Love yourself

Love yourself | Geld inzamelen
 
 
Fight for your fairytale

Het leven loopt niet altijd zoals je hoopt en wenst. Je moet en zal er altijd bijhoren en je best doen om iedereen te plezieren. Maar op een gegeven moment besef je dat dit niet lukt. 

Jammergenoeg en voor velen komt het besef te laat. 

Bij mij kwam dit ook te laat. Ik heb geen slecht leven, want ik leef, overleef? 

Lichamelijke beperkingen zijn altijd beter uit te leggen dan psychische beperkingen. Ik probeer al heel mijn leven iemand te zijn en daar alles voor te doen, maar de weg daar naartoe loopt niet zoals gepland. Door te veel en te snel iets te willen heb ik de verkeerde keuzes gemaakt in het leven. De verkeerde vriendjes, de verkeerde beslissingen. Anderen willen helpen maar mezelf verliezen. Ik heb mezelf verloren en wil mezelf terugvinden. Dit door therapie en mezelf verder te ontplooien. 

Graag zou ik mezelf terugvinden en mijn eigen bedrijfje oprichten. 

Om mezelf terug te vinden moet ik hiervoor eerst hulp zoeken en terug een kapitaal opbouwen, die er niet meer is door de verkeerde keuzes te maken. Momenteel is het niet mogelijk om een lening aan te vragen bij de bank en kan ik geen kant meer op. 

Psychologische problemen, zijn problemen. 

 ----------------------------------------------------------

Life does not always go as you hope and wish. You must and will always belong to a group and you can do the best to please everyone. But at some point you realize that this is not possible.


Unfortunately and for many the realization comes too late.


This also came too late for me. I don't have a bad life because I live, survive?


Physical limitations are always easier to explain than psychological limitations. All my life I have been trying to be someone and do everything for that, but the road there is not going as planned. By wanting something too much and too quickly, I have made the wrong choices in life. The wrong friends, the wrong decisions. wanting to help others but lost myself. I have lost myself and want to find myself back. This by further developing therapy and myself.


I would like to find myself and set up my own company.


To find myself back, I first have to look for help and build up a capital that is no longer there by making the wrong choices. It is currently not possible to request a loan from the bank and I can no longer go anywhere.


Psychological problems are problems.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 50.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.