Help Yahya met zijn herstel! | Geld inzamelen
 
 

Help Yahya met zijn herstel!

Yahya, 11, is op zondag 9 februari 2020 gebeten door meerdere honden. Help Yahya!

De 11 jarige Yahya uit het dorpje Goulmima in het zuidoosten van Marokko, is aangevallen door meerdere zwerfhonden. Hij is hierbij ernstig verminkt geraakt in zijn gezicht, met name zijn neus, mond en oren zijn onherkenbaar beschadigd. Ook andere delen van zijn lichaam, waaronder zijn been en achterhoofd, zijn ernstig verwond.

Na het ongeval is Yahya overgebracht naar een ziekenhuis in Fez, maar daar waren ze helaas niet in staat om hem de benodigde operaties te verlenen. Ook een 5-tal andere ziekenhuizen in Marokko gaf aan dat de verwondingen van Yahya te ernstig waren om door hen behandeld te worden.

Op dinsdag 19 februari is Yahya met behulp van een aantal weldoeners naar Nederland gekomen. Hij wordt op dit moment verzorgd door een fantastisch team van het Amsterdam UMC.
Stichting Santé Pour Tous levert een belangrijke bijdrage aan de operaties en de medische zorg in Nederland.
Stichting Karam zal verder voor de familie in Nederland zorgen.

Met alleen de operaties is Yahya helaas nog niet gered. Hij komt namelijk uit een arm gezin en zijn familie kan de noodzakelijke (na)zorg niet betalen. Wij doen daarom een dringend beroep op u. Met uw donaties voor zijn cruciale nazorg krijgt 11 jarige Yahya een eerlijke kans op een toekomst.

Naast donaties zijn kleine attenties en kaartjes om Yahya een hart onder de riem te steken van harte welkom. We merken dat dit Yahya erg opvrolijkt.

Als u iets wilt opsturen kan dit naar:
Stichting Karam
WoW Hostel Amsterdam
T.a.v. S. Bensellam
O.v.v. Yahya
Wiltzanghlaan 60
1061 HC Amsterdam

English:

Help Yahya with his recovery!
Yahya (11) was bitten by several dogs on Sunday, February 9, 2020. Help Yahya!

11-year-old Yahya from the village of Goulmima in southeastern Morocco has been attacked by several stray dogs. He was seriously damaged in his face, his nose, mouth and ears were damaged beyond recognition. Other parts of his body, including his leg and back of the head, are also seriously injured.

After the accident, Yahya was transferred to a hospital in Fez, but they were unfortunately unable to provide him with the required operations. Five other hospitals in Morocco also indicated that Yahya's injuries were too serious to be treated by them.

Yahya came to the Netherlands on Tuesday 19 February with the help of a number of benefactors. He is currently being looked after by a fantastic team from the Amsterdam UMC.
The Santé Pour Tous Foundation makes an important contribution to operations and medical care in the Netherlands.
The Karam Foundation will also take care of the family in the Netherlands.

Unfortunately, Yahya is not saved with just the operations. He comes from a poor family and his family cannot afford the necessary (after) care. We therefore make an urgent appeal to you. With your donations for his crucial aftercare, 11 year old Yahya gets a fair chance for a future.

In addition to donations, small gifts and cards to support Yahya are also very welcome. We notice that this is very encouraging for Yahya.

If you want to send something you can send it to:

Stichting Karam
WoW Hostel Amsterdam
T.a.v. S. Bensellam
O.v.v. Yahya
Wiltzanghlaan 60
1061 HC Amsterdam
The Netherlands.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

 

Laat een reactie achter

114 donaties
€ 2.240,00