Mijn leven terug | Geld inzamelen
 
 

Mijn leven terug

Baanbrekende behandeling in Amerika

Sometimes asking for help is the bravest move you can make

 

Wat is er gebeurd?

21 maart 2018

Een auto stond stil zonder benzine op de snelweg.Ik was op weg naar huis vanuit mijn werk in Amsterdam. Het was donker en het regende,ik zag plots een auto voor mij stil staan.

Wonder boven wonder kon ik op tijd stoppen.De auto achter mij niet en klapte vol op mijn auto.Daardoor schoot ik naar voren en kwam daarna met een enorme klap weer terug in mijn stoel. Mijn hoofd klapte daarbij met grote kracht tegen de hoofdsteun aan.Ik hoorde de auto in elkaar kreukelen.Ik wist meteen dat het mis was in mijn hoofd. Maar ik wist niet wat.Ik kon uitstappen en was blij dat ik nog leefde.

Het leek mee te vallen.

 

Post Commotioneel Syndroom

De maanden erna had ik veel hoofdpijn en sliep ik heel veel.

Ik kon nog net voor mijn dochtertje zorgen maar moest stoppen met werken.De neuroloog gaf de diagnose: het post commotioneel syndroom.Dit lijkt op een zware hersenschudding die niet over gaat.In Nederland bestaat de behandeling voor PCS uit rusten, accepteren en ermee om leren gaan.

 


De gevolgen

Ondertussen ,nu een jaar later bestaat mijn leven uit, rusten, veel liggen, slapen en energie sparen voor alles wat ik doe. Ik probeer prikkels zoveel mogelijk te vermijden. Ik ben constant extreem moe, slaperig en heb de hele dag hoofdpijn.

Mijn korte termijn geheugen is helemaal van slag waardoor ik voortdurend vergeet wat ik net vertelde of dacht. Mijn wereld is klein geworden omdat ik heel weinig energie heb.Mijn ogen zijn doffer dan voor het ongeluk. Ik ben meer teruggetrokken. Alles is vermoeiend ,ook leuke dingen.Wanneer ik wel iets onderneem heb ik daar lang mijn energie voor opgespaard ,je kunt het dan niet altijd aan me zien dat er iets mis is.

Maar voor elke activiteit moet ik dus eerst energie sparen en daarna weer uitrusten.Je kunt het vergelijken met een hele oude batterij oplader die niet meer helemaal op kan laden en in het rood blijft staan.

Mijn dochtertje van 9 jaar is er aan gewend geraakt dat haar moeder elke dag 1 tot 2 uur moet rusten en veel moet liggen. Ik kan er niet voor haar zijn zoals ik zou willen. 

Ik ben een alleenstaande moeder van een vrolijk, lief meisje, ze heet Noa.Maar het breekt mijn hart dat ik er niet helemaal voor haar kan zijn.

Ik werk als antroposofisch therapeute in Amsterdam en Eindhoven, maar kan nu niet meer werken.Het werk wat ik 14 jaar met veel liefde en plezier heb gedaan ligt nu stil.

Ik kan er nu niet voor anderen zijn.

Ondanks mijn huidige situatie, ben ik wel aan het onderzoeken of ik op een andere manier kleine werk gerelateerde zaken kan oppakken, om zo mijn grenzen te ontdekken van wat ik aankan. Maar ik moet heel voorzichtig daarin zijn en er rekening mee houden dat het heel langzaam gaat.

 Daarbij heb ik binnenkort geen financiële steun meer.

Ik werkte als zzp’ er en een arbeidsongeschiktheidsverzekering is te duur voor mij.Het PCS wordt niet erkend als een daadwerkelijk fysiek letsel in Nederland omdat hiervan niets te zien is op een scan. Om die reden werd er niet voldoende uitgekeerd door de aansprakelijke partij in het ongeluk.

Er wordt  vaak verondersteld dat volledig herstel niet langer dan een jaar hoeft te duren. Daar maken de verzekeraars handig gebruik van. Maar dit is helaas niet het geval. 

 Ik wil mijn leven terug en me weer fit voelen!met mijn dochtertje leuke dingen doen en weer genieten van het leven!

 

 De behandeling 

In december kwam ik via sociale media informatie tegen over een baanbrekende behandeling in Amerika.

