levensreddende chemo immuuntherapie in Duitsland

levensreddende chemo immuuntherapie in Duitsland | Geld inzamelen
 
 
Ik ben Mariska Dolstra Poelsma vrouw, moeder, echtgenoot en opgegeven kankerpatiënt

See English version bottom

Ik ben Mariska en ik heb baarmoederhalskanker. Ondanks uitstrijkjes in 2016 en 2014 met een PAP1=goede uitslag. 

K*kanker. En ik ben uitbehandeld, in Nederland dan. Ik kreeg de zwaarste chemokuur die het ziekenhuis mij aanbood: 6 kuren. De laatste kuur werd afgezegd vanwege het coronavirus dat de wereld in een ijzeren greep houdt. 

Ik smeekte de artsen, maar het antwoord was steevast ‘nee’. Ondanks de veelbelovende resultaten van de eerste 3 kuren. Sinds vorig jaar oktober leef ik tussen hoop en vrees. En mijn kostbare tijd tikt door. Ik weet niet hoe lang ik nog leef. 

Genezing in Duitsland
Duitsland biedt mij de kans om te genezen van deze vreselijke ziekte. Daar is een therapie speciaal ‘op maat’ voor mij: een combinatiechemo met immuuntherapieën. Dit krijg ik:

·       Elke 3 weken een analyse door artsen. Ze bekijken mijn bloed om tumormarkers en tumormutaties te bekijken. 

·       De behandeling wordt daarop aangepast. Kankercellen kunnen namelijk veranderen. 

·       Diverse gepersonaliseerde immuunbehandelingen zoals New Castle Disease Virus Vaccinatie, HPV vaccinatie, Dendritische Celtherapie. 

·       Afhankelijk van de bloed en tumormakers een combinatie van een lichte chemo en/of antilichaam behandeling zoals Herceptine en/of Keytruda therapie.

De resultaten van deze intensieve immuuntherapie zijn erg bemoedigend. Ik praat met veel vrouwen die dezelfde behandeling kregen en inmiddels herstellen van baarmoederhalskanker. Er is zelfs een vrouw die nog 12 weken ‘mocht’ leven: ze leeft nog steeds na 18 jaar! Een andere vrouw in Nederland was ook opgegeven en is nu bijna 1,5 jaar schoon. 

Dit wil ik ook! Het kan!

Ik heb een bedrag van totaal € 86.000 aan donaties nodig. Elk bedrag helpt. Hoe klein ook. Ik ben dankbaar. Help jij mee? 

Overlijd ik voordat de behandeling start dan gaat het geld naar een goed doel om andere vrouwen te helpen.

Ik heb het afgelopen jaar al vele infuus behandelingen zoals ozontherapie en vitamine C gehad. Medicatie uit het buitenland besteld om mijn kanker te onderdrukken. Iets wat allemaal niet vergoed wordt omdat het niet erkend is in Nederland. Ik gebruik het omdat er teveel bewijzen zijn van mensen die wel in remissie/genezen zijn door dit te doen. Waarom zou ik het niet zijn bij wie het ook werkt?

Immuunbehandeling in Duitsland: Hoopvol, veelbelovend en duur.
Dit is zo ontzettend duur. Het is innovatief en veelbelovend.

Ik doe zelf ook alles om het geld voor de behandeling bij elkaar te verzamelen. In totaal kost de behandeling € 186.000. Zo verkoop ik ook het huis van mijn lieve moeder die is overleden aan longkanker in 2015. Het huis was de erfenis voor mijn 3 jonge kinderen. Ze zal het vast niet erg vinden dat ik haar huis gebruik om mij een kans te geven om te genezen. Dat haar kleinkinderen nog een levende moeder hebben. Ik wil deze behandeling afmaken, mij volledig hiervoor inzetten. Ik kan het niet alleen. Ik heb jouw hulp nodig.

Mijn doel: genezen én andere vrouwen helpen.

Ik sta op voor mezelf. En voor anderen. Mijn doel: genezen én andere vrouwen helpen die hetzelfde doormaken. 

Ik wil een platform oprichten met heldere informatie, inspiratie en een plek waar zij steun vinden bij elkaar. Ik wil voorkomen dat andere vrouwen in dezelfde jungle belanden. In Jumanji. Een onbegaanbare jungle waarop je op jezelf bent aangewezen. Je moet zelf uitzoeken waar de genezing is. Ondertussen kom je de meest onbegaanbare paden en hoogste muren en diepste ravijnen tegen. En de tijd? Die tikt genadeloos door. 

