Ik eis mijn onafhankelijkheid terug!

Ik eis mijn onafhankelijkheid terug! | Geld inzamelen
 
 

Hallo, Mijn naam is Miranda en ik wil mijn onafhankelijk terug.

Ik leg het u uit…

Een half jaar geleden, besloot de liefde van mijn leven, na twintig jaar dat hij, ondanks dat hij nog altijd van mij houdt, niet meer die persoon voor mij wilt zijn, omdat hij in volledige vrijheid wilt leven. Door zijn plotselinge vertrek, liet hij mij met een gebroken hart achter.

De eerste 3 maanden verkeerde ik in een shock. Ik sliep bijna niet, ik kreeg geen hap door mijn keel, ik verloor enorm in gewicht en ik kon alleen maar huilen. Maar dat is nu klaar!

Het drong eindelijk tot mij door dat het tijd werd om te stoppen met rouwen. Hij had gekozen om verder te gaan met zijn leven en inmiddels is hij zelfs een nieuwe relatie aangegaan. Waarom zou ik nog langer verdrietig zijn? Ik ben hem zeer zeker dankbaar, omdat hij mij de allermooiste geschenken in mijn leven gegeven heeft en dat zijn onze twee prachtige pubers van wie wij beiden zielsveel houden, maar op dit moment zien zij mij alleen als hun steun en toeverlaat. De veranderende situatie is ook voor hen behoorlijk pittig geweest, maar ik sta dag en nacht voor ze klaar en ze weten dat ze altijd op mij kunnen bouwen en op mij kunnen rekenen. Dat maakt dat zij zich ook weer gesterkt durven voelen en langzaamaan de dagen weer door een ‘gekleurde bril’ kunnen zien.

Ik heb mijn tranen gedroogd en ik heb mijn focus op mijn eigen leven gevestigd en op dat van onze kinderen. Ik slaap weer, ik eet weer, ik kan weer lachen en ik ben in beweging. Ik voel mij geleidelijk aan weer fit en gezond van geest worden en dat smaakt naar meer. Ik durf eindelijk weer te zeggen dat het, ondanks de omstandigheden, beter met mij gaat.

Er is alleen 1 ding waar ik naar verlang en dat is om OOK in vrijheid te leven. En daarvoor ben ik bezig om de scheiding aan te vragen, maar mijn ex heeft pas geleden nog aangegeven dat hij voor mij wilt blijven zorgen en we “soort van” kunnen scheiden, maar niet voor een echte scheiding moeten gaan, zodat ik dan in ons huis kan blijven wonen. Dat wil ik niet!! Hij heeft voor zijn vrijheid gekozen, maar dan wil ik dit ook zijn!

Begrijp mij niet verkeerd... Er is geen sprake van hevige ruzies, haat of nijd.  En natuurlijk zal er altijd een deel in mij zijn dat van hem blijft houden, al is het alleen maar omdat we samen twee prachtige kinderen op de wereld hebben mogen zetten. Maar ik vind dat het tijd is om verder te gaan met mijn eigen leven en om mijn waardigheid, mijn zelfstandigheid, mijn vrijheid en mijn zelfliefde weer volledig te mogen voelen, want dat was ik de afgelopen maanden echt verloren en ik ben juist nu weer op de goede weg van herstel om al die gevoelens weer terug te krijgen. Dan moet ik ook vrij van hem zijn en dat betekent dat ik definitief van hem gescheiden wil zijn. 

Zoals ik eerder al aangaf, zou hij willen zien dat ik, onder bepaalde voorwaarde, in het huis blijf wonen en daar wil ik graag onderuit. Het is alleen zo dat als ik met onze kinderen moet verhuizen naar een huurwoning, ik dan veel meer kwijt zal zijn aan het betalen van huur dan dat ik nu aflos aan hypotheeklasten. Een andere woning kopen is in deze tijd en voor mij ook geen optie, aangezien ik geen eigen vermogen bezit. Ik woon in een 'simpele' rijtjeswoning, maar het is wel MIJN woning. Onze kinderen en ik wonen er fijn!

