Noodkreet Fundraiser Trudi Verstegen | Geld inzamelen
 
 

Noodkreet Fundraiser Trudi Verstegen

Stop terreur Jeugdzorg Old Boys networks, Trudi Verstegen

Scroll eerst even naar beneden en bekijk de opname.

Help mij alsjeblieft om:

  • 1.    Te voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt en ik op straat kom te staan
  • -deadline 13 augustus-
  • 2.    Waarheidsvinding bij Jeugdzorg te forceren, geluidsopnames verplicht te stellen bij Jeugd-en familierecht en mijn      kinderen te kunnen verzorgen
  • 3.    Een precedent te creëren dat (medeplichtigheid aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt


Ik ben Trudi Verstegen en sta met mijn rug tegen de muur. Op meerdere fronten. Tot op heden heb nooit in de publiciteit willen of durven treden -deze opname https://www.youtube.com/watch?v=2EjU5cHPFIU dateert van 14 februari jl- maar ik heb simpelweg geen enkele andere uitweg meer.  Mijn leven wordt tot in detail onmogelijk gemaakt in de lijn van mijn ex’ wens: mijn destructie. Welke hij mij “beloofde”, mocht ik het lef hebben hem te durven verlaten. In dezen krijgt hij zover zijn zin dit ongehinderd te doen. Met medewerking van Jeugdzorg en de lokake bank waar zijn vader bestuursvoorzitter was. De bank stelde na chantage, vernoemd in de opname, woord bij daad. De vriend uit mijn studententijd in Nijmegen werd benadeeld door dezelfde bank wie zijn zakelijke rekening courant stopzette en zijn reeds toegezegd handelscontract in te trekken in Tilburg en Waalwijk. Hij heeft schade geleden van 350.000,- en men dreigt hem met nog meer ellende. Hij hielp mij aan een advocaat om mijn Recht te kunnen halen. Men gaat dus zelfs over lijken mij van rechtsbijstand te onthouden. Tegelijkertijd tracht men mij uit het gezag te zetten en op straat. Oftewel men stelt letterlijk alles in het werk mij van mijn toekomst en moederschap te ontnemen. De advocaat van mijn ex is lid Raad van Commissarissen van dezelfde bank.

Na jarenlang toenemend huiselijk geweld en terreur door mijn als narcistisch gediagnosticeerde ex-man heb ik in 2013 gekozen voor de veiligheid van mijn drie kinderen en me gemeld bij Steunpunt Huiselijk Geweld. Sinds mijn ex-man door Jeugdzorg verplicht gesteld werd de woning te verlaten doet hij er letterlijk alles aan om mij ten gronde te richten. Met hulp van zijn vader en diens netwerk. Geen wetteloos middel wordt geschuwd om mij financieel, sociaal en maatschappelijk steeds verder klem te zetten, om uiteindelijk mijn moederrol en waardigheid te kunnen ontnemen. Van beïnvloeding van politie, WMO, Jeugdzorg, de Rechtbank, de advocatuur, het bankapparaat en fysieke bedreiging van mijzelf en de kinderen, tot zakelijke sabotage van vrienden die mij financieel willen steunen met juridische bijstand. Inmiddels betekent dit concreet dat er een verzoek is ingediend om mij uit het ouderlijk gezag te ontzetten en tevens te eisen dat het huis waarin ik woon, nu verkocht dient te worden. Daarnaast is mijn ex-man er op basis van onophoudelijke manipulatie, bedrog én de volledige medewerking van Jeugdzorg Brabant (JBB) in juni 2018 uiteindelijk in geslaagd mijn kinderen bij mij weg te halen. Het betreft slechts één onvoorstelbare ingreep in een reeks van van velen. De schade die bij mijn kinderen en mijzelf veroorzaakt is door de bemoeienis van Jeugdzorg is absurd. Dit moet niet alleen NU stoppen, dit moet worden bestraft.

