Help mij met mijn wetenschappelijk onderzoek | Geld inzamelen
 
 

Help mij met mijn wetenschappelijk onderzoek

Ik ga 5 maanden naar de Filipijnen onderzoek doen naar de bijna uitgestorven voshaai.

English below 

Beste familie, vrienden en anderen,

Zoals de meeste van jullie vast weten heb ik grote ambities om bij te dragen aan een betere wereld. De afgelopen jaren interesseer ik mij voornamelijk in marine leven. De reden hiervoor is dat mensen snel zien wat er aan land gebeurt, maar niet in de zee. 

Op 1 december 2018 begin ik met mijn stage van 5 maanden bij 'the tresher shark project'. Dit project richt zich op de conservatie van de voshaai oftewel tresher shark. Deze haai is ernstig bedreigd (Appendix II) en er is nog maar weinig over bekend. Met mijn stage hoop ik samen met een student van de universiteit van Chester wetenschappelijk onderzoek te publiceren en nieuwe inzichten te verkrijgen over dit bijzondere dier. In totaal kost deze stage mij 10.000 euro. Met mijn begroting kom ik uit op 7000 euro, daarom is mijn doel om zoveel mogelijk (3000 euro) in te zamelen voor het project. Het project wordt uitgevoerd op een eiland in de Filipijnen, Malapascua. Hier zal ik elke dag duiken en onderzoek doen naar de distributie van de voshaai, de relatie tussen 'cleaner fish' en de voshaai, en de invloed van toerisme (duiken) op de voshaai.

Omdat het aantal haaienpopulaties in de zee ontzettend afneemt is dit soort onderzoek belangrijk. Dit is een unieke kans voor mij om wetenschappelijk onderzoek te doen en dit te publiceren. Dit staat ontzettend goed op mijn cv en zal mij in de toekomst enorm helpen. Ik leen nu extra geld bij om dit project te financieren. Het zou ontzettend veel betekenen als mensen een kleine bijdrage willen doneren. 

Mocht je meer vragen hebben, stuur een email naar:

Tom.Sijtstra@hvhl.nl


English: 

Dear family, friends and others,

As most of you know already, I have big ambitions to make an impact on the world. The past years I have primarily focussed my attention on marine life. Most people see what changes on land but do not notice the problems in the sea.

On December first 2018 I will start my internship of 5 months at 'the tresher shark project'. This project focuses on the conservation of the tresher shark. This shark is seriously threatened (Appendix II) and little is known about it. With my internship I hope to publish scientific research together with a student from the University of Chester and gain new insights about this special animal. In total I will spend 10.000 euros on this internship. My estimated income before the internship is around 7000 euros, this is why my goal is to raise as much as I can (3000 euros) to finance this project. The project is will be carried out on an island in the Philippines, Malapascua. Here I will dive every day and do research on the distribution of the treshershark, the relationship between 'cleaner fish' and the tresher shark, and the influence of tourism (diving) on the tresher shark. Because the number of shark populations in the oceans is decreasing enormously, this kind of research is important.

Currently I am borrowing extra money to finance this project. This is an unique opportunity to do scientific research and publish this. This will also help me a lot for future projects. It would mean a lot to me if people want to donate a small amount to help me carry out this special project.

If you got any further questions, send me an email;

Tom.Sijtstra@hvhl.nlEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

 

Laat een reactie achter

48 donaties
€ 886,00

Deze actie is gesloten.