Help mij om mijn behandeling te kunnen betalen én om mijn kanker en genezing groter te maken dan mijzelf. 

Denk niet alleen aan doneren, maar delen met jouw netwerk helpt ook! 

Volg mijn reis naar een kans op genezing online via Facebook en Insta vanaf 18 december 2020

E-mail naar mdpoelsma@gmail.com

 

LIFE SAVING CHEMO IMMUNE THERAPY IN GERMANY

I am Mariska and I have cervical cancer. Despite smears in 2016 and 2014 with a PAP1 = good result.

F*Cancer. My GP in the Netherlands can't do anything for me within her protocol. I received the toughest chemotherapy the hospital offered me: 6 courses. The last treatment was canceled because of the corona virus.

I begged my GP, but the answer was all the time "no." Despite the promising results of the first 3 courses. Since last October I have been living between hope and fear. And my precious time is ticking. I don't know how much longer I will live.

Healing in Germany
Germany offers me the opportunity to recover from this terrible disease. There is a therapy personalised for me: a combination of chemo low dose with immunotherapies. This is what I get:

-  Analysis by doctors every 3 weeks. They take my blood to analyse my tumor markers and tumor mutations. The treatment is adjusted accordingly. Cancer cells can mutate.

- Various personalized immune treatments such as New Castle Disease Virus Vaccination, HPV Vaccination, Dendritic Cell Therapy.

- Depending on the blood and tumor makers, a combination of a light chemo and / or antibody treatment such as Herceptin and / or Keytruda therapy.

The results of this intensive immunotherapy are very encouraging. I talk to many women who received the same treatment and who are now recovering from cervical cancer. There is even a woman who was "allowed" to live for another 12 weeks: she is still alive after 18 years! Another woman in the Netherlands was also given up and has now been clean for almost 1.5 years.

I want this too! It's possible!

I need a total of € 86,000 in donations. Any amount helps. However small. I am grateful. Will you help?

If I die before the treatment starts, the money will go to a charity to help other women.

In the past year I have had many infusion treatments such as ozone therapy and vitamin C. Ordered medication from abroad to suppress my cancer. Something that is not reimbursed because it is not registered/off-label drugs in the Netherlands. I use it because there is too much evidence of people who are in remission / cured by doing this. Why shouldn't it be me whoever it works with?

Immune treatment in Germany: Hopeful, promising and expensive.
This is soo expensive. It is innovative and very promising.

I also do everything I can to collect the money for the treatment. In total, the treatment costs € 186,000. I also sell the house of my dear mother who died of lung cancer in 2015. The house was the legacy for my 3 young children. She won't mind using her house to give me a chance to recover. That her grandchildren still have a mother who stay alive for many more years to take care of them. I want to finish this treatment, fully commit myself to this. I can not do it alone. I need your help.

My goal: recover and help other women.

I stand up for myself. And for others. My goal: recover and help other women who are going through the same process.

I want to establish a platform with clear information, inspiration and a place where they can find mutual support. I want to prevent other women from ending up in the same jungle. In Jumanji. An impassable jungle where you have to rely on yourself. You have to find out for yourself where the cure is. Meanwhile, you will encounter the most impassable paths and highest walls and deepest ravines. And the time? It ticks on mercilessly.

Help me to pay for my treatment and to make my cancer and healing bigger than myself.

Don't just think about donating, but sharing with your network also helps!

Follow my journey to an opportunity for a cure online via Facebook and Insta from December 18, 2020

Email to mdpoelsma@gmail.com

 

 

Mariska Dolstra Poelsma
12-01-2021

update 12 januari 2021

WE HEBBEN HET DOEL VAN 86.000 EURO GEHAALD!
Vanuit Duitsland voor mijn 2e behandeling van 8 dagen: dankjewel! Spannend! Want, wanneer slaat de behandeling aan? Ik heb alleen nog een sprankje geluk nodig.

Ik kan de behandeling afmaken, dankzij jullie! Dit gevoel is overweldigend. Zoveel lieve mensen dragen mij en mijn gezin. Dankzij iedereen achter al die donaties voel ik hoop en perspectief. Ik mag dromen over een toekomst.

Ik durf dat ook al een klein beetje.