Welke hulp heb ik nodig

1. Voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt
Overname tenaamstelling hypotheek: deadline 30 juli.

In een beschikking (BIJLAGE BESCH) die ik 18 juni heb mogen ontvangen van de advocaten van mijn ex-man wordt aangekondigd dat Rabobank Waalwijk op 30 juli aanstaande mijn huis zal afnemen tbv executieve verkoop, tenzij ik op die datum kan aantonen de gehele hypotheek en de daarbijbehorende schulden over te nemen. 

Mijn ex-man blijkt, buiten mijn medeweten en schriftelijke toestemming om, een zakelijke lening bij de bank te hebben afgesloten, met het huis als onderpand. Het feit dat de Rabobank deze lening aan mijn ex-man heeft verstrekt zonder mijn handtekening is overigens strafbaar.

De maandelijkse aflossing voor deze lening wordt echter al enige tijd bewust niet meer betaalt door mijn ex-man. Hij heeft er namelijk met hulp van zijn vader (ex-directeur Rabobank Waalwijk) voor gezorgd dat hij technisch gezien amper inkomen heeft -waardoor hij overigens ook is vrijgesteld van alimentatie. Mijn ex-man woont sinds juli 2016 in een nieuwe woning die zijn vader voor hem heeft gekocht en waarvoor hij ‘huur’ betaalt. Dat zijn ingebrekestelling betreffende de extra lening als indirect gevolg heeft dat de Rabobank beslag zal leggen op de woning, en ik daarmee op straat kom te staan is uiteraard exact de bedoeling. De afgelopen twee jaar heb ik Rabobank Waalwijk meermaals tevergeefs verzocht om informatie en een afspraak betreffende overname van de hypotheek. Tot afgelopen woensdag werd dit consequent geweigerd. men wenst men mij geen mogelijkheden te bieden de hypotheek over te nemen. Ik had dit ook niet verwacht. Niet voor niets werd ik hier thuis gemolesteerd doordat men mijn privacy schond nadat ik het verleggen van inkomsten van mijn ex door een van haar medewerkers aantoonde, niet voor niets werd een vriend uit mijn studietijd zakelijk gechanteerd en voorts onthouden van handel in Tilburg en Waalwijk. Omdat hij mij hielp aan een advocaat en het eerste jaar borg wilde staan voor de hypotheekbetalingen. Opdat ik mijn kinderen een Veilig Thuis kon bieden en het dak boven ons hoofd zou kunnen behouden. Ik kan werkelijk geen enkele andere reden verzinnen voor de rol van kantoor Rabobank dan het feit dat mijn ex-schoonvader hier oprichter en bestuursvoorzitter is geweest en de fusie realiseerde van de huidige bank achter de schermen de regie voert inzake (onder andere) dit dossier. Niet geheel toevallig zit de eigenaresse van het huidig advocatenkantoor van mijn ex-man in de Raad van Comissarissen van dezelfde bank. Niet voor niets beloofde men mijn klacht over de absurde gang van zaken in te dienen bij het hoofdkantoor en weigerde men vervolgens dit te doen.

Momenteel vecht ik bovenstaand- en ander aantoonbaar strafbaar handelen van de bank aan, ondersteund door een rechtsbijstandsadvocaat. De relatief lage maandlasten kan ik vanuit mijn inkomen dragen. Het probleem is echter dat de Rabobank een borgstelling van EUR 150.000 eist om de hypotheek over te kunnen nemen. Dit geld heb ik niet. Als een derde echter garant zou kunnen en willen staan voor dit bedrag dan kan ik hiermee het dak boven mijn hoofd houden. Uiteraard kan ik alle details rondom dit dossier verstrekken.

Veel liever nog zou ik de volledige hypotheek van 320 K willen oversluiten naar een andere financiele instelling, omdat de Rabobank Waalwijk op meerdere vlakken aantoonbaar betrokken is (geweest) bij de missie van mijn ex-man: mijn leven kapot maken. Zoals bovenaan aangegeven heb ik nog maar enkele dagen om dit te voorkomen.

