Maak van mijn kind geen thuiszitter | Geld inzamelen
 
 

Maak van mijn kind geen thuiszitter

Gemeente Almere en Passend Onderwijs weigeren steun bij passende oplossing

Sinds het begin van groep 1 loopt Balthazar tegen problemen aan op school. Daarbuiten is het een heerlijk joch.

Uiteindelijk gooide hij in de derde klas VWO de handdoek in de ring. Het lukte hem niet langer zich aan te passen aan het onderwijs, dat hem werdt geboden.

Balthazar is een hoogbegaafde jongen, die nooit  heeft gepast in het reguliere onderwijs. Hij heeft heel erg zijn best gedaan, maar het lukt hem echt niet meer. Hij is inmiddels depressief geworden en toont allerlei onaangepast gedrag.

Totdat, in samenspraak met school, de oplossing is gevonden. Hij krijgt een paar dagen per week aangepast onderwijs onder begeleiding en mag de overige dagen naar een instelling, die erop gericht is vastgelopen hoogbegaafde kinderen weer terug de maatschappij in te helpenen ook weer, onder begeleiding, naar school te krijgen.

Het eerste zijn we alvast begonnen, omdat passend onderwijs en school beiden akkoord zjn en wij niet hadden verwacht, dat een pgb niet zou worden toegekend.

Balthazar leeft helemaal op!! Is weer vrolijk en presteert ongelooflijk goed. Nu moet dit worden stopgezet, want:

Hiervoor is natuurlijk geld nodg en een pgb is aangevraagd. Nu blijkt de procedure niet precies gevolgd te zijn zoals het hoort en bovendien is het te duur. 

De gemeente Almere wil er niet voor betalen, ondanks dat noch school, noch Passend Onderwijs een alternatief weet. Er is ook geen alternatieve dagopvang voor hoogbegaafde kinderen in Almere.

Gevolg hiervan is: Balthazar zal thuis komen te zitten. Wij willen hem in elk geval zijn 3 vwo laten halen, zodat hij volgend schooljaar op een nieuwe school, met correcte begeleiding kan proberen te werken aan zijn toekomst.

Gemeente Almere vindt de toekomst van Balthazar minder belangrijk blijkt.

Helpt u ons?Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

0 donaties
€ 0,00
Doel: € 26.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.