Noodhulp aan een arm gezin

Noodhulp aan een arm gezin | Geld inzamelen
 
 

Laat ik mijzelf kort voorstellen: ik ben Feraaz Jahangier en vierdejaars Bachelor rechtenstudent aan de Universiteit Leiden. Gedurende zowel mijn HBO studie als huidige opleiding heb ik gestreden tegen elke vorm van onrecht. Mijn levensmotto is dan ook: "Ik ben geen rechten gaan studeren, omdat ik zoveel van onrecht houd." Daarom ben ik ook bereid mij onvoorwaardelijk in te zetten voor de mensen in verdrukking.

Wat is het doel van mijn actie? Voor een arm gezin in de Filippijnen wil ik zoveel mogelijk geld inzamelen. De Filippijnen is een eilandengroep in Zuid-Oost Azië en wordt regelmatig geteisterd door aardbevingen en overstromingen. Daar komt ook nog het volgende bij: nagenoeg alle overheden in de wereld bestrijden de corona pandemie met lockdowns. Als gevolg hiervan zullen er enorme voedseltekorten gaan ontstaan. De organisatie "World Food Programme" heeft ons gewaarschuwd dat er 270 miljoen mensen in de derde wereld in extreme armoede zullen leven. Bedenk wel: het gaat hier om mensen die niet de mogelijkheid hebben terug te vallen op uitkeringen, staatssteun, donaties van de kerk, familie- en gezinsverbanden etc. Door de lockdowns zijn miljoenen mensen hun inkomen kwijtgeraakt en hebben hun levensonderhoud verloren. Bijna altijd komt het bij de armste mensen in de wereld dan ook aan op het hoofd boven water houden. Niets is minder waar in een pandemie: het contrast tussen arm en rijk wordt steeds scherper.

Daarom zou ik jullie vriendelijk willen verzoeken te doneren. De samenstelling van het gezin is: een alleenstaande moeder met drie volwassen kinderen (twee dochters, een zoon) en twee hondjes. Vanzelfsprekend is al het gedoneerde geld enkel en alleen bestemd voor hun levensonderhoud. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage.

Interview David Beasley: "Na de coronapandemie dreigt de hongerpandemie." (Trouw, 10 mei 2020)

https://www.trouw.nl/buitenland/na-de-coronapandemie-dreigt-de-hongerpandemie~b23b29566/

Feraaz Jahangier
08-11-2021

Binnenkort plaats ik een foto van het gezin. In verband met portretrecht ben ik nog in afwachting van toestemming. Ik wil jullie alvast hartelijk bedanken voor alle donaties.0 donaties
€ 0,00
Doel: € 10.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.