IRONMAN M'tricht, a tribute to my brother Richard

IRONMAN M'tricht, a tribute to my brother Richard | Geld inzamelen
 
 
Fundraising for development new techniques burn treatments. For English see below!

Deelname aan IRONMAN Maastricht 5 Aug 2018 als eerbetoon aan mijn broer Richard

Op 28 december 2016 werd mijn broer Richard, samen met een collega, slachtoffer van een bedrijfsongeval bij hun werkgever SABIC. Zij werden getroffen door een steekvlam tijdens werkzaamheden.

De collega van mijn broer overleed 9 januari 2017, Richard overleefde het ongeval maar had over zijn gehele lichaam zware brandwonden. Dat betekende voor hem een hele lange weg van herstel en veel operaties. Door Euregionale samenwerking kwam hij terecht in Academisch Ziekenhuis in Aken (Uniklinik RWTH Aachen) dat onder andere gespecialiseerd is in de behandeling van brandwonden. Dankzij de deskundige behandeling door de artsen van het ziekenhuis Aken en het ongelooflijke doorzettingsvermogen van Richard, komt hij er langzaamaan weer bovenop.”

Ironman

Toen Richard na maanden tijdelijk uit het ziekenhuis kwam, bezocht hij samen met mij de Ironman 2017 in Maastricht. Bij mij ontstond het idee om te gaan trainen om deel te nemen aan de Ironman op 5 augustus 2018. Ik wil met mijn deelname geld inzamelen voor het Brandwonden Centrum van het ziekenhuis Aken om hun te ondersteunen bij het werk dat ze doen voor brandwondenslachtoffers zoals Richard. Maar mijn deelname is ook tegelijk een eerbetoon aan het doorzettingsvermogen van Richard.”

Donatiefonds

Voor het Brandwonden Centrum van de Uniklink RWTH Aachen is er nu een donatiefonds opgezet op naam van Richard van den Bergh. Met de oprichting van het donatiefonds voor het Brandwonden Centrum Aken, wil ik geld ophalen voor de verdere ontwikkeling van behandelingen voor brandwonden. Nóg betere behandelingen voor Richard en andere slachtoffers. Door deel te nemen aan de Ironman vraag ik aandacht voor dit fonds. De voorbereidingen voor de Ironman zijn zwaar en het is een lange weg, maar is niet te vergelijken met de weg die Richard moet doorlopen. Voor mij is mijn broer de ware Ironman. Zijn overlevingskracht en doorzettingsvermogen zijn niet te evenaren. Hij verdient elke dag een medaille. Ik hoop hem op 5 augustus een Ironman medaille te overhandigen.”

Voorbereidingen

Zes dagen per week train ik om op 5 augustus goed voorbereid van start te gaan. Ik krijg de juiste ondersteuning van Edosport. Een onderneming die athleten nauw begeleidt naar een bepaald doel zoals bijv de Ironman. Mijn coach Sarissa de Vries (Nederlandse Pro Triathlete) geeft mij wekelijks de juiste aanwijzigingen om niet te veel en vooral niet te weinig te doen.

De reden dat ik het kan doen als eerbetoon en respect voor mijn broer geeft mij zoveel motivatie en energie dat ik niet zal opgeven.

Programma

Triathlon Maastricht / 27 Mei

IRONMAN 70.3 Luxembourg / 17 Jun

IRONMAN Maastricht  / 5 Aug

Sponsoring

Iedereen die wil sponsoren is welkom. Je kunt hiervoor een bedrag overmaken op de aangetoonde gegevens.

AUB deze pagina delen om het project zoveel mogelijk aandacht te geven.

Bij voorbaat dank,

Frank van den Bergh

 

IRONMAN Maastricht the Netherlands 5th of Aug 2018 as a tribute to my brother Richard

On 28 December 2016 my brother Richard and a colleague were both victims of a fire accident at their employer SABIC in The Netherlands. They were hit by a flash fire during their work.

My brother’s colleague didn’t survive and died on the 9 January 2017. Richard survived, but his total body was severely burned. Burn rehabilitation is an undeniably difficult and time consuming effort which includes lots of surgeries.

Richard was hospitalized in the Burn Center of Uniklinik RWTH Aachen. Thanks to their specialized treatments and the incredible perseverance of Richard, he is recovering slowly and getting back on his feet again.

Ironman

When Richard got out of the hospital, we went to support the athletes of the Ironman in Maastricht. The idea came to me to participate myself in this event in 2018. With my participation I want to raise money for the Euregional Burn Centre of Uniklinik Aachen to support their work for burn victims as Richard. At the same time, my participation is also a tribute to the perseverance of Richard.

Fund raising

The Burn Center of Uniklinik RWTH Aachen has raised a fund in the name of Richard van den Bergh. The goal of this fund is to raise money for further development of treatments for severe burns, which result in even better treatments for Richard and other victims. With participating the Ironman I would like to call attention to this fund. All financial contributions small or large, are very welcome.

The preparations for the Ironman are heavy and I still have a way to go, but it cannot be compared with the hard times Richard has to go through. For me, my brother is the real Ironman. His story of survival, strength, spirit and determination is very inspiring. He is the one who deserves a medal. I hope I can handover the Ironman medal to him on August 5.

Preparations
Training for an Ironman requires preparation. You'll need a plan that maps out what sport to do each day, for how long and what type of workout to do. I get the proper support of  Edosport, a company which is specialized in designing training plans to complete sport events without injuries. Every week, I get workout instructions of my coach Sarissa de Vries (Dutch Pro Triathlete).

Training for an IRONMAN can be an extremely rewarding and life-changing journey. However, it requires a strong commitment and some sacrifices. Ultimately, I want to be successful to honour my brother Richard. He is my ultimate motivation and for him, I will not give up.

Program

Triathlon Maastricht / 27 Mei

IRONMAN 70.3 Luxembourg / 17 Jun

IRONMAN Maastricht  / 5 Aug

 

Thanks in advance,

Frank van den Bergh

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
181 donaties
€ 6.840,00

Deze actie is gesloten.