Help mijn Lieve hulphond! | Geld inzamelen
 
 

Help mijn Lieve hulphond!

Lieve hulphond, heeft altijd goed geholpen en heeft nu zelf hard hulp nodig

The Dutch text is translated at the bottom into English

Help my dear assistance dog!
Dear assistance dog, has always helped and now needs help

Lieve mensen,

Normaal vraag ik niet snel om hulp. Echter ben ik nu genoodzaakt dit wel te doen en hoop op de goedheid van de mensen in deze wereld.

Mijn verhaal:
Ik heb een fysieke handicap, autisme, ADHD. En PTSS opgelopen door zeer traumatische ervaringen.
Ik was zo angstig, en het leven had geen zin meer, tot mijn hond in mijn leven kwam, zij als autismehond hielp mij ook bij mijn lichamelijke uitdaging. Ik zag het leven weer zitten, ging weer naar buiten, en kan beter omgaan met mijn autisme. Ze maakt me wakker bij nachtmerries, ondersteund me altijd. Ik woon zelfstandig dankzij haar.

In de loop der jaren, merkte ik dat er iets aan de hand was met mijn hond, op lichamelijk vlak, er volgde vele onderzoeken, vrijwel elke provincie hebben we bezocht  voor de beste specialist die mijn hond zou kunnen helpen, ik verkocht al mijn spullen omdat geld bij elkaar te krijgen en deed alles om haar te kunnen helpen, at alleen het benodigde eten zodat ik geld overhield om bij mijn hond te kunnen leggen. er kwamen diverse lichamelijke afwijkingen bij haar naar buiten waarbij ook haar zenuw betrokken is. Ze kreeg uitval verschijnselen en veranderede in een hond die niet meer naar het bos wilde en stil werd, ze werd incontinent. maar desondanks, wilde ze altijd bij mij zijn, en wilde ze leven, zoveel kracht laat ze daarin zien, ondanks al haar ongemakken en pijnen.,  Ik kocht natuurlijke supplementen in de hoop dat ze zolang mogelijk een fijn leven zou hebben, ze kreeg reguliere medicatie, hydrotherapie en  ze ging om de 4 weken naar de fysio, ik kocht nooit iets voor mezelf, mijn hond is mijn alles, en haar behandelingen vind ik het belangrijkste.

Ze veranderde weer in een hond, die blij rond rende, tot een aantal maanden geleden ze kreeg een enorme terugval, fysio hielp niet meer.
Nu zijn we bij een specialist aangekomen, en heeft zij nieuwe behandelingen nodig, ze krijgt een injectie tussen haar wervelschrijven ze heeft er inmiddels 2 gehad en heeft er nog veel nodig, dit helpt goed maar veel te kort, er zijn meer onderzoeken nodig om te zien wat er nog meer aan de hand is met mijn hond, de specialist heeft laten weten dat vorige onderzoeken, helaas niet voldoende zijn geweest om echt alles te weten te komen. Het had anders afgenomen moeten worden. 

Dat betekent dat zij opnieuw en zeer spoedig onderzoeken moet ondergaan als; Mri scan, meerdere rontgenfotos, etc, medicatie, injecties en eventueel is een operatie niet uit te sluiten. Ik slaap nauwelijks meer van de zorgen.

Goede nieuws: wanneer ze deze onderzoeken krijgt, kunnen we een exact behandelplan opstellen waardoor zij de juiste behandeling krijgt, doelgericht de plaatsen behandeld kunnen worden,  waardoor ze weer fijn kan lopen, zonder pijn, het zal een lange weg zijn voor ons, maar ze wil nog zo graag leven. Ze heeft mij mijn leven teruggegeven en vele andere mensen geholpen, ik hoop van harte dat er mensen zijn die ons nu mee willen helpen, haar nog heel wat fijne jaren te gunnen, want dat heeft ze zo dubbel en dwars verdiend!

Zij is mijn alles, zonder haar, kan ik niet leven. Ze heeft nog vele jaren voor zich, mits ze de nodige hulp krijgt, uiteraard blijf ook ik alles doen om het geld bij elkaar te krijgen, maar gezien de dringende urgentie,al het geld naar vorige behandelingen is gegaan, mijn zeer lage inkomen, heb ik heel erg hard jullie hulp nodig.