Alles wat ze daar vertelden van voorkomende klachten tot hoe je je kunt voelen herkende ik!Er is iets niet goed in mij hersenen waardoor de klachten blijven. Maar er is een behandeling voor!Door middel van een functionele cognitieve MRI scan van je hersenen kijken ze welke gebieden er minder goed meedoen en welke gebieden er juist overactief zijn.Daar wordt vervolgens heel gericht, uitgebalanceerd en intensief de behandeling op afgestemd.De hele behandeling duurt normaal gesproken 5 dagen.Al ruim 1000 mensen zijn van hun langdurige klachten af en bij 95 % van het resultaat is blijvend!

Ik heb contact met hen opgenomen en sprak uitgebreid met ze.Voor mij viel op dat moment alles op zijn plaats. Ik kreeg een duidelijke uitleg over de behandeling en weer was alles volledig herkenbaar.

“We want to help you go back to your live with your family and work. “

 Wat er voor nodig is

Het grootste struikelblok zijn de kosten.

Voor de behandeling , reis en verblijf zijn de kosten € 13500. Er is geen andere weg meer voor mij dan crowdfunding in te zetten om de kosten te kunnen financieren.Hoe moeilijk ik het ook vind om het te vragen.

Maar Ik wil weer verder met mijn leven, weer aan het werk, weer genieten van mijn dochtertje, zonder de hele dag mijn energie uit te hoeven rekenen.

 

Dankjewel!

Ik wil je bedanken voor het lezen van mijn verhaal en eventueel voor het delen en doneren.Wanneer ik deze behandeling mag ondergaan betekent dit een grote kans dat ik mijn leven weer terugkrijg.

Ik zou mij daarna weer willen inzetten voor anderen. Ik zou ook bekendheid willen  geven over de behandeling aan lotgenoten met  PCS en mijn ervaringen met hen delen.

En de 4 grootste donateurs wil ik op een trakteren op een leuke verrassing!!

 Voor meer informatie over de behandeling:

www.cognitivefxusa.com 

 Ervaringen 

het verhaal van Alies https://www.linkedin.com/pulse/ik-ben-er-weer-nou-ja-bijna-alies-kool/

het verhaal van Eva https://youtu.be/ZR1B1qHFHjU 

het verhaal van Martine https://www.linkedin.com/pulse/zo-goed-als-nieuw-martine-timmerman/

 

 

English translation 

Back to my life.

Groundbreaking treatment in America, a treatment to cure Post- Concussion Syndrome (PCS)

 Sometimes asking for help is the bravest move you can make.

 What happened?

March 21st, 2018

A car ran out of gas, and stood still on the motorway. I was on my way home after a day’s work in Amsterdam. It was dark, and it was raining.Suddenly, the car in front of me stopped abruptly. Miraculously, I was able to stop in time.

Unfortunately, the car behind me could not, and crashed into the back of my car.Because of this I was thrusted forward, and after that I was smashed back into my seat. When this happened my head bashed with great force against the head rest.I heard the car crumbling around me.

Instantly, I knew that something was very wrong in my head. Not yet understanding what it was.I was able to get out of my car, and I felt happy to be alive.

It seemed as though everything was going to be okay.

 

Post- Concussion Syndrome

The months after that, I suffered many headaches and slept a great deal of the time.I only just succeeded in taking care of my daughter, but I had to stop working.The neurologist diagnosed me with: Post- Concussion Syndrome.Which basically means, a severe concussion that does not heal.

In the Netherlands the treatment for PCS consists of rest, acceptance, and learning to deal with the consequences.

 The consequences

It has been a year since the accident, and my life is filled with resting, sleeping, and constantly saving up energy for everything I do.I try to avoid as much stimuli as possible. 

I am extremely tired, and feel sleepy all the time. Also, I still have headaches all day long.My short- term memory is strongly effected and as a result I keep forgetting the things I was just saying or thinking.  

My world became small, because of my low energy level.

My eyes are dull as opposed to how they were before the accident.I am more withdrawn. Everything I do wears me out, also the things I really enjoyed doing before the accident.

Whenever I do make an effort to undertake action, I have been saving up my energy to do so. PCS is not a visible ailment, you cannot always see there is something wrong with me. So for each activity I first need to save up energy, and after it I need to have a good rest.You could compare it with an old battery charger, that can no longer charge until completely full, but keeps on falling back into the red.

My little girl, who is nine years old, has gotten used to the fact that her mother needs to lie down and rest for at least a couple of hours during the day.

I am a single mom of a lovely, sweet girl who ’s name is Noa. But at this moment I am unable to be there for her the way I would want to be, and that is breaking my heart.

I am an anthroposophical therapist, I hold practice in Amsterdam, as well as in Eindhoven. Unfortunately, because of my condition, I had to stop working. 

