Help for a sick single mother | Geld inzamelen
 
 

Help for a sick single mother

Hulp voor een zieke alleenstaande moeder

 

 

I would like to help my best friend who has 2 small children and was abandoned by her husband for another woman.

Unfortunately, my girlfriend is also very ill and therefore can not work.

She has heterozygous beta thalassemia, also called Mediterranean seasickness, this is an inherited blood disorder. This is a worse form of anemia.

In addition, she also has obsessive-compulsive personality disorder for which she should have medication.

Her husband has her in the lurch with their 2 small children aged 5 and 3 years old.

Financially it is very heavy. I help her where I can, but I do not have it too wide myself. That is why I want to ask for help to improve her financial situation so that she can make a new start for and with her children.

I have now taken them into my house because they can not go anywhere, but as soon as she has enough money she wants to have her own place / house and go back to work after the right and necessary treatment (what she can not get now because she is can not afford it).

There are, of course, people with bigger problems, but that is how every problem is very big for the person in which they are in the wrong, so I hope that is understandable and hope for support from you.

 

With this action I hope to take away a small part of their concerns

I want to thank everyone for their donation

====

 

Ik wil graag mijn beste vriendin helpen die 2 kleine kinderen heeft en in de steek is gelaten door haar man voor een andere vrouw.

Helaas is mijn vriendin ook erg ziek  en kan daardoor niet werken.

Ze heeft heterozygote beta thalassemie, ook wel middelandse zeeziekte genoemd, dit is een erfelijke bloedziekte. Dit is een ergere vorm van bloedarmoede.

Daarnaast heeft ze ook obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis waar ze medicijnen voor zou moeten hebben.

Haar man heeft haar dus in de steek