We bedanken jullie heel erg voor het lezen van deze pagina en het ondersteunen en helpen van mijn fantastische wereldhond, die andere hun wereld zo mooi heeft gemaakt. Helpen jullie mee haar wereld weer mooi te maken.....

We zijn jullie eeuwig dankbaar, heel veel knuffels en pootjes van mijn lieve hond, en mijn dankbaarheid zal zo groot zijn. Ik houd jullie op de hoogte zodat jullie zien, wat er allemaal gebeurd en hoe het met haar gaat.

Lieve groet en knuffel van mijn hond van ons
English version of our story

Help my dear assistance dog!
Dear assistance dog, has always helped and now needs help

Lovely people,
Normally I do not ask for help quickly. However, I am now forced to do so and hope for the goodness of the people in this world.

My story:
I have a physical disability, autism, ADHD. And PTSD incurred through very traumatic experiences.
I was so anxious, and life was no longer useful, until my dog came into my life, she also helped me with my physical challenge as an autism dog. I saw life again, went out again, and can deal with my autism better. She wakes me up at nightmares, always supporting me. I live independently thanks to her.

Over the years, we noticed that something was wrong with my dog, physically, there were many studies, almost every province we visited for the best specialist who could help my dog, I sold all my stuff because money to get together and did everything to help her, only ate the necessary food so that I left money to be able to lay with my dog. there were several physical abnormalities coming out of her that also involved her nerve. She had symptoms and changed into a dog who no longer wanted to go to the forest and became silent, she became incontinent. but nevertheless, she always wanted to be with me, and she wanted to live, she showed that much power in spite of all her discomforts and pains. I bought natural supplements in the hope that she would have a good life for as long as possible, she got regular medication, hydrotherapy and she went every 4 weeks to the physio, I never bought anything for myself, my dog is my everything, and I think her treatments.

She turned into a dog that ran around happily, until several months ago she had a huge relapse, physio no longer helped.

Now we have arrived at a specialist, she needs new treatments, she gets an injection between her vertebrae she has already had 2 and still needs a lot, this helps well but much too short, there are more studies needed to see what else is going on with my dog, the specialist has let you know that previous studies, unfortunately, have not been enough to really know everything. It should have been taken away differently.

Good news: when she receives these tests, we can draw up an exact treatment plan that will give them the right treatment, can be used to treat the places in a goal-oriented manner, so that she can walk fine again, without pain, it will be a long way for us, but she still wants to live so badly. She has given me back my life and helped many other people, I sincerely hope that there are people who now want to help us, to give her a lot of nice years, because she deserves it so much!

She is my everything, without her, I can not live. She has many years for her, provided she receives the necessary help, of course I also keep doing everything to get the money together, but given the urgent urgency, my very low income, I really need your help.

We thank you very much for reading this page and supporting and helping my fantastic world dog, who has made their world so beautiful. Do you help make her world beautiful again .....

We are eternally grateful, lots of hugs and paws from my dear dog, and my gratitude will be so great. I keep you informed so that you see what happens and how it goes with her


Love and hugs from us

 

 Tekst toegevoegd op:4-10-2019

Het gaat heel goed met Iyeska, nogmaals willen we iedereen heel erg bedanken voor alle steun! 

Op de volgende link kun je al haar updates lezen en blijven volgen: https://www.facebook.com/Help-mijn-Lieve-hulphond-720003155066875/

 

Anne en Iýeska
04-10-2019

Beste mensen, 

 

Inmiddels  heeft Iyeska al een heleboel aquatraining en en hondenmassage als therapie, en thuis oefeningen (dat blijven we doen) erop zitten. Wonderbaarlijk snel herstelde deze krachtige dappere, sterke hond. Op haar Facebook pagina heb ik alles up to date gehouden middels tekst, foto en films.

 

Inmiddels heeft ze nog twee sessies gegaan, daarna hoeft ze er niet meer heen, tenzij nodig. Haar spieren zijn goed versterkt, ze loopt en staat steviger. En heeft beduidend minder tot geen pijn meer, na de operatie. 