The work I practiced with love and dedication for the last 14 years, and being there for my clients, I was forced to end.Despite my situation, I am currently researching alternative ways to start exploring my boundaries when doing work relating activities. But I have to be careful and take it very slow.

On top of that, my financial support will come to an end very soon.

I am an independent entrepreneur, and I cannot afford an expensive disability assurance.PCS is not recognized as a physical, medical condition in the Netherlands, because it does not show on any scan they have here. Also, it is often unjust assumed that full recovery should not take longer than a year.

 

I want my life back the way it was, and feel healthy again!

To do nice things with my daughter, and enjoy life once more!

 


The treatment

Last December, through social media, I came across a supposedly groundbreaking treatment for PCS in America.

Everything I heard about possible complaints and physical discomfort a person with PCS could experience, I recognized! Something went wrong in my brain, but treatment is a real possibility!

By use of a functional, cognitive MRI scan of the brain, they are able to make a distinction between the parts in the brain that are functioning less than they should, and those that are overactive. Based on this knowledge treatment is precisely and specifically adapted to the individual needs of the patient. Full treatment, usually take five days. Already over a thousand people have been healed from their complaints and 95 % of the results are lasting! 

I contacted the treatment center, and spoke with them extensively. In that moment, for me everything fell into place.I received a clear explanation about the treatment and the complaints leading to it, again I was struck with recognition. 

“We want to help you go back to your life with your family and work.”

 


What is needed

The biggest obstacle are the costs.

To cover the costs for the treatment, travel and accommodation I will need € 13500. There is no other way left for me, but using crowdfunding to help me reach this amount. Although it is very difficult for me to ask, I feel I have no choice.

I would love to lead a normal life together with my daughter.To be able to work, and enjoy my life without having to pre- calculate my energy level constantly.

 

Thank you!

I would like to thank you for reading my story, and for your potential donation.

Also, I would appreciate it highly if you could share my story with others to reach a wider audience.When this treatment is made possible for me to undergo, it will result in a major chance of me getting back my life. It will mean the world to me.

After that I would like to share my experiences at the benefit of other people with PCS, and help them in any way possible. 

The people who make the four largest donations will be treated with a nice surprise!!

 

For more information about the treatment:

www.cognitivefxusa.com 

the story of Alies https://www.linkedin.com/pulse/ik-ben-er-weer-nou-ja-bijna-alies-kool/

the story of  Eva https://youtu.be/ZR1B1qHFHjU 

the story of  Martine https://www.linkedin.com/pulse/zo-goed-als-nieuw-martine-timmerman/

  

 


 

Jemaine de Kort
23-07-2019

even een update: Ik heb ondertussen een reisgeboekt en  mijn  behandeling  begint 18 november!

Ik ben zo blij dat ik kan gaan! Dank zij de donatie's , anders had ik het niet gekund. Ik ben iedereen ontzettend dankbaar en krijg telkens een warm gevoel als ik denk aan hoe ik in zo'n korte tijd, zoveel lieve reactie's en donatie's kreeg. Ik blijf het een wonder vinden! Ik zal hier  schrijven hoe het verder verloopt, omdat ik me voor kan stellen dat wanneer je hebt gedoneerd je het leukt vind om te weten hoe het gaat.  Met de klachten gaat het iets beter, maar ik blijf hoofdpijn , vermoeidhied , vergeetachtigheid en oogklachten houden, haha,  je raakt er ook aan gewend! Maar ik moet er wel voortdurend rekening mee houden. Ik hoop dat de behandeling me hiermee zal helpen. Nog een beetje kom ik te kort, maar mijn reis gaat door! dank jullie wel, ik kan jullie echt niet genoeg bedanken!  ik blijf het zo ontroerend vinden! 


Jemaine de Kort
19-04-2019

ik wil alle mensen die doneren heel hartelijk bedanken, ik ben zo ontroerd.

Ook door alle woorden. Het doet zo goed!

Ik zou jullie het liefst allemaal persoonlijk bedanken, maar ik ken jullie niet, anders had ik dat gedaan!

Vanaf hier, thuis op de bank.. Duizend maal dank!! namens mij en Noa!


Jemaine de Kort
10-04-2019

het streef bedrag kon naar beneden omdat ik een extra behandeling ingecalculeerd had die alleen in uitzonderlijke gevallen nodig blijkt!

weer een stukje dichterbij mijn doel! heel veel dank allemaal voor alle hartverwarmende  lieve woorden  en natuurlijk de donatie's! ik word er stil van..


 

Laat een reactie achter

189 donaties
€ 9.340,00
Doel: € 10.500,00
88%