KeepAriannaCasoliInTheNWES

KeepAriannaCasoliInTheNWES | Geld inzamelen
 
 
KeepAriannaCasoliInTheNWES

"Het leven draait allemaal om seconden. Ik arriveerde in Kroatië als 5e overall in punten en ik riskeerde niet meer naar huis te komen.

.

Mijn geluk was dat de #euroNASCAR-auto's zo sterk zijn en mijn # 54 heeft zichzelf opgeofferd om mij te beschermen!

.

Dit alles alleen voor een onzinnige beweging van een andere bestuurder. In de kwalificatie.

Zonder reden!

.

Eén auto vernield ❌, het raceweekend van twee coureurs vernield ❌ en ... hopelijk ben ik om de een of andere reden zonder verwondingen ontsnapt! 🙏

.

Een simpele incidentele "het spijt me", noch een simpele "Hoe gaat het?", Zal geen volledig nieuwe auto terugbetalen. Dus als een goede sponsor niet opeens verschijnt, is mijn seizoen voorbij en waarschijnlijk ook het volgende 😢 vanwege de omvang van de schade door die onzinnige actie van een andere coureur. Bedankt Tobias # 50 👎

.

We waren in qualy, je vliegronde was al weg, je was terug en kon wachten en je rij kiezen om te passeren. Ik naderde volgas in de 4e versnelling en er was geen andere racelijn. Elke bestuurder moet weten dat het nutteloos en gevaarlijk is om daar buiten te blijven. Het resultaat is op de foto 😣

.

Motorsport is gevaarlijk: op een echt circuit heb je geen "esc-herstart" -knop.

.

We kunnen niet doorgaan met het bedanken van #Saints en de #EuroNASCAR veilige cel.

.

Snel zijn is niet genoeg om een ​​raceauto #coureur te zijn.

Respect is regel #️⃣1️⃣ ❗

.

Hoe dan ook, mijn #racing #droom is nu waarschijnlijk voorbij ..."

 

😢 𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗡𝗗 𝗢𝗙 𝗔 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠?

Life is all about seconds. I arrived in Croatia 5th overall in points and I risked to not come back home. 
.
My luck was that the #euroNASCAR cars are so strong and my #54 sacrified itself to protect me! 
.
All this just for a non sense move of another driver. In qualifying. 
With no reason! 
.
One car destroyed ❌, the racing weekend of two drivers destroyed ❌ and...hopefully I escaped without injuries for some reason! 🙏
.
A simple occasional "I'm sorry", neither asking a simple "How are you?", will not repay a completely brand new car. So, if a good sponsor doesn't appear suddently, my season is over and probably also the next one 😢 because of the amount of the damage of that non-sense action of another driver.  Thanks Tobias #50 👎
.
We were in qualy, your flying lap was already gone , you were back and could wait and choose your line to pass. I was approaching full throttle in 4th gear and there was not another racing line. Any driver should know that it is useless and dangerous to stay there outside. The results is in the picture 😣
.
Motorsport is dangerous: on real racetrack you don't have the “esc-restart” button. 
.
We cannot continue to say thank you to #Saints and to the #EuroNASCAR safe cell. 
.
To be fast is not enough to be a race car #driver . 
Respect is rule #️⃣1️⃣ ❗
.
Anyway, my #racing #dream is probaly over now...Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.