Nieuw boek een ode aan het leven Niels ter Haar | Geld inzamelen
 
 

Nieuw boek een ode aan het leven Niels ter Haar

NIEUW !! Verzamelende verhalen over de kunst van het kankeren NJ ter Haar

 UPDATE        https://www.digitalincontrol.nl/boek-niels/

"het ziet er naar uit dat jouw tijd hier eerder om is dan die van mij....maar als ik ooit door welke ziekte dan ook getroffen word, hoop ik dat jouw dan inmiddels uitgegeven boek over de kunst van het kankeren mij troost zal geven." Anoniem 

En het is hem gelukt!!

Niels nieuwe boek, verzamelde verhalen sinds zijn diagnose ‘kleincellige longkanker stadium 3’  is er!

Is het helemaal perfect? Nee zeer zeker niet! Soms gaat snelheid even boven nauwkeurigheid maar zijn humor (ook zwarte), hoop, angst, liefde (voor het leven) en de nodige dosis zelfspot mag op zijn minst indrukwekkend en inspirerend genoemd worden: alles komt er in terug!! 

Marge die erop gemaakt wordt komt uiteraard ten goede van Niels en zijn gezin.

inschrijven via onderstaande link en daar even alle gegevens achterlaten. Bestel ik (Joost Poorter) een voorraad o.b.v. de inschrijvingen. Duurt het wat langer, is er wél meer marge ,lees: meer over voor Niels.

Tot slot: kost dat?  9 knaken!  Inschrijving start vanaf vandaag 12-6-2019

https://www.digitalincontrol.nl/boek-niels/

 

 

 

UPDATE

 

Natuurlijk is geld geven aan een zieke man die het enorm verdient al een fijn gevoel, maar het kan nog fijner.

"Omhels de Nederlander in je en ga voor een mooie bijdrage met direct rendement. Rendement in de vorm van een kijkje in het leven van de man die je fund. Ik ben gezegend met een bovengemiddeld talent voor het schrijven van kontverhalen met een kern van waarheid, maar mijn gave verbleekt wanneer je de proza leest die NJ neerpent.

Soms niet te begrijpen door alle moeilijke termen die het brein van NJ, Google en Bing rijk zijn, vaak realistisch tot op het bot en de ballen uit je broek humoristisch.

Dit boekje geeft een inkijk in een deel van het leven van NJ en is een aanwinst voor je boekenkast. Laat het signeren door "die Dikke" zelf en wie weet verdien je je geld dubbel en dwars terug als hij uiteindelijk toch bij Petrus aan de poort staat"   Xander Rebel

 

Mijn boekje “Tabanus Bovinus” Dikke verhalen uit Stratum-Zuid is nog altijd te koop bij onder andere bol.com, (alwaar het in alle non-bescheidenheid, goede recensies verkreeg)

Ik zou zeggen delen en massaal aanschaffen! Life’s good 🙏🏻❤️🙏🏻  NJ ter Haar

 

https://www.bol.com/nl/p/tabanus-bovinus/9200000083965062/…   

 

 Getuigschrift voor een strijder


Niels Jeroen ter Haar, a.k.a. Die Dikke, a.k.a. Hermano, a.k.a. NJ, a.k.a. Dossiernummer 521365/H4.
Maar ook bekend als papa en echtgenoot en jammer genoeg ook als terminaal kankerpatiënt. Een lieverdje? Allerminst! Een enorme brok toewijding en strijdlustigheid? Zeker!

Niemand verdient het om vroegtijdig deze aardkloot te moeten verlaten als gevolg van de slopende ziekte die kanker heet. Toch gaan ze, bij bosjes, en dat doet menig hart zeer. Wanneer je in je nabije omgeving iemand hebt die de strijd aan het voeren is tegen kleincellige longkanker, dan weet je dat dit een zware en slopende strijd is. Sommigen geven, begrijpelijk, vroegtijdig op, maar andere strijden door tot het bittere en helaas niet te vermijden eind. En daarmee komen we op het onderwerp van dit schrijven.

