit is voor beiden bezitten en zelfde eis.

Het is nu afwachten op de beslissing van de minister of dat de zaak weer naar de Raad van State gaat.

Ondertussen hebben vele Airsofters en vuurwapenschutters een ontheffing aangevraagd. 


Arjan Smith
27-06-2019

27-06-'19

De rechtbank heeft aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben voor de beslissing en stellen de uitspraak met maximaal 6 weken uit. 

We wachten in spanning af. 

Wel kunt u ons nog steeds financieel steunen met uw donatie die meer dan welkom is. 


Arjan Smith
22-05-2019

20-5-2019

Met het geld van jullie donaties heb ik een medeairsofter gesteund die de rechtzaak had vanwege zijn afgewezen bezwaar.

Zoals aangegeven ken ik hem al even en vanwege zijn inzet in de airsoft wereld kan hij niet naar voren hierover treden. 

De rechter doet over 6 weken uitspraak, dus daar moeten we even nog op wachten. Wel zien we het positief in vanwege enkele dingen die de tegenpartijen aangaven en wat ten voordeel van ons is. 

Via airsoft nonsens kunt u nog het eea aan info lezen.

Ook wil ik via deze weg het bestuurslid van de NABV bedanken voor zijn donatie, dat hun ook achter deze zaak staan doet me deugd. 


Arjan Smith
03-04-2019

Afgelopen week is er een datum voor de zitting beschikbaar gekomen zodat het tussendoor kon.

Helaas konden we op dit moment niet en is het dus even afwachten op een nieuwe datum.


Arjan Smith
21-02-2019

Het was even stil maar ook de brief naar de rechtbank is er uit. Ook al hebben wij (heb ik) het beoogde doel nog niet gehaald, toch ga ik door. Ik laat het nu niet stoppen en zal her en der dan het resterende geld bij elkaar moeten halen.

Maar heel erg bedankt voor hen die in mij geloven en mij steunen maar vooral ook de donateurs. Zolang de rekening nog niet op de deurmat ligt is elk beetje hulp/elke donatie meer dan welkom. 

Straks kan jij als donateur ook trots zeggen: "ik heb dit mede mogelijk gemaakt".34 donaties
€ 520,00
Doel: € 3.000,00
17%