Elke dag stromen de tranen over mijn wangen. Mijn man Pieter doet ook gezellig mee. Wij voelen zoveel liefde. Het geld, de liefste teksten en spontane acties die anderen opzetten.

Mijn gezondheid?
Fysiek goed, zoals altijd. Mentaal en emotioneel is het loodzwaar. Vallen en elke keer weer opstaan. Ik blijf opstaan. Tot ik neerval. We blijven positief!

Hoe kan ik ieder ooit bedanken? Ik hou van jullie allemaal!
Anonieme donateurs, bekenden en onbekenden: bedankt! Alle bedragen groot én klein: ik ben zo ongelofelijk dankbaar. Knallers van honderden, zelfs duizenden euro’s lieten mijn hoofd duizelen. Maar ook tranen van dankbaarheid voor al die 5 euro’s: ik weet dat elk bedrag veel kan zijn. Jullie geven mij een kans. Aan iedereen, alle mensen die mij kennen en niet kennen. Iedereen die zich geraakt voelt door mijn verhaal, soms helaas uit eigen ervaring.

Bedankt.

Ik zou niet weten waar ik nu was zonder jullie.

In the spotlight
Ed Versteeve van FacOffNL: heel ijshockeyland stond op. VET BRUTE GASTEN zijn jullie! Jouw geweldige vlogs Ed, top! Blijf aandacht vragen voor deze rotziekte. Koop het shirt ‘kick out cancer’ via www.benchboss.nl! Samen Sterk. 

Makelaardij Hoekstra neemt alles voor mij uit handen met de verkoop van mijn huis. Zo kan ik mij voor de volle 100% richten op mijn behandeling. Gewoonweg: wauw!

Kiki van Dijk en iedereen die haar armbandjes kocht: bedankt! Alle opbrengsten gaan naar mijn behandeling. Duizend zoenen voor jou Kiki, lief mens. 

Anne-Rikst Dijkstra: al 5 jaar mijn lieve jongste vriendinnetje. Zij doneerde 130 euro door de verkoop van boekenleggers!

KLM duik actie van mijn lieve zusje Karin en haar vriendin Brenda. Dank KLM dat mijn doneeractie op jullie facebook mocht!

Vrienden! Wat boffen wij met jullie. Mijn DSL Societeit: Karen! Dikke zoen! Ex-collega's van mij: dank, dank dank! ITDS: Gerrit en Esther!

Vrienden van, studenten, anonieme donateurs: ik draag ook jullie een warm hart toe!

Zakelijk (internationaal) netwerk van Pieter: vanuit de hele wereld kwamen donaties binnen! Jullie voelen dichtbij!

Suksawat die online mijn verhaal nóg verder verspreidden. Ik ben trots om Leeuwarder en Fries te zijn! 

Inspirerende verhalen van andere vrouwen
Ik was zo bang om mijn verhaal met alles en iedereen te delen. En kijk wat er gebeurt. Er gebeuren prachtige dingen. Dit is ongelofelijk.

Ik ontmoette bijvoorbeeld online 3 vrouwen met dezelfde diagnose die genezen, schoon of herstellend zijn. Dat geeft moed en hoop. Nu is het mijn beurt! 

Maar ook andere (jonge) vrouwen die geïnspireerd waren door mijn verhaal en toch maar wel of weer een uitstrijkje laten maken bij de huisarts of gynaecoloog. Het is zo belangrijk! Of vrouwen die twijfelden en zich verder laten onderzoeken. Wat ontzettend goed!

Wie helpt mee met mijn droom en missie? 
En daarmee staat mijn droom, mijn missie in de startblokken om dat platform op te richten om andere vrouwen te inspireren goed op zichzelf te passen.

Oproep: Help mij met het bouwen van een platform. Wie wil? We doen het samen!
Ik heb de visie en de droom. Jij hebt de kennis. Samen Sterk. Maar ook als jij een ander talent hebt om dit platform op te zetten en bekend te maken: laat het mij weten! Samen starten we als team om vrouwen te beschermen tegen wat ik nu moet doorstaan. Elke vrouw helpen is er 1! 

Mail mij via: mdpoelsma@gmail.com

 

 


Mariska Dolstra Poelsma
17-12-2020

Update 17 december 2020, 22.14

Ik start met mijn 1e behandeling in Duitsland!
Wauw. Door jullie zit ik nu in Duitsland en start mijn 1e behandeling. Vorige week durfde ik dit echt nog niet te denken. Ik krijg 3 behandelingen. Elke behandeling duurt 8 dagen. Afhankelijk van de tumormarkers en tumormutaties wordt de behandeling aangepast of worden behandelingen toegevoegd. Met 3 weken pauze tussen de behandelingen. Als het zo doorgaat met de Crowdfunding kan ik het ook echt afmaken. Ik ga ervoor! 