De meervoudig criminele praktijken waarmee bovenstaande heeft kunnen plaatsvinden zijn haast met geen pen te beschrijven, maar ik weiger te geloven dat Nederland een dergelijk verhaal ongestraft kan laten voorbijgaan. Dus ik zal blijven vechten. Voor mijn kinderen, voor gerechtigheid en voor een juridisch precedent dat een ommekeer inzet voor vele lotgenoten. Tot dusverre heb ik liefst NEGENTIEN rechtszaken moeten doorstaan met tijdens elke zitting bedrog van JBB en/of mijn ex-man en zijn advocaten, betaald door zijn vader. Deze ongelijke juridische strijd is mij –met slechts een te korte studie Recht vanuit het verleden – inmiddels echter ver boven de pet gegroeid. En daarom heb ik NU professionele juridische hulp nodig. Om belastende documenten te combineren en feiten te verwoorden naar het Hof van Justitie en de Hoge Raad. Totdat de pers of de politiek hier uiteindelijk op duikt, want ik heb een hele sterke zaak. 

Maar die juridische bijstand kan ik zelf niet meer betalen. Mijn rechtsbijstandsverzekering dekt deze niet meer. In dit stadium opgeven zou echter betekenen dat men hier ongestraft mee wegkomt. Dit weiger ik te accepteren, noch te geloven. Iedere donatie voor juridische hulp is dus bijzonder bruikbaar, welkom en eigenlijk pure noodzaak om deze strijd uiteindelijk te winnen. De speciale site die ik hiervoor heb gelanceerd staat HIER.

 

2. Waarheidsvinding bij Jeugdzorg te forceren, geluidsopnames verplicht te stellen bij Jeugd-en familierecht en mijn kinderen te kunnen verzorgen

Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen -men dwong mij om voor veiligheid voor mijn kinderen te kiezen, doch draaide 180 graden om onder manipulatie van mijn ex en diens vader's netwerk (nadat een raadslid namens mij twee meervoudige klachten indiende tegen de organisatie welke op meerdere punten gegrond verklaard werden waaronder -liegen voor de Rechtbank door de jeugdzorgwerker en -nalatigheid) en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Geluidsopnames in de rechtbank vinden NIET plaats en zijn zelfs niet toegestaan. Die wet moet om!

3. Een precedent creëren dat (meewerken aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt

Het blootleggen van tegenwerking, fraude en corruptie op grote schaal

Tegelijkertijd ben ik dus genoodzaakt strijd te voeren tegen structurele bureaucratische terreur en intimidatie, mede mogelijk gemaakt door mijn ex-schoonvaders connecties, waarbij kennelijk geen enkele wetteloze handelswijze wordt geschuwd. Dat er daarbij sprake is van belangenverstrengeling, is overduidelijk. 

Mijn ex-man zet zijn treiterpraktijken ongestoord door, gesteund door zijn vaders netwerk in Waalwijk waaronder Rotary Club leden, (ex-) Rabobank (ex-) leidinggevenden bij Gemeente- en Politie Waalwijk. Meerdere aangiften en meldingen van huiselijk geweld werden geweigerd en het doen ervan werd gefrustreerd. Bewijslast werd niet nagetrokken, getuigen(-verklaringen) niet gehoord. De Rabobank Waalwijk heeft haar handen ook aantoonbaar vuil gemaakt, door mee te werken aan illegale constructies om financiele handel en wandel van mijn ex-man in samenspraak met zijn vader te verdoezelen. Concreet gaat het hier over het ontduiken van belasting en alimentatie.

