Help ons en onze kinderen terug te herenigen

Help ons en onze kinderen terug te herenigen | Geld inzamelen
 
 
Dagelijks krijgen kinderen te horen dat ze 1 van hun ouders lange tijd niet mogen zien..

Ouders vechten voor hoederecht, waarbij 1 van de ouders vaak de kinderen letterlijk
verliest.

Dat is ook mij overkomen. De familierechtbank besliste al vanaf de eerste zitting dat ik mijn kinderen slechts enkele uurtjes om de 2 weken licht zien in een speciaal daarvoor ingerichte omgeving.

Een huis waar vele ouders die om welke reden ook hiernaartoe werden gestuurd om hun kind max3 uurtjes te zien.

enkel omdat de andere ouder van het kind het voogdijschap heeft "gewonnen"

van het ene moment ben je full time mama, in mijn geval, 

en voor je het weet, besluit een rechter die je niet kent, geen waarde hecht aan rechtmatige bewijzen, maw je mag liegen in de rechtbank en mijn ex deed het, had geen bewijs maar kreeg zijn gelijk.

vandaar dat er duidelijk iets moet veranderen in justitie en vooral over de plaatsing of toewijzing van onze kinderen.

ik heb alle bewijs dat het leugens zijn, ook bewijs dzt dit met vriendjespolitiek te maken heeft, mijn ex kent nogal een machtige persoon die alsook mandataris is voor de rechtbank,

 

dus voor ik aan dat proces, mijn ex wilde volledig hoederecht enkel uit wraak, daar is geen twijfel mogelijk, Wist ik al dat ik een vogel voor de kat was.

nu twee jaar later probeert hij nog steeds mijn kinderen af te nemen, hij heeft me letterlijk financieel geruïneerd.

 

ik zit aan advocaat nummer 4 omdat de vorigen afhaakte en inzagen dat dit niet te "winnen"viel omwille van de machtige personen die mijn ex binnen justitie kent.

 

mijn kinderen waren 3 en 6.

ze zijn nu 5 en 8

ikblag ze elke woensdag zien vanaf school tot half 7 en hopelijk ooit meer! Maar ik ben gebroken geweest, wanhopig, boos op ons justitiesysteem.

ik zit met een bergen schuldenlast aan advocaten en andere zaken die mijn ex eistte, ook al had ik gelijk, tegen zo'n machtige personen is niemand opgewassen.

daaruit verder gaand wil ik werken aan een betere toekomst voor onze kinderen en een eerlijker justitie waar men effectief de waarheid moet vertellen op straffe van mijneeed.

nadat ik mijn schulden heb afbetaald of ik verlies mijn huis en vervolgens weer mijn kinderen, heb ik wat zaken algemener uitgewerkt, zie hieronder:

op hoop van zegen, wie niet vecht voor zijn of haar idealen, begint beter niet.

maar hier begin ik... 

ons rechtssysteem moet veranderen .

In de familierechtbank mag men liegen, men moet niet zweren op de bijbel om de waarheid te spreken en waarbij meineed daardoor niet 
gestraft wordt! 

het zijn meestal gesloten zittingen, niet voorprivacy, maar omdat het er vaak zo corrupt aan toe gaat dat 1 party al verloren heeft voordat  de rechtzaak begint. Wie de duurste advocaat heeft, wint (de wet van justitie)

ik wil mensen en rechters bewust maken dat kinderen weghouden bij de andere Ouder,omdat beide ouders in een vechtscheiding zitten.
        (pestscheiding, want er bestaan geen 
        vechtscheidingen, enkel          pestscheidingen
         door 1 van de ouders)

Diegenen  die hier enorm onder leidt, buiten de ouder die haar of zijn kinderen nog af en toe mogen zien, of soms zelfs niet meer, welke impact dit heeft Voor een kind en de gevolgen op lange termijn oa ouderverstoting ed.

daarbij wil ik een open huis oprichten waar 
kinderen die hiermee geconfronteerd worden, een stem krijgen,  een platform met een multidisciplinair team.