Sinds jaar en dag heeft Niels de karakteristieken van een Bulterriër. Hij ziet er, voor hen die hem niet kennen, net als de Bulterriër gevaarlijk uit, maar heeft, net als de Bulterriër, een zeer zacht en sociaal karakter. De meest treffende gelijkenis is het doorzettingsvermogen en strijdlust die ze beiden hebben. Wanneer Niels een doel in z’n kop heeft, dan heeft ie het niet in zijn kont.
En geloof me, er kan veel in die grote kop.

Sinds begin 2018 was het doel voor Niels om zijn kanker te verslaan. Dit deed hij, maar de overwinning bleek een kortstondige te zijn en medio 2018 kwam de mededeling dat alle hens aan dek moesten. Niet om de kanker te verslaan, maar om hem zo lang mogelijk te bestrijden. Stadium 4. Leven totdat de kanker gewonnen heeft. Vechten totdat de kanker gewonnen heeft. En vechten dat doet Niels.
Zijn dokter beschrijft hem als een voorbeeldig patiënt die, vrij vertaald, alle kansen tart. Weinig tot geen patiënten hebben de chemo- en bestralingshel zo goed doorstaan als Niels. Nimmer zag de goede man een patiënt die zoveel weerstand gaf en zo sterk in de strijd zat. Zijn vrienden en familie zien naast een lichamelijk sterke man ook de nooit dalende positiviteit. Geen dag wordt er gemokt, geen tegenslag negatief bejegend. Alles wordt als mooie uitdaging en prachtige ervaring beleefd.

Positiviteit en strijdlust ten spijt is de kanker goed aan het huishouden in het lichaam van Niels. De eerste twee behandelingen met Chemo hebben hun best gedaan, maar kunnen hun goede werk helaas niet meer voortzetten. De derde kuur met een andere chemo is op dit moment ingezet. Mocht deze niet werken, dan is het dokterskoffertje leeg en rest er geen reguliere behandeling meer.

De eventuele immuun therapie was geen optie omdat het middel simpelweg niet werkte en daarom door de farmaceut van de markt gehaald. Niels zou Niels niet zijn als hij heel Google en Bing niet afspeurde naar kansen en zo kwam hij via tal van wegen tips en adviezen op een behandeling in Duitsland, koste €45.000,- (!)
Dat zou betekenen, crowd funding, 6 weken verblijf in Duitsland, vrouw en dochter mee. Een hoopgevend perspectief maar ook een hoop gedoe met een schoolgaande dochter.
kon het maar dichterbij.
Dat bleek te kunnen, vrouwlief vond een zelfde soort behandeling bij “Beter Kliniek” te Geldrop.
Baanbrekende techniek met dito resultaat middels “integrated treatment”. Kost ook wa, de helft minder dan in Duitsland, maar dan hedde ook wa.

Bent u een gul en barmhartig persoon met een hoopvolle en positieve kijk op het leven? Wilt u naast een fijn gevoel en een momentje van zelfverheerlijking ook nog eens een van de meest strijdlustige, lieve, googelende, een-wenkbrauw omhoog trekkende, zachtaardige mannen van Eindhoven helpen om de strijd tegen zijn verschrikkelijke kanker te voeren en zodoende langer te genieten van zijn fantastische dochter, vrouw, vrienden en al dat hem lief is? Fund dan deze crowd.

Bedankt!

 

 

integrative treatment for Niels


Help Niels with his wish to receive integrative treatment.
A chance to live longer and with a better quality of life.

Niels Jeroen ter Haar, a.k.a. Die Dikke, a.k.a. Hermano, a.k.a. NJ, a.k.a File number 521365/H4.
But also known as Dad, Husband and unfortunately also as terminal cancer patient. A sweetheart? That’s for sure! Full of dedication and a fighting spirit? Absolutely!
Nobody deserves to have to leave this planet early due to the debilitating disease called cancer. But, unfortunately, that doesn't mean it doesn't happen, and that hurts. If someone close to you is battling with small cell lung cancer, then you know that it’s a tough and debilitating battle. Some people decide to stop fighting, whilst others decide to keep on fighting until the bitter and, unfortunately, inevitable end. And that's what brings to the reason for this crowd funding.


