Help Stephanie weeskinderen helpen in Moldavië! | Geld inzamelen
 
 

Help Stephanie weeskinderen helpen in Moldavië!

Help mij geld te werven om deel te nemen als begeleiding aan een Awareness and Skills kamp

For English see below the Dutch part.

 

Op 22 Juli ga ik naar Moldavië om daar samen met de organisaties “New Hope Moldova” en “Christian City Church (C3)” weeskinderen nieuwe vaardigheden te leren. Daarnaast staat de organisatie New Hope Moldova (NHM) voor de bewustwording van de lokale problematiek omtrent mensenhandel.

Moldavië is een van de armste landen van Europa en huist zo’n 200.000 weeskinderen. Zodra deze kinderen de leeftijd van 16 jaar bereiken worden ze weggestuurd uit het weeshuis. Het is cru, maar deze kinderen dienen vanaf dat moment geheel voor zichzelf te zorgen zonder geld, weinig educatie en een paspoort waarop aangegeven staat dat ze wezen zijn.

De kinderen die het weeshuis verlaten lopen gevaar! Op het moment dat zij het weeshuis verlaten zijn er bendes die hen opwachten. Vele meiden belanden in de seks industrie, en overlijden binnen enkele jaren aan het werk en mishandeling. Voor de jongens geldt dat zij vaak belanden in de dwangarbeid en de maffia.

NHM is een christelijke organisatie die werkt aan het creëren van oplossingen. Oplossingen die de lokale overheid niet kan bieden. Als anti-mensenhandel organisatie runt  NHM 7 overgangshuizen waar deze kinderen terecht kunnen. Daarnaast organiseren zij elke zomer een kamp voor deze jongeren om hen nieuwe vaardigheden te leren voor een betere toekomst. Ze proberen met hun Awareness & Skills kamp zoveel mogelijk jongeren te bereiken en te behoeden van het eventuele gevaar. Elk jaar biedt het NHM team en haar vrijwilligers 4.000 tieners praktische vaardigheden, hoop en  aanmoediging voor een goede toekomst.

De vaardigheden die er geboden worden verschillen van Engels als tweede taal, computer vaardigheden, technische vaardigheden etc. Mijn geplande contributie zal zijn in de vorm van de kinderen leren hun creatieve en technische vaardigheden te ontwikkelen.

Samen met C3 Amsterdam - Arnhem reis ik in juli daarnaartoe om een kamp voor 100 tot 200 weeskinderen te organiseren in 2017.

Hiervoor is een persoonlijke contributie nodig van 750 EUR om dit mogelijk te maken. Met uw contributie wordt het volgende mogelijk gemaakt:

-          Vlucht

-          Terrein kosten

-          Voedsel

-          Les materialen

-          Bijdrage voor zij die de tijd en vaardigheden beschikken om dit kamp mogelijk te maken, maar niet de financiële middelen hebben om deel te kunnen nemen.

De kosten voor een tiener in dit kamp bedraagt 50 EUR. Van dit geld kunnen wij 1 tiener van 6 dagen verblijf voorzien, de benodigdheden voor het leren van de vaardigheden dekken en hen van maaltijden voorzien enzovoort.

 

Mocht je het leuk vinden om over eerdere Moldavië reizen te lezen klik dan hier!

Neem ook graag een kijkje op Jen Spencer's pagina!

Mocht je meer willen weten over New Hope klik dan hier!


 

On the 21st of July I will go to Moldova to work together with the organisations of  “New Hope Moldova” and “Christian City Church” (C3) to teach orphans new skills. The organisation New Hope Moldova (NHM) works for awareness of human trafficking and strives to offer those prone to these situations a better future.

Moldova is one of the poorest countries of Europe. The country has about 200,000 orphans. When these children reach the age of 16 they are forced to leave the orphanage. As of this age these teenagers need to fend for themselves without money, little education and a passport that marks them as orphans.

These children run a high risk! As of the moment they leave the orphanage there are people waiting for them outside. Many girls end up in the sex industry, of which most die within several years due to the abuse that takes place. The boys often end up in forced labour or the mafia.

NHM is a Christian organisation, which works on solutions to these problems. As an anti-trafficking organisation NHM currently runs 7 transition homes to house these children. Every year the organisation hosts an Awareness & Skills Camp, through which they try and reach as many teenagers as possible to teach them skills and offer them a better future. NHM together with her volunteers offer about 4,000 teenagers practical skills, hope and encouragement for a better future.

The skills we offer range from English to computer skills and from creative skills to technical ones. I plan on contributing within the creative department so I can stimulate their creative and technical skills.

The journey will be made together with C3 Amsterdam and Arnhem and together we will organise a camp for a 100 to 200 orphans in July 2017.

To do this a personal contribution of 750 EUR is needed. This contribution covers:

-          Flight

-          Cost of the camp location

-          Food

-          Workshop necesities

-          Contribution for the volunteers who do not have the financial resources but do have the time, want and skills to help

For every additional 50 EUR we can invite and help a single orphan. This amount covers their stay, their meals, the resources used during the skill workshops and other costs.

 

Check out Jen’s page, who is also on the C3 team!

Click here for previous Moldova trips(site is in Dutch)!

For more info on New Hope see here!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

9 donaties
€ 310,00
Doel: € 1.000,00
31%