Op de volgende link kun je al haar updates lezen en blijven volgen: https://www.facebook.com/Help-mijn-Lieve-hulphond-720003155066875/

Het gaat heel goed met Iyeska, nogmaals willen we iedereen heel erg bedanken voor alle steun! 


Anne en Iýeska
08-05-2019

Lieve mensen,

Na mijn uitzending heb ik enorm veel lieve lieve, mooie, ontroerende berichtjes en donaties mogen ontvangen. Ik ben u zeer dankbaar, ik ben beduusd van alle lieve hulp, berichten en meeleven. We zijn jullie enorm dankbaar. Ik waardeer het zo zo enorm, ik kom woorden tekort, zo dankbaar ben ik.

 

Wanneer mensen mij zouden willen bereiken kan dat via mijn mailadres; avanmeegen1@hotmail.com

Wilt u de uitzending terug zien dat kan op; https://tvblik.nl/dierenkliniek-hart-van-brabant/aflevering-8

Later deze week volgt er ook nog een herhaling op tv

 

Lieve groet ook namens mijn lieve wereldhond Iýeska


Anne en Iýeska
05-04-2019

Iyeska is afgelopen week bij de specialist op controle geweest, ook hij zag de vooruitgang, verder zijn haar reflexen verbeterd! Dat testen ze met een soort kniehamertje.  Ze beweegt soepeler en geeft stukken minder pijn aan. Ze mag nu 10 minuten per wandeling lopen. En dit mag ook uitgebouwd worden. Daarnaast zal zij hondenmassage en fysiotherapie krijgen om haar spieren aan te sterken.

Trots op mijn alles, mijn wereld-hond, op haar kracht, doorzettingsvermogen en het altijd, vreugdevol in het leven blijven staan! 🌺


Anne en Iýeska
23-02-2019

Lieve allemaal,
Iýeska is weer thuis!☺😊😍😍😍 ik ben weer compleet! De leegte in mezelf is met haar komst verdwenen😘 in de kliniek vonden ze haar een vreselijke lieverd💕 en een enorm sterke hond! Ook al heeft ze een ernstige operatie gehad... Iýes gaat Door alsof er niks gebeurd is. Ze heeft wat wonden, hechtingen en blauwe plaatsen van de operatie echter is aan de buitenkant de zware ingreep binnenin bijna niet te zien. Wat een vakwerk! Nu ga ik iýeska haar grenzen helpen bewaken aangezien ze er zelf met gemak overheen gaat, bedje in de kamer voor haar gemaakt en veel lekkers gehaald :-)  nu zeer rustig herstellen en revalideren de komende tijd/maanden.
 😘


Anne en Iýeska
21-02-2019

Update over mijn wereldhond:

Vandaag wordt Iýeska geopereerd, om 4.15u begon deze spannende dag, om 6.00u vertrokken, we worden ook weer gefilmd, een kaarsje zal bij mij voor haar branden voor een goede operatie en herstel. helpen jullie mee kaarsjes branden? 👍

Operatie is heel goed gegaan, het duurde 4 uur, ze hebben de zenuw goed vrij kunnen maken, de zenuw op zichzelf ziet er gelukkig goed uit. Morgen bellen ze hoe het gaat en wanneer ze naar huis mag. Dan begint het herstellen (circa 3 maanden) daarna begint de revalidatie met sowieso fysiotherapie. We hopen dat er geen tweede operatie nodig is en dat dit voldoende was, dit valt pas te zeggen als alles hersteld, maar het is zeer goed gegaan (Y) Opluchting!

Bedankt voor alle steun en lieve woorden, voor het mee branden van kaarsjes!

Blijf ook de crowdfundingactie delen en supporten want we hebben nog een hele weg te gaan!