Niels has always had the characteristics of a bull terrier. And, to the ones who don't know him, he might look dangerous, just like a bull terrier. But he has a very soft and social personality (again, just like a bull terrier). Other characteristics they share, are determination and a fighting spirit. Once Niels has a goal in his head, something he wants achieve, he goes for it.


Since the beginning of 2018 Niels’ goal has been to beat cancer. And he did, only to find out that his victory was a short one: mid 2018 he received the news that is was ‘all hands on deck’. Not to beat cancer, but to battle it for as long as possible. Stage 4. Live until the cancer beats you. Fight until the cancer wins. And Niels is fighting hard.
His doctor describes him as an exemplary patient, who, roughly translated, defies the odds. Hardly any, if any, patient has gone through chemo and radiation treatments as well as Niels has. Never had the good man seen a patient who resisted so strongly and who fought so hard. His friends and family don’t just see his physical strength, but also his endless positivity. He doesn't sulk, he doesn't look at setbacks in a negative way. He approaches everything as a good challenge and makes the best of it.


But no matter how positive he is and much of a fighting spirit he has, the cancer has done some serious damage to Niels' body. The first two rounds of chemotherapy did a pretty good job, but have done all they could. He is currently undergoing the third round of chemotherapy, which is a different type. There was talk of immunotherapy but that’s no longer an option as it turned out that it wasn’t effective at all so the manufacturer took it off the market. Niels wouldn't be Niels if he didn't spend hours searching for other possibilities on Google and Bing and that’s how he found the reason for this crowd funding: Better Kliniek in Geldrop, The Netherlands. They use a highly advanced technique with ditto results called: integrated treatment. It’s not cheap, but some things are worth more than what they cost.


Are you a generous and compassionate person with a hopeful and positive outlook on life? Would you not only like to enjoy a great feeling and a moment of self-praise, but also help a fighting spirit and one of the sweetest, one eyebrow raising, kindest, Googling men in Eindhoven with his battle against this horrible cancer so that he can have more time to enjoy his wonderful daughter, wife, friends and everything that is dear to him? If so, fund this crowd!


Thank you! 

i. vossen
18-06-2019

A plus cher Niels

Op vrijdag 21 juni nemen we afscheid van onze Niels. Om 11:45 uur zijn jullie welkom in het Blue Collar Hotel om persoonlijke verhalen en muziek te horen.

We willen jullie vragen om een naakte lelie (dus zonder plastic) mee te nemen. Ter plaatse is een condoleanceboek, maar wil je wat langer nadenken over een persoonlijke boodschap neem dan een zelfgeschreven kaartje mee.

Na de dienst is er om 14:30 uur de mogelijkheid om gezamenlijk herinneringen op te halen en dikke verhalen te vertellen onder het genot van een broodje en een bakkie troost. Aansluitend zullen we met intimi het glas heffen op het leven.

Niels vond het fijn dat eenieder die dat wil hem nog een laatste keer kon zien. Wanneer je daar behoefte aan hebt kan dit op dinsdag 18 juni tussen 19:00 en 21:00 uur in de theaterzaal van Blue Collar Hotel.

AVONDWAKE:
Dinsdag 18 juni
19:00 tot 21:00 uur

AFSCHEIDSDIENST:
Vrijdag 21 juni
- 11:45hr Afscheidsdienst
- 14:30hr Bakkie troost
- 16:30hr Proosten op het leven voor intimi

Blue Collar Hotel, theaterzaal
Klokgebouw 10, 5617 AA Eindhoven


i. vossen
16-06-2019

Zaterdagochtend heeft 'onze' Niels, de Dikke, in het bijzijn van zijn naasten afscheid genomen van het leven. Om een nieuw avontuur aan te gaan, zoals alleen hij dat kan.
Wij wensen zijn dochter, zijn vrouw en iedereen die hem lief heeft alle sterkte.

Hij was dankbaar voor alles wat hem ten deel kwam en heeft met volle teugen genoten van zijn leven en met name de laatste maanden daarvan. Spijt had hij van niks en dankbaar was hij voor alles. 