Ik wil uw hulp inschakelen: Met uw donatie wil ik mijn ex uitkopen en het huis opknappen, zodat ik volledig onafhankelijk van hem ben. Dat is alles wat ik wil, gescheiden zijn en in mijn huis blijven wonen, meer niet. Ik weet alleen dat ik uw hulp goed kan gebruiken om dit waar te maken voor mij en voor onze kinderen. Ik ben iedereen dan ook ENORM dankbaar die ons hierbij gaat helpen.

Ik ben graag creatief bezig, zoals u op één van de foto's kunt zien. Het is een bijzettafel die ik zelf heb gemaakt/geschilderd en er zijn nog twee in de maak.

Onder iedereen die doneert vóór 16 juni 2021 (dan vier ik mijn 50e verjaardag), zal ik als dank 3 bijzettafeltjes verloten. Dat kan ook alleen als uw naam erbij staat en u uw donatie niet anoniem plaatst. Woont u in Nederland? Ik kom een van de bijzettafels nog voor de einddatum (31-08-2021), persoonlijk bij u afleveren om u te bedanken voor uw bijdrage. Woont u buiten Nederland dan zorg ik ervoor dat het naar u verstuurd wordt.

Dank u, dank u, dank u voor het lezen van mijn wens en voor uw donatie. En wie weet, tot ziens!

Lieve groet, Miranda 💚

TRANSLATION...

Hello, My name is Miranda and I want my independent back. 

Let me explain...

Six months ago, the love of my life, after twenty years, decided that although he still loves me, he no longer wants to be that person for me, because he wants to live in complete freedom. Due to his sudden departure, he left me with a broken heart.

The first 3 months I was in shock. I hardly slept, I couldn't get a bite down my throat, I lost a lot of weight and all I could do was cry. But that is all over now!

It finally dawned on me, that it was time to stop grieving. He had chosen to move on with his life and by now he had even started a new relationship. Why should I be sad any longer? I am certainly grateful to him because he has given me the most wonderful gifts in my life and those are our two beautiful children, whom we both love dearly, but at the moment they only see me as their support and anchor. The changing situation has also been pretty tough on them, but I am there for them day and night and they know they can always count on me. That makes them feel strengthened and they can slowly see the days getting better for themselves.

I have dried my tears and I have set my focus on my own life and that of our children. I can sleep again, I can eat again, I can laugh again and I am moving on with my own life. I gradually feel myself becoming fit and healthy in spirit again and that feels good. I finally dare to say that, despite the circumstances, I am doing better.

There is only 1 thing I long for and that is to ALSO live in complete freedom. I want a divorce, but my ex has recently indicated that he wants to continue to care for me and we can "sort of" separate, but not go for a real divorce so that I can then continue to live in our house. I don't want that!!! He chose for his freedom, I choose for mine!

Don't get me wrong... There are no intense arguments, hatred or envy.  And of course there will always be a part of me that will continue to love him, if only because, together we have been able to bring two beautiful children into the world. But I think it's time to move on with my own life and to be allowed to feel my dignity, my independence, my freedom and my fully self-love again, because I had really lost that in the past few months and now I am on the right path of recovery to get all those feelings back. I need to be free from him to keep those feelings and that means that I want to be separated from him permanently. 

As I mentioned earlier, he would like to see me stay in the house, under certain conditions, and I would like to change that. It's just that, if I have to move with our children to a rental property, I will then be spending much more on paying rent than I am currently paying off in mortgage payments. Buying another house is not an option at this time for me, since I have no equity. I live in a 'simple' terraced house, but it is MY home. Our children and I enjoy and love living here!

I want to ask for your help: With your donation, I want to buy out my ex and fix up the house so that I am completely independent of him. That's all I am asking for: to be divorced and continue to live in my house, nothing more! I just know that I could really use your help to make this happen for me and for our children. So I am ENORMOUSLY grateful to everyone who is going to help us reach our goals in this regard.

I like to be creative, as you can see in the pictures. It is a side table that I made/painted myself and there are two more that I am making.

Among everyone who donates before June 16, 2021 (when I celebrate my 50th birthday), I will raffle off 3 side tables as a thank you. This is also only possible if your name is listed and you do not make your donation anonymous. Do you live in the Netherlands? I will personally deliver one of the side tables to you before the end date (31-08-2021) to thank you for your contribution. If you live outside the Netherlands, I will make sure it is sent to you.

Thank you, thank you, thank you, for reading my wish and for your donation. And who knows, I will see you soon!

Best regards, Miranda 💚

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 60.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.