Anne en Iýeska
03-02-2019

Beste mensen,
Hier een update over Iýeska MRI en we komen op TV!;
Maandag 28 januari is Iýeska in de MRI scan gegaan, waar voor wij jullie als donateurs heel erg hartelijk willen bedanken, dankzij jullie was dit mogelijk.
Uit de MRI is gebleken dat Iýeska 2 ernstige verauwingen heeft en een hernia, naast de o.a. al bekende spondylose, zijn de vernauwingen ernstiger geworden en heeft zij een hernia. De beelden waren zeer scherp en duidelijk. De vernauwing komt door een ernstige aangeboren afwijking aan haar skelet. we wisten al dat zij 1 extra wervel heeft (normaal hebben honden er 7, Iýes heeft er een 8e bij, deze is voor de helft aangelegd en deze zit aan haar bekken vastgegroeid.
Ze moet geopereerd worden; eerst aan de rechterkant; de wervel wordt dan als ware stuk weg geschaafd waardoor de zenuw weer ruimte heeft, de hernia wordt dan ook gelijk weggehaald, deze operatie is zeer complex en zeer moeilijk en zwaar, ook voor de artsen het zal, een rond de 4-5 uur durende operatie zijn, dan begint het herstel (3-4 maanden als alles goed gaat) en na herstel de revalidatie (therapieen en medicatie). Een heel lang traject. Maar we zijn moedig en blijven doorgaan, Iýeska heeft zo een enorme levenslust en wil om te leven, dat ik haar altijd zal bijstaan en helpen het zo fijn mogelijk te maken. Mocht deze eerste operatie onvoldoende hebben geholpen, en de pijn nog te hoog te zijn, zal de linker kant ook geopereerd worden en bepaalde wervels 'uit elkaar getrokken worden en vastgezet' om de zenuw meer ruimte te geven.
De operatie gaat haar in elk geval zeer zeker vooruit helpen. Buiten haar wervel en zenuw problematiek is Iýeska qua organen een kerngezonde hond, met een enorme wilskracht.
Haar wervel bekneld haar rechter kant dermate ernstigs dat op de beelden de doorgang steeds smaller werd en op een gegeven moment zelfs een stuk van de zenuwdoorgang niet meer te zien was, dus dicht.

Bijzonder vonden ze dat Iýeska enorm gespierd is.
Honden met deze aandoening hebben vaak 'kippenbilletjes', ik heb altijd bewust Iýeska haar bespiering op conditie proberen te houden, zodat haar aandoening gemakkelijker te dragen is, mede hierdoor is zij zo krachtig. Het is ongelofelijk te zien, na de beelden, dat zij nog zo lief in het leven staat en nog kan lopen.
De artsen vonden haar ook een zeer sterk en lief karakter hebben. Een doorzetter.
Er was daar een tv programma aan het filmen over het dierenziekenhuis, zij vonden ons verhaal zo bijzonder dat zij ons daar ook hebben gefilmd en ons verder gaan volgen en ook nog bij ons thuis komen filmen.

Ik verzamel alle blikjes die ik buiten tegenkom om in te leveren aan de ijzerboer, ik krijg hier een paar centen voor, alle beetjes helpen. Ik doe mijn best en zit zelf zeker ook niet stil.
Maar heb nog steeds heel hard jullie hulp nodig! de MRI is betaald dankzij eerdere donaties, er is geen geld overgebleven voor de operaties, herstel en revalidatie. Blijf reclame maken, erover praten, delen, enz. voor deze lieve krachtige hond (L) dat heeft ze verdiend!
Beste volgers, donateurs, we danken jullie hartelijk en blijven jullie op de hoogte houden
Pootjes Iýeska🐾

Op haar facebook-pagina zijn de foto`s en een filmpje te zien van deze beladen dag. als je op 'vind ik leuk' druk, wordt je automatisch op de hoogte gehouden wanneer er nieuwe updates over haar


Anne en Iýeska
18-01-2019

UPDATE

Vanochtend gebeld, de mri scan is klaar voor gebruik en 28 januari zal Iýeska erin gaan. Spannend! heel erg spannend, hieruit gaat komen wat er allemaal meer is wat we nog niet wisten en of een operatie nodig dan wel mogelijk is. En hier hangt haar toekomst van af. Als we nu allemaal duimen en kaarsjes aansteken, voor deze lieve trouwe bijzondere hond, dan is er extra kracht.