 

 


i. vossen
14-05-2019

Feest!!!

Komende donderdag (16-5-2019) is er een benefiet ter ere van een of ander dik kankerpatiëntje die op voorhand niet had begrepen dat hij zich als ondernemer had moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Een benefiet met drie moddervette bands.


in willekeurige volgorde: An evening with Knives, the Stacked Actors en SCB (Slayer Cover Band)

 

Café Altstadt, Stratumseind 71
5611EP Eindhoven

 

De opbrengst is voor het kankerpatiëntje en die is hier heel erg gelukkig mee weet ik uit betrouwbare bron. Het schijnt namelijk dat het leven met kanker zonder inkomsten voor boodschappen en zonder middelen om prijzige alternatieve geneeskunde te kunnen aanspreken een vrij zwaar verhaal wordt.

 

Ik hoop jullie allemaal te zien, dan gaan we er een fucking vet feestje van maken!

Rock on!!
Life’s good!!  NJ ter Haar


i. vossen
18-03-2019

Ja!! Erg dankbaar.
Mijn eerste infuus bij Beter Kliniek in Geldrop is een feit. Dit was zonder jullie niet gelukt en je kunt je niet voorstellen hoe hartverwarmend het is om nu deze behandeling te mogen ervaren. Life’s good! 🙏🏻😘❤️

Niels


i. vossen
04-03-2019

 

Gedragen door liefde.

Anders zou ik het nu nog niet kunnen omschrijven. Ik voel me letterlijk door mijn omgeving opgetild en gedragen. De immense kracht van het collectief, de intense liefde waarmee jullie massaal zo genereus geven. Ik vind het bijna te heftig om te absorberen.

Uit voor mij vaak onverwachte en soms zelfs uit door mij vergeten hoek mag ik liefde ontvangen.
Van dierbaren van weleer, maar ook mensen die me op de voet volgen via Facebook, oud-klasgenoten, lieve vrienden, docenten van mijn dochter, volslagen onbekenden in anonimiteit, van mooie lieve mensen. De zee aan prachtige berichten en steunbetuigingen is werkelijk hartverwarmend.

Ik was op voorhand nogal arrogant over het gaan “halen” van de crowd funding, letterlijke woorden tegen mijn dochter waren:
“Gaat lukken schattie, let maar op, want die dikke vader van jou is een vrij populair mannetje”
Dat dit zou gebeuren, op deze wijze, in dit tempo, had ik niet voorzien en doet de arrogantie ombuigen naar nederigheid en dankbaarheid.

Het mooie is dat ik verbinding voel met een ieder die met naam en toenaam steun heeft betuigd. Ik kan me bij een ieder van jullie waardevolle herinneringen, speciale momenten, een lach een traan, een gekke uitspatting of om het even wat voor de geest halen. Situaties die er toe deden en beleefd en geleefd werden. Ik wil niet in melancholie schieten maar hoe rijk ben je dan?

Dit is een prachtige ervaring, kan het iedereen aanraden, je zou er kanker voor willen hebben.
Het gevoel is onbeschrijfelijk, eigenlijk, maar ik voel het als een van mijn primaire taken in het leven om woorden te kunnen geven aan dat wat beleefd en ervaren wordt.
Woorden geven aan datgene wat betekenis heeft en geeft, opdat het dan mag binnenkomen en mag verbinden. Want dat, de verbinding, is het aller grootste goed.

En dat is wat het doet, verbinden. Ik voel me verbonden met jullie maar ik voel ook de onderlinge verbondenheid van jullie als collectief, de kracht, de liefde, het gemeenschappelijke doel.

Ik voel me een gelukkig mens me zo gedragen te mogen voelen. Deze crowd funding laat zich dan ook het beste omschrijven als mentale crowd surfing tijdens de toegift van het concert dat leven heet.

Dank jullie wel❤️. Ook namens vrouw en kind. Ongelooflijk dit...

Niels


 

Laat een reactie achter

400 donaties
€ 23.485,00
Doel: € 23.000,00
102%

Deze actie is gesloten.