My dog Luca and I need your help! | Geld inzamelen
 
 

My dog Luca and I need your help!

Help mijn hond Luca weer beter worden Help my dog Luca get better again.

Lieve allen,

Mijn hond Luca is al een tijd ernstig ziek (hij heeft de Kauwziekte, een auto-immuunziekte waarbij de hond antilichamen tegen zijn eigen spieren aanmaakt, welke fataal kan zijn). De huidige behandelingen lijken te helpen, maar mijn spaarpot is inmiddels leeg. Ik ben echt ten einde raad. Nu plast Luca sinds deze week ook nog bloed en hij heeft een spoedecho nodig. De kosten hiervan en verdere behandelingen (medicatie, fysiotherapie etc..) zullen minimaal €1.000,-. bedragen. Daarom vraag ik u: wilt u mijn hond Luca helpen met een donatie? Alle beetjes helpen.

Ik ben Nihayla de Keyzer, eigenaar van Luca. Luca is als pup van de straat in Portugal in een dodingsstation beland. Toen ik zijn koppie op internet zag, was ik op slag verliefd. Ik moest en zou dit knulletje adopteren.

Luca is een unieke hond die veel heeft meegemaakt. Wat precies, dat weet ik niet maar hij is duidelijk getraumatiseerd en ontzettend angstig voor alles en iedereen.

Met een hoop trainen, geduld, liefde en aandacht durfde hij wat meer en leek hij gelukkig. Hij is mijn steun en toeverlaat en wij zijn onafscheidelijk. Deze schat wijkt niet van mijn zijde en zeker als mijn depressie en paniek- en angstaanvallen opspelen, klimt hij op schoot en blijft hij daar tot ik rustig ben.
Maar hij is nu zichzelf niet, hij speelt niet, rent niet, staart voor zich uit en slaapt alleen maar.

Ik vraag u met heel m'n hart of u iets zou kunnen missen, hoe klein ook.

Deelt u dit bericht ook alstublieft zoveel mogelijk.

Alvast ontzettend bedankt!


Liefs, Nihayla de Keyzer en Luca♥️

------------------------------------------------------------------------------------------

Dear all,

My dog Luca has been very sick for a while (he has the Chewing Disease, an auto-immune disease where the dog is producing antibodies against his own muscles. This disease could be fatal if not treated right and on time) The current treatment seems to help him, but I'm out of savings and I'm in desperate need of help. On top of the Chewing Disease Luca is peeing blood since two days and needs an ultrasound as soon as possible. The costs of this and further treatments (medication, physiotherapy etc ..) will be at least €1.000. That is why I'm asking you: do you want to help my dog Luca with a donation? Every little bit helps! 

My name is Nihayla de Keyzer, owner of Luca. Luca ended up in a deadstation in Portugal as a puppy after living on the streets. When I saw his face on the internet, I immediately fell in love. I had to adopt this cutie. 

Luca is an unique dog who went through a lot in his short life. What exactly happened to him, is a mystery, but he is clearly traumatized and incredibly afraid of everything and everyone.

With a lot of training, patience, love and attention he got a bit tougher and he seemed happy. He is my biggest support when depression and anxiety hit me again and we are inseparable. He does not leave my side and climbs onto my lap and stays there until I am calm.

He is not himself right now, he does not play, does not run, stares at nothing and sleeps a lot.

I'm asking you with all my heart if you could miss something, every little bit counts. 

Please also share this message as much as possible.

Thanks in advance!


Love, Nihayla de Keyzer and Luca ♥ ️

Nihayla de Keyzer
13-09-2018

UPDATE 

Een tijdje geen update omdat er veel onduidelijkheid was in de verdere prognose van Luca. Hij zou over ongeveer twee weken klaar zijn met het afbouwen van de Prednison waar hij zo naar van wordt. Helaas is er door de specialist een fout gemaakt in het afbouwschema waardoor hij nu nog 7 weken Prednison moet innemen.

Wel is er eindelijk een afspraak met een internist gemaakt voor een second opinion. Zij kan hopelijk meer vertellen over het gebruik van de Prednison of een eventuele andere ontstekingsremmer en/of pijnstilling, de duur en de kwaliteit van Luca zijn verdere leven en wat ik kan doen om het zo aangenaam mogelijk te maken voor m'n mannetje.

Hiernaast is er over anderhalve week een eerste afspraak met de fysiotherapeut gemaakt. Hier zal zij kijken wat zij voor Luca kan betekenen. Daar de Kauwziekte niet vaak voorkomt (wordt voor deze fysio de eerste keer) en omdat Luca angstig is, zullen wij eerst kijken hoe de klik is. 

Updates en facturen volgen nog.

Blijf deze actie alstublieft delen! 

Nogmaals dank en veel liefs van ons♥️

-------------------------------------------------------

UPDATE

No update for a while because there was a lot of uncertainty in the further prognosis of Luca. In about two weeks he was supposed to stop taking the Prednisone that is making him so miserable. Unfortunately, the specialist has made a mistake in the schedule, which means he has to take Prednisone for 7 more weeks.