Het is zwaar, maar ik voel mij zo sterk door jullie! 

Tranen van geluk en een hart vol liefde
Trillend zat ik achter mijn laptop. Druk nou op die knop, dacht ik. ‘De knop’ om mijn verhaal online te zetten. Ik schaamde mij ervoor. Iets zo privé delen met alles en iedereen. Geld vragen, omdat ik ziek ben. Bizar hoe moeilijk dit was! Ik verzamelde moed, drukte op die knop en huilde. Zo hard. Nu, een week later huil ik nog steeds. Om alle liefde die ik en mijn gezin krijgt. Alle donaties, alle hartverwarmende woorden. Zoveel hoop en moed. We worden door jullie gedragen en omarmd. Eindelijk kunnen we weer ademhalen. We staan er niet alleen voor. Jullie staan om ons heen!  

Onbeschrijfelijke dankbaarheid voor iedereen
Ik ben intens dankbaar. Woorden schieten tekort om dit gevoel te omschrijven. Het is liefde. Voorzichtig mag ik denken en dromen over een toekomst. Door jullie. Binnen 48 uur nadat ik op die knop drukte, was meer dan de helft al gedoneerd. Overweldigend. En de donaties groot en klein blijven binnenkomen. Geen woorden voor. Ik lees alle reacties, bemoedigende woorden en kan soms niet geloven dat dit echt gebeurt. 

Ik mag er zijn.

Bedankt, bedankt, BEDANKT!
Alle vrienden, familie, vrienden van, familie van, ouders van vriendjes van onze kinderen, de kindjes zelf, kennissen, sportmaatjes van, fietsclubmaatjes, de zweefvliegclub, KLM’ers, vrienden van mijn lieve zusje Karin, (ex-)projectleden van Pieter zijn projecten, vrijwilligers van mijn bestuurstijd, UVV Leeuwarden, Vlielanders, Makelaardij Hoekstra Leeuwarden, MarketingCrew, mijn Damesclub ‘DSL’, alle ijshockeyers van Nederland: samen sterk, sponsoren van de IJshockeyclub Capitals, FaceOffNL: Ed Versteeve, oude vrienden uit het oog verloren (en niet uit het hart), anonieme donateurs en mensen die ik niet persoonlijk ken: ik wil jullie zo graag persoonlijk bedanken! Ook alle studenten, jeugd en alle donateurs die kleine bedragen storten: ik ben dankbaar. Ik weet dat ook kleine bedragen voor sommigen veel geld is! Elke euro telt. Jullie geven het met liefde.

> 1200 donaties! Al flink over de helft! Nog 27.000 euro nodig. Help jij mij?
Het blijft onbegrijpelijk dat geld een rol moet spelen. Op een kans. De kans of ik mag leven. Een dag langer op deze prachtige aardbol mag lopen. Genieten. Door jullie krijg ik deze kans. Ik lees in veel reacties dat voor geliefden van anderen dit niet mocht. De kanker was te ver. Of behandelingen werkten niet. Dit doet mij zoveel pijn. Mijn hart klopt voor ieder van jullie. 

Ik vind kracht en moed in al deze verhalen. Als ik mag genezen wil ik mijn droom waarmaken. Als ik uit deze jungle kom, wil ik andere vrouwen helpen. Ervoor zorgen dat andere vrouwen ook genezen en niet door deze hel hoeven. Of dat ze weten dat ze niet alleen zijn. 

Volg mij op Insta en Facebook!

Ik ga voor herstel. Jullie geven mij moed en inspiratie. Ik grijp deze kans en heb zoveel hoop. Nu nog een sprankje geluk dat de chemo immuuntherapie aanslaat. Ik neem jullie graag mee in deze reis. 

Liefs liefs liefs, Mariska en mijn lieve man Pieter en mijn mooiste geschenk, mijn gezonde 3 kids: Jasper, Friso en Claire

Volg mij vanaf 18 december op Facebook en Insta. Link plaats ik 18 december.

 

 


2037 donaties
€ 88.125,00
Doel: € 86.000,00
102%