Anne en Iýeska
08-01-2019

Hoi allemaal,

Om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen houden dmv foto`s en video`s over mijn hond en haar behandelingen, heb ik een pagina via facebook aangemaakt. 

hier op kunnen jullie haar ontwikkelingen volgen. Als je de knop "volgen" op haar facebookpagina aandrukt, zie je automatisch alle nieuwtjes rondom mijn lieve hond in je tijdlijn

 

https://www.facebook.com/pg/Help-mijn-Lieve-hulphond-720003155066875/posts/?ref=page_internal


Anne en Iýeska
08-01-2019

Hoi allemaal,

Hopelijk zijn jullie de feestdagen goed en fijn doorgekomen, en al onze lieve dierenvrienden het nieuwjaar geknal.

Met Iýeska gaat het helaas niet goed, ze is de afgelopen dagen zeer mank gaan lopen aan haar voorpoot. Ze heeft nu Metacam gekregen, wanneer dit na 1 week niks doet, gaan we toch vocht afnemen om op reuma te testen, wijst dit niks uit dan zal ook van haar voorpoot een CT-scan gemaakt worden. Sowieso staat nog steeds een MRI scan vast voor haar rug, we zijn hiermee bezig, niet iedereen heeft zo een apparaat en waar hij nu is, is hij nieuw, daardoor duurt het even voor dat we daar terecht kunnen. Ondertussen kijk ik naar een evt andere plaats om alsnog de MRI zsm te kunnen maken.

Ondanks haar pijn, blijft ze van karakter levenslustig en zeer lief, ik moest huilen vanmiddag om haar, en dan komt ze me direct troosten.

Zolang zij aan blijft geven 'ik wil nog zo graag' zal ik alles voor haar blijven doen het leven dragelijker en fijn te maken.


Onze feestdagen bestonden dus vooral uit uitzoeken, op oudjaarsdag specialisten bellen, en dat houd mij vooral de afgelopen tijd bezig, naast alle gewone dagelijkse leven, ook filmpjes maken en opsturen, de specialist kan hier weer veel uithalen.

De injectie begint nu ook uit te werken, dit betreft de injectie waar ik eerder over vertelde; deze werkt heel goed maar veel te kort,(de hoop was dat dit jaren zou werken, dat zie je ook wel, alleen niet wanneer er meer aan de hand is zoals eerder uitgelegd)  hij is enkele weken geleden (18 december) gegeven om haar toch even te ontlasten, al is het maar voor een paar weken.

Vandaag de specialist aan de telefoon gehad, we blijven ervoor gaan, maar ook minder nieuws gehoord, gewoon slecht, dit doet me zeer veel verdriet, maar zover is het nog niet, eerst de MRI afwachten. Dan kunnen ze zien of een operatie bij haar helpend is en kan. Wanneer dit niet is, ziet het er zeer somber uit. Ik ben kapot, verslagen, maar blijf toch positief voor Iýeska en hoop op een zo best mogelijk eind resultaat, dat het operabel is, want ze wil nog zo graag. Mijn liefste meissie


Anne en Iýeska
22-12-2018

Beste allemaal,

Allereerst enorm bedankt voor de donaties die nu al gedaan zijn! ik ben ontroerd geraakt door de lieve donaties en lieve berichtjes erbij.

Dinsdag 18 december zijn we bij de specialist geweest, na een lange reis, werd Iýeska lichamelijk opnieuw onderzocht, dat de injectie zo kort werkt geeft aan dat er meer aan de hand is, veel meer, dit kan duiden op iets aan haar spieren en/of pezen. Ze vond het onderzoek zeer pijnlijk, dit is ook weer een teken dat er meer is dan we tot nu toe wisten. Ze kreeg lichte narcose, een injectie tussen haar wervelschijven in het lumbaal(achterrug) gebied tegen de pijn. Er zijn fotos gemaakt van haar voorpoten,ellebogen, om te zien of er iets aan het bot was. Dit was niet, goed nieuws zou je denken, ja dat is zo. Echter werd er ook iets anders gezien; een enorme verdikking, dit kan wijzen op vocht, er is met een naald geprobeerd dat eruit te halen, het blijkt geen vocht te zijn, want er kwam niks uit. Dit wijst wederom op iets aan de pezen/spieren.

Ik heb echt even bij moeten komen een paar dagen, en ben nog enorm moe van alles, de zorgen, denken, voldoende geld bijeen zien te krijgen, enorm veel informatie en denkwerk meegekregen.