However, an appointment has finally been made with an internist for a second opinion. She can hopefully tell more about the use of the Prednisone or any other anti-inflammatory and / or painkiller, the duration and quality of Luca his further life and what I can do to make it as pleasant as possible for my little man.

Also, a first appointment with the physiotherapist was made in about a week and a half. She will see what she can do for Luca. As the chewing disease does not occur very often (this is the first time for this physio) and because Luca is very anxious about people, we will first see how the connection is.

Updates and bills will follow.

Please keep sharing this action!

 

Thanks again and much love from us♥️


Nihayla de Keyzer
28-08-2018

UPDATE

De uitslag van de echo is binnen en gaf het volgende beeld: prostaat en nieren zijn goed! Wel een zeer verdikte blaaswand, wat een duidelijk symptoom is van een blaasontsteking. De grote hoeveelheid bloed in Luca's urine kan voorkomen bij een heftige blaasontsteking. De huidige antibiotica zou de ontsteking binnen ongeveer 3 weken moeten oplossen. Gelukkig niks ergs met z'n prostaat of nieren!

De lever is ook vergroot, dit kan echter een bijwerking zijn van glucocorticosteroïden (hormoonmedicatie, waar de Prednison die Luca slikt onder valt).
Als de uitslag van de steriele urine binnen is, kunnen andere eventuele zaken uitgesloten worden. Dan kan dus met zekerheid gezegd worden dat het bloed in de urine duidt op een blaasontsteking.

De dierenarts adviseert om tot na deze uitslag te wachten met het zoeken naar een fysio voor de Kauwziekte. Ik heb al een fysio op het oog en dankzij de goede recensie van een vriendin die zelf buitenlandse (angstige) honden heeft, wordt het waarschijnlijk deze. Verdere informatie hierover volgt nog.

Heel veel dank voor het delen, jullie donaties en jullie lieve woorden!

Liefs, Nihayla en Luca

 

---------------------------------------------------

 

UPDATE

Just got the result of the ultrasound: thankfully Luca his prostate and kidneys are good! However, he has a swollen bladder wall (appologies for my bad medical English), which is a common symptom of a bladder infection. The large amount of blood in the urine can occur in case of severe bladder infection. Current antibiotics should resolve inflammation within about 3 weeks. So fortunately nothing bad with his prostate or kidneys!

The liver seems also enlarged, but this can be a side effect of glucocorticosteroids (hormone medication, the Prednisone) that Luca takes.

After the result of the sterile urine, other possible cases can be excluded. The bladder infection is then certain.

The vet advises to wait until after this result to find a physio for the Chewing Disease. I already have a physio in mind and thanks to the good review of a friend who has foreign (anxious) dogs as well, it probably will be this one. Further information about this will follow.

Many thanks for your sharing, your donations and your sweet words!


Love, Nihayla and Luca


Nihayla de Keyzer
26-08-2018

UPDATE

Luca plast gelukkig geen bloed meer, maar hij heeft wel veel last van de bijwerkingen van de antibiotica. Morgen hopen wij de uitslag van de echo binnen te krijgen. De komende weken ga ik samen met de dierenarts op zoek naar een goede fysiotherapeut voor zijn kaakspieren. Na onze eerste afspraak bij de fysio, zal ik bij de foto's een foto van deze factuur plaatsen zodat jullie dit kunnen volgen. Ook blijf ik tussendoor updates geven.

Jullie donaties en lieve woorden, sterken ons enorm!

Ontzettend bedankt! ♥️

------------------------------------------------------

UPDATE

Luca fortunately no longer pees blood, but he does suffer a lot from the side effects of the antibiotics. Tomorrow we hope to get the results of the ultrasound. In the following weeks the vet and I will search for a good physiotherapist to work on Luca his jaw muscles. After our first appointment at the physio, I will post a picture of the bill with the costs. In the meantime I will keep posting updates.

Your donations and sweet words, give us strength!

Thank you so much! ♥ ️


Nihayla de Keyzer
23-08-2018

UPDATE:

Luca heeft vandaag de echo gehad voor zijn blaas/prostaat/nieren en wij hopen de uitslag gauw te krijgen.
Ondertussen krijgt hij antibiotica om een eventuele nierontsteking niet te laten verergeren. En hiernaast de Prednison voor de Kauwziekte.

Ontzettend bedankt iedereen voor de donaties die zijn gedaan! ♥️

---------------------------------------------------------------------

UPDATE:

Luca had the ultrasound for his bladder / prostate / kidneys today and we hope to get the results soon.
In the meantime, he gets antibiotics to prevent any kidney inflammation from getting worse. And the Prednisone for the Chewing Disease.

Thank you very much for the donations that have been made♥️


Nihayla de Keyzer
23-08-2018

♥️Ik ben sprakeloos door zoveel lieve mensen! Ontzettend bedankt iedereen!♥️


 

Laat een reactie achter

33 donaties
€ 825,00
Doel: € 1.000,00
82%

Deze actie is gesloten.