Naast aantoonbaar illegaal en structureel ontduiken van van financiele verplichtingen gaat de manipulatie zelfs zo onvoorstelbaar ver, dat een vriend zijn recent aan mij aangeboden financiële hulp voor juridische ondersteuning en borgstelling voor de hypotheeklasten het eerste jaar noodgedwongen heeft ingetrokken door toedoen van mijn ex-schoonvader en diens invloed bij Rabobank Waalwijk. De zakelijke rekening courant van 250.000,- van deze vriend werd stopgezet door diezelfde Rabobank, en een reeds mondeling toegezegd achtjarig handelscontract in Tilburg en Waalwijk bij twee professionele en gekende voetbalclubs zal niet doorgaan. Bij beide clubs is de Rabobank sinds jaar en dag een zeer invloedrijke sponsor. Deze vriend uit mijn studententijd geeft aan hiermee een schade te hebben geleden van EUR 350.000,-

Inzake deze narcistische terreur met behulp van een notabelennetwerk beschik ik over een enorme dropbox vol ongelooflijke doch feitelijke bewijslast, zowel schriftelijk als in audio. Deze passages geven al een indicatie over de feiten die ik kan aantonen, maar er is meer. Ik wil hetgeen ik als moeder van drie kinderen meemaakte openbaar maken en juridisch aanvechten. Daarbij heb ik vooral hulp nodig met het maken van transcripties, het opnieuw indienen van alle strafbare feiten bij meld.nl met de juiste juridische grondslag, ik hoop ik een Officier van Justitie te vinden wie deze terreur wèl durft en wil aanpakken. Verder vraag ik hulp mij te ondersteunen schadevergoedingen te claimen. In dezen werd ik door de regiodirectie van Jeugdzorg Brabant, na gegrond verklaarde klachten, verwezen naar de vestigingsmanager doch zover kreeg ik geen reactie. Daarnaast vraag ik jullie hulp bij het ordenen en in volgorde zetten van mails, bestanden, Whatsapp-berichten en andere communicatie. Geen geld dus, maar gezond verstand, scherpte en nauwkeurigheid. En de drive om onrecht te stoppen. Als jij deel zou willen uitmaken van mijn Team Dropbox, stuur me dan een persoonlijk bericht via deze website.

  • Laatste kans

Het onophoudelijk getreiter, gedreig en het tegen mij opstoken van de kinderen, instanties en justitie is al afschuwelijk genoeg, het bedreigen van vrienden en bekenden en het mij in een volstrekt onjuist daglicht plaatsen bij derden eveneens. Maar het gemis en niet kunnen beschermen van mijn kinderen is met geen pen te beschrijven ondraaglijk. Ik heb jullie financiële hulp nodig om juridisch te kunnen worden bijgestaan in twee gevechten van David tegen Goliath. Het is nu of nooit.

Bedankt om mij te helpen. Ik wens (het meewerken aan) narcistische mishandeling strafbaar te laten stellen. Dat voortaan alle zittingen familie- en jeugdrecht, gesprekken met jeugdzorg en gecontracteerde zorg getapet mogen worden om bedrog en manipulatie een halt aan te roepen. 

Kinderen mogen niet “te koop” zijn voor de hoogste bieder met de duurst betaalde advocaten en/of Rotary en Rabobank. Noch mogen kwetsbare kinderen als verdienmodel en inkomstenbron van onze Staat worden gezien. Laat staan dat met ons belastinggeld batterijen ingeschakelde juristen het schrikbewind en falen van Jeugdzorg verdedigen, om haar bedrijfsvoering overeind te houden.

Tenslotte moet de Overheid gebonden worden aan haar eigen wetten en strafbaar kunnen worden gesteld opdat zij zichzelf niet boven de wet acht en STOPT met liegen en bedriegen.

Partere legem quam ipse fecisti!  

NB alle bewijslast waar in de tekst op Trudi Verstegen naar verwezen wordt in de vorm van bijlagen is -behoudens juiste intenties en voor relevante doeleinden- uiteraard op aanvraag beschikbaar bij mij middels een persoonlijk bericht via deze website www.trudiverstegen.nl. Aan anonimiseren is aandacht besteed.  

Bedankt om mij te helpen!

 

Trudi Verstegen

 

 



Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.









 

Laat een reactie achter

15 donaties
€ 1.395,00