Een operatie lijkt steeds waarschijnlijker te worden, aangezien eerste etc keus behandelopties niet of niet voldoende aanslaan.

Ze zal, wanneer de injectie uitgewerkt is, over een paar weken, een algehele MRI scan krijgen, hiermee komen alle pezen/gewrichten, evt hernias etc etc in beeld.

Op die manier kunnen we zien, hoe er behandeld moet worden/ geopereerd. Niet uit te sluiten dat dit meerdere operaties zijn. Dit zou dan ook in een andere kliniek zijn, die in deze operaties weer gespecialisseerd zijn, waarover gesproken is. 

Een MRI kost rond de 1000 euro, daarkomen nog de kosten bij van narcose, wakkerprik, nabehandeling, consult. Je zit dan al gauw rond de 1800+

Een evt en steeds waarschijnlijker scenario een operatie ( dit betekent niet dat het er 1 zal zijn, er kunnen meerdere nodig zijn) dat  bedrag rond of boven 1800+ zijn, de bijkomende kosten van medicatie,consult,narcose,wakkerprik etc komen daar nog bovenop.


We hopen dat jullie deze link blijven delen en misschien mensen vinden die ons willen ondersteunen middels een donatie en het delen van de link;

https://www.doneeractie.nl/help-mijn-lieve-hulphond/-32012

 

naar haar pagina word ook zeer gewaardeerd.

we zijn jullie zo dankbaar voor alle hulp!

Ook ik blijf uiteraard alles op alles zetten om het bedrag bij elkaar te krijgen.

We wensen jullie een fijne avond.

Groetjes Anne en een dikke knuffel van Iýeska.

PS> IK WILDE FOTOS PLAATSEN VAN AFGELOPEN DINSDAG, HELAAS KAN DIT NIET BIJ DE UPDATES, IK ZOEK HIER EEN EVENTUELE ANDERE OPLOSSING VOOR ZODAT JULLIE TOCH MEE KUNNEN KIJKEN.


Dear All,

First of all, thank you very much for the donations that have already been made! I have been touched by the sweet donations and sweet messages.

On Tuesday 18 December we went to the specialist, after a long journey, Iýeska was physically re-examined, that the injection is so short, indicates that there is more going on, much more, this could indicate something about her muscles and / or tendons. She found the research very painful, this is also a sign that there is more than we knew so far. She got light anesthesia, an injection between her spinal discs in the lumbar (back) area against the pain. Photos were made of her front legs, elbows, to see if there was anything on the bone. This was not, good news would you think, yes that is true. However, something else was also seen; a huge thickening, this can indicate moisture, there is a needle tried to get out, it turns out not to be moisture, because nothing came out. This again points to something about the tendons / muscles.

I really have to come a few days, and am still very tired of everything, the worries, thinking, getting enough money together, a lot of information and thinking.

An operation seems to become more and more likely, since first choice etc treatment options do not or do not get enough.

She will, when the injection is worked out, in a few weeks, get an overall MRI scan, with this all tendons / joints, possibly hernias etc etc in the picture.

In this way we can see how we should treat / undergo surgery. Do not exclude that these are multiple operations. This would be in a different clinic, which is again specialized in these operations, which was discussed.

An MRI costs around 1000 euros, the costs of narcosis, wake-up, post-treatment, consult. You will soon be around  1800 more

A possibly more likely scenario an operation (this does not mean that it will be 1, more can be needed) will also be around that amount, the additional costs of medication etc come on top of that.

We hope that you continue to share this link and maybe find people who want to support us through a donation and sharing the link;

 

https://www.doneeractie.nl/help-mijn-lieve-hulphond/-32012

 

to her page is also very appreciated. we are so grateful to you for that!

I, too, of course, do everything I can to get the amount together.

We wish you a nice evening.

Greetings Anne and a big hug from Iýeska.

PS> I WANT TO PLACE PHOTOS FROM LAST TUESDAY, UNFORTUNATELY CAN NOT COMPLY WITH THE UPDATES, I SEE HERE ANY OTHER POSSIBLE SOLUTION FOR SO THAT YOU CAN LOOK AT IT.