(“En de rechtbanken meer bewust maken over de universele rechten van het kind en geloof me wat ik zeg, vele uitspraken die nu gebeurenzijn in strijd met deze kinderrechten.”)

Waar kinderen kunnen zeggen of uitbeelden Door tekeningen, muziek, sport (via paarden)
(honden) (kleine boerderij )
waar ze zich opnieuw nuttig voelenden hun remmingen, angsten, grotendeels  zulle wegnemen. Want in dat huis komen enkel hun lotgenootjed

zodat er vertrouwen groeit en ze vrijuit 
kunnen spreken zonder dat hun ouders 
of 1 ouder hen vertelt wat te moeten zeggen , maar wat er echt leeft bij hen, samen met“lotgenoten”

open huis wil zeggen dat er bepaalde momentvan de week zijn waarbij er leuke activiteiten plaatsvinden, creatief werk, de dieren verzorgen, sport en spel, en gesprekken als de kinderen iets willen zeggen ( dit is en blijft beroepsgeheim)

een huis waar ze terecht kunnen als het wat zwaar wordt. Dit is geen woonhuis. Er worden activiteiten gepland op bepaalde dagen dus ophet einde van de middag of dag, gaan ze naar
huis.

er zal een multidisciplinair team zijn van
opvoedkundige, leerkrachten, psychologen, vrijwilligers etc, die dit alles in goede banen mee lijden. En het een orgaan wordt dat goedgekeurd is door bevoegde instanties.en de wetten zijn heel strikt met overkoepelende externe audits. 

elke werknemer , vrijwilliger, stichter, is ten 
alle tijden gebonden aan het beroepsgeheim.
echter als we als team een verontrustende 
 situatie tegenkomen, is onze dokter verplicht dit te melden, maar enkel na grondig onderzoek of zaken waar niemand naast kan kijken.
laten we hopen dat dit niet veel voorkomt, 
maar dit is een morele verplichting en 
wettelijke, we doen er natuurlijk alles aan dit te vermijden of te anticiperen .
we willen de ouders, als het kan herzien hun situatie  hierbij zoveel mogelijk betrekken,  zonder het beroepsgeheim van de kinderen te beschamen!


ook op justitioneel vlak willen we zaken hoogstnodig veranderen.
oa
* het volledige hoederecht opeisen door
vriendjespolitiek of vechtscheiding kan niet meer!
* kinderen horen bij beide ouders en zolang er geen bewezen grond is om de kinderen weg te houden bij de andere ouder en ze dat wel doen,is dat tegen de universele rechten van het
kind!
* leugens in de rechtbank, en toch zeker in eenfamilierechtbank waar dat ook mag, kanabsoluut niet meer! Dit is op te lossen door te zweren om de bijbel (of andere)
als er dan toch gelogen wordt en dit wordt
bevestigd, is dat meineed, waar strenge 
straffen op staan.
* dichte familieleden mogen ten alle tijden 
deze zittingen bijwonen wat de kans op 
corruptie verkleint.

* maar vooral elk kind heeft het recht op een stem zonder beïnvloeding of bedreiging door de ouder(s) daar komt het open huis dan weer ter sprake die met het kind toch redelijke tijd heeft kunnen doorbrengen, vertrouwen hebben gewonnen.

er staan wat filmpjes op YouTube 
ik probeer ze hier ook te zetten of stuur de 
Link, kom gerust af en toe kijken vanaf ze
online staan.

het staat nog in zijn kinderstoelen, maar het platform is gezet!

alvast bedankt voor uw steun want elk kind verdient beide ouders in hun leven en niet voor maar even!

we gaan ook op zoek naar vrijwilligers 
momenteel, eens we een startersaftrek 
hebben, kunnen we op zoek naar meer
professionele mensen


Ik apprecieer elke donatie, 1 euro ben ik al heel  blij en kan een verschil maken.
ik heb een startkapitaal gezet, we zullen 
echter meer nodig hebben, maar stap voor 
stap.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

0 donaties
€ 0,00
Doel: € 20.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.