Jane's way

Jane's way | Geld inzamelen
 
 

Het plotseling overlijden van Jane is voor ons allemaal als een schok gekomen. Jane verbindt, brengt mensen bij elkaar met haar persoonlijkheid en haar liefde voor muziek die ze met zoveel mensen deelde.

We willen de gelegenheid scheppen om elkaar te ontmoeten en afscheid te nemen van Jane. Groots. Zoals Jane het wilde. Met muziek, ontmoeting en een borrel. Eenieder moet in de gelegenheid worden gesteld om erbij te zijn.

We weten dat er honderden bij aanwezig willen zijn, wat hartverwarmend is maar ook elk uitvaartcentrum te klein maakt.

We willen dit samen met elkaar mogelijk maken door je hier een vrijwillige bijdrage (naar eigen inzicht) voor te vragen. 

Laten we voor haar gezin, haar familie maar vooral voor Jane zorgen voor een afscheid wat bij haar past!

Mike Bruggeman
09-11-2023

Lieve vrienden van Jane,

Vrijdag staan we stil bij Jane, met elkaar. We doen dat groots. Zoals Jane dat wilde. Op Jane's way. 

Namens de familie wil ik jullie enorm danken voor jullie liefdevolle giften. Ze voelen zich er een beetje ongemakkelijk bij. 

Ik weet dat we er nog net niet zijn. Hoe kunnen we met elkaar nog eenmaal de schouders eronder zetten? Neem ruimte om de actie die van ons allemaal is, een impuls te geven.

Gewoon op zijn Jane’s: gewoon doen! Mijn vraag aan jullie allemaal: kunnen we deze oproep delen in ons eigen netwerk? Hebben jullie zelf ideeën om deze actie onder de aandacht te brengen?

Ik had niet durven dromen dat iedereen zo ruimhartig een bijdrage levert. Allemaal om een ontmoeting echt mogelijk te maken die we Jane, haar familie en onszelf toewensen.

Ik hoop dat we elkaar treffen vrijdag!


273 donaties
€ 9.695,00

Deze actie is gesloten.