Joe's last wish | Geld inzamelen
 
 

Joe's last wish

PLEASE, READ, SHARE AND ACT.

Wow, verbaasd en dankbaar dat het doel is gehaald!! Ook namens Joe zijn moeder 1000 maal dank. We zijn er nog lang niet maar dit is een mooi begin. Alle donaties zijn nog meer dan welkom voor een mooie steen bij Joe op het graf.

Een zeer dierbare vriendin, heeft dinsdagavond het afschuwelijke nieuws gekregen dat haar zoon Joe van 16 jaar, om het leven is gekomen. Wat begon als een groot avontuur eindigde in een tragisch ongeluk.

Als weduwe staat zij er in Nederland alleen voor, omdat haar familie in Kenia woont. Het was de grootste wens van Joe om ooit samen met zijn moeder af te reizen naar hun vaderland; Kenia. Joe was een jonge die trots was op zijn roots en hier graag meer van had willen weten.

Wij willen zijn moeder helpen om hun laatste wens, in vervulling te laten gaan, zodat zij nog een keer het leven van haar zoon kan vieren met zijn familie in Kenia. Zijn moeder verdient het om  een laatste reis te maken naar hun vaderland, zodat ze samen met zijn familie, die hem niet meer zullen zien om daar definitief afscheid, ter nagedachtenis van hem kunnen nemen na zijn begrafenis in Nederland.

Het lukte zijn moeder niet om tijdig de begrafenis in Kenia te orgainseren en Joe daar naartoe te brengen en op deze manier Joe zijn laatste wens te verwezenlijken.

De verzekering dekt helaas niet alle kosten, om deze reden zal Joe ook in Nederland begraven worden. Joe was een jonge die geliefd was door velen. Zijn moeder is een dankbare, bijzondere en liefdevolle vrouw. Wij gunnen haar het van harte om samen het leven van Joe op een gepaste wijze in Kenia met haar familie af te kunnen sluiten.

Daarom vragen wij via deze weg, jou en iedereen die zich geraakt voelt, om een financiele bijdragen. Op deze manier kan zijn moeder hem een laatste eer bewijzen, door hem een waardig en gepast afscheid te geven hier in Nederland en in Kenia.

Joe was een enigskind...en dit is het ergste wat een moeder kan overkomen..dat haar kind overlijdt. 

________________________________________________________________________________

Wow! We are pleseantly suprised and thankful, that we reached the initially set goal! Joe's mom, is most appreciative as well especially after having heard the final estimation for the funeral after I launched this site. Please do not tire of giving. All further  donations will be used for a memorialstone to mark his grave. I thankyou most sincerely to everyone who has taken part in this action.

 

Our very dear friend, received devastating news last Tuesday night that her son Joe, aged 16, had drowned. What started as a big adventure ended in a tragic accident

She is a young widow, and was until Tuesday a single mother of an only child trying to carve a life in The Netherlands. Her family lives in Kenya. It was Joe's biggest wish to travel with his mother to their country of origin; Kenya. Joe was a young man who was proud of his roots and would have liked to know more about them.

We want to help his mother to fulfill their last wish by making it possible for her to celebrate her son's life in a memorial service with his family in Kenya some time after the burial. His family there will never see him ever again say bid him goodbye as he is to be buried shortly in the Netherlands. His mother did not manage to organize for her son's body to be transported  the funeral in Kenya on time and to fulfill Joe's last wish. The insurance could not cover all the costs, hence the burial in the Netherlands.

Joe was a young boy who was loved by many. His mother is a grateful, special and loving woman. We are therefore pleading for everyone who is touched by this mother's plight help her by making financial contribution. All is welcome and will help.

Joe was a only child ... and this is the worst thing that can happen to any mother can happen to ...the death of a child.

Please help us realize this dream. 

 

From <https://www.doneeractie.nl/mijn-doneeractie/mijn-acties/2352>Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

106 donaties
€ 3.322,00
Doel: € 3.000,00
110%

Deze actie is gesloten.