Anne en Iýeska
15-12-2018

LIEVE DONATEURS,

IK BEN ONBESCHRIJFELIJK DANKBAAR EN ONTROERD DOOR DE DONATIES DIE AL GEDAAN ZIJN, VOOR DE LIEVE TEKSTEN ERBIJ.

MET MIJN HOND IS DE SITUATIE DERMATE ACHTERUITGEGAAN DAT DE SPECIALIST HAAR EERDER WIL ZIEN. WE HEBBEN DINSDAG EEN AFSPRAAK, ZIJ ZAL DAN OOK WEER EEN INJECTIE KRIJGEN TEGEN DE PIJN EN ER WORDT DAN BESPROKEN WELKE ONDERZOEKEN ETC VERDER.OP DEZE WIJZE WETEN WAT ER EXACT ALLEMAAL AAN DE HAND IS, EN WAT ER BIJ DE AL BEKENDE AANDOENINGEN, IS VERERNSTIGD EN BIJGEKOMEN AANDOENINGEN.
WE HOUDEN JULLIE OP DE HOOGTE EN DAAR WAAR TOEGESTAAN EN MOGELIJK IS ZAL IK FOTO`S MAKEN, OM JULLIE EEN BEELD TE GEVEN HOE HET IN ZIJN WERKT GAAT EN JULLIE KUNNEN ZIEN DAT DE DONATIES ALLEMAAL TEN GOEDE KOMEN AAN DE ONDERZOEKEN,BEHANDELINGEN,MEDICATIE VOOR MIJN HOND.

WE BEDANKEN JULLIE HEEL ERG LIEVE GROETEN ANNE EN IÝESKA (BIJZONDERE NAAM MET ALS BETEKENIS 'TOLK') WANT DAT IS ZE VOOR MIJ, IN EEN WERELD WAARIN IK DOOR MIJN AUTISME NIET BEGREPEN WERD, HEEFT IÝESKA MIJ ZO POSITIEF VERANDERD, EN ZELFSTANDIGHEID GEGEVEN, ZIJ BEGRIJPT MIJ ALS GEEN ANDER, EN VOELT AL EERDER DAN IK ZELF AAN WAT ER IS EN HANDELD DAARNA, MIJN STEUN EN TOEVERLAAT, EN DAT ZAL IK OOK VOOR HAAR BLIJVEN ZIJN. DANKZIJ JULLIE HULP, KOMEN WE ER!

Dear donors,

I AM UNDOUBTICALLY GRATEFUL AND IMPROVED BY THE DONATIONS THAT HAVE BEEN DONE, FOR THE LATEST TEXTS THEREBY.

WITH MY DOG THE SITUATION DERMATE HAS BEEN REINSTATED THAT THE SPECIALIST WANTS TO SEE IT FORWARD. WE HAVE AN APPOINTMENT ON TUESDAY, AND THEY WILL ALSO GET AN INJECTION AGAINST THE PAIN AND THEN EXAMINE ANY RESEARCH ETC. IN THIS MANNER KNOW WHAT EXACTLY IS ALL RIGHT, AND WHAT IN ALL KNOWN DISORDERS, IS SIMPLIFIED AND INCOMPATIBLE DISASTERS.

WE KEEP YOU UP TO DATE AND WHERE ALLOWED AND POSSIBLE I WILL MAKE PHOTOGRAPHS, TO PROVIDE YOU A PICTURE WHAT IT WORKS AND YOU CAN SEE THAT THE DONATIONS ALL COME INTO THE INVESTIGATIONS, TREATMENTS, MEDICATIONS FOR MY DOG.

WE THANK YOU VERY DELICIOUS GREAT ANNE AND IÝESKA (SPECIAL NAME WITH MEANING 'TOLK') FOR THAT IT IS FOR ME, IN A WORLD IN WHICH I WAS NOT UNDERTAKEN BY MY AUTISM, IÝESKA HAS CHANGED AS POSITIVELY, AND INDEPENDENTLY GIVEN, SHE UNDERSTANDS ME like no one and feels my emotions sooner than I myself
and act accordingly,MY SUPPORT AND SUPPLY, AND I WILL ALSO BE FOR HER. THANKS TO YOUR HELP, WE COME! 


 

Laat een reactie achter

376 donaties
€ 9.680,00