Mensen met dementie hebben Odensehuis nodig!

Mensen met dementie hebben Odensehuis nodig! | Geld inzamelen
 
 
Mensen met beginnende dementie

Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. In Utrecht zijn we 3,5 dag geopend, en draaien we het huis met, voor en door mensen met dementie. Zij worden ondersteund door tal van vrijwilligers en een betaalde coordinator. We worden grotendeels financieel gesteund door de Gemeente Utrecht, een aantal fondsen en een eigen bijdrage van bezoekers.

Met deze inzet dragen we bij aan een zo goed mogelijk leven met dementie. Om het thuis zo lang mogelijk te doen op een manier die voor jou werkt. Om lotgenoten te ontmoeten, talenten te ontdekken of te benutten, te blijven doen wat er allemaal nog wel kan. Ook voor naasten bieden wij een plek, om te ontlasten, mee te doen, te ontmoeten, etc.

Ten tijde van de corona, hebben we deze mensen op afstand zo goed als mogelijk ondersteund. Daarvoor zijn er veel extra uren gemaakt, extra online activiteiten aangeboden, en andere inzet om te zorgen dat het thuis te doen blijft. Voor zowel de persoon met dementie, als hun netwerk! Inmiddels kunnen we voor een kleine groep, weer een beperkt aanbod in het Odensehuis aanbieden, maar voor de groep die nog niet kan komen, willen we toch ook blijven aanbieden. Onze financiele middelen staan dit niet toe. Zeker niet gezien het gegeven, dat we extra kosten hebben moeten maken om te realiseren wat we gedaan hebben. Om te voorkomen dat we eind dit jaar met een flink tekort eindigen, en daar consequenties aanhangen, en daardoor onze ondersteuning moeten bijstellen, doe ik een noodoproep op persoonlijke titel. Het zou verschrikkelijk zijn, als we niet meer de plek kunnen zijn en bieden aan mensen die getroffen worden door dementie. En daardoor de ondersteuning missen die het beginnende proces van deze ziekte, zo waardevol kan ondersteunen.

 



Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.








18 donaties
€ 280,00
Doel: € 10.000,00
2%