Kanker bestrijding

Kanker bestrijding | Geld inzamelen
 
 
Samen staan we sterk en kunnen we heel wat bereiken

Op welke manier kunnen we mensen met kanker het best helpen? Met een zo compleet mogelijke kankerzorg, vindt het Nationaal Fonds tegen Kanker. Voor ons is die zorg pas compleet als ook voeding, beweging en welzijn deel uitmaken van de behandelplannen.

Het NFTK wil dit bereiken door wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken waarin aandacht is voor onderwerpen als voeding en beweging in relatie tot kanker. We willen hiermee laten zien dat een completere kankerzorg werkt. PANFIRE, een studie naar toepassing van het NanoKnife, gecombineerd met een gericht voedingsbeleid is hier een succesvol voorbeeld van.

Daarnaast wil het NFTK deze zorgmogelijkheden veel meer onder de aandacht brengen. Voedingsdeskundigen en fysiotherapeuten zouden een belangrijkere rol moeten krijgen in de zorg rondom de patiënt binnen het behandelingsplan. Allereerst richten we ons op mensen die door kanker getroffen zijn. We vinden het van het grootste belang dat zij goed op de hoogte raken van alle behandelingsmogelijkheden. Als je weet wat er kan, kun je de juiste vragen stellen aan je behandelaar en zo optimale zorg realiseren.

Deze inspanningen kosten veel geld, maar leveren ook veel op: een langer en beter leven voor kankerpatiënten. Wilt u ons helpen dat doel te bereiken?

Help mee met een donatie wat u kunt missen

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
2 donaties
€ 50,00