Joe naar huis | Geld inzamelen
 
 

Joe naar huis

Help Joe terug naar huis

Help mijn achterkleinkind Joe en mijn dochter naar Sausalito Burlingame toe
Ik zou zo graag zien dat Joe terug kon naar Sausalito om het graf van zijn ouders te bezoeken,en zijn halfzus kelly te zien

Joe woont sinds 2014 bij zijn oma ,mijn dochter, Joe heeft een hele moeilijk tijd achter de rug zijn ouders hebben een auto ongeluk niet overleefdt en hij werd gescheiden van zijn halfzus die bij haar moeder woont in Sanfransisco.Er was maar een oplossing voor Joe dat hij naar nederland kwam om bij zijn oma te wonen.
Joe zit nu op de middelbare school en word in oktober 14 jaar, en zoals hij zegt kan hij nu een baantje zoeken om te gaan sparen voor de reis naar huis, ik vind dit zo triest dat er gewoon weg geen geld is om die jongen en zijn oma twee weekjes naar amerika te laten gaan.Mijn dochter heeft zoveel onkosten gehad van het ziekenhuis en de begravenis (het is helaas in amerika anders geregeld dan hier)dat ze zelfs een lening heeft moeten afsluiten.
Joe gaat nu naar het vwo waar hij hoopt over 4 jaar klaar mee te zijn en dan wil hij gaan studeren in Sanfransisco op de Washington (george) High School om weer terug te kunnen zijn bij zijn half zus Kelly en naar Sausalito waar hij terug wil gaan wonen.
Dus wie wil mij helpen om mijn achterkleinkind terug naar huis te laten gaan al is het maar voor een weekje .Dat zou een grote verassing voor hem zijn dus wilt U helpen ik ben U daar heel dankbaar voor.
Delen op sociaal media zou heel fijn zijn.

Joe home
Help Joe back home

Help my great grandchild Joe and my daughter to Sausalito Burlingame
I would like to see Joe return to Sausalito to visit his parents grave, and see his half-sister kelly

Joe lives with his grandmother since 2014, my daughter Joe has a hard time back his parents did not survive a car accident and he was divorced from his half sister living with her mother in Sanfransisco. There was only a solution for Joe That he came to the Netherlands to live with his grandmother.
Joe is now in high school and will be in October 14, and as he says he can now find a job to save for the trip home. I find this so sad that there's just no money left for that boy and His grandmother has gone to America for two weeks. My daughter has had so many expenses for the hospital and the funeral (it's unfortunately settled in America) that she has even had to close a loan.
Joe is now going to the vwo where he hopes to be ready for 4 years and then he wants to study in Sanfransisco at Washington (george) High School to be back to his half-sister Kelly and to Sausalito where he wants to go back going to live.
So who wants to help me get my great grandchild back home for just a week. That would be a big surprise for him so I want to help you. I'm very grateful to you.
Sharing on social media would be very nice.You can help this action succeed!

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

0 donaties
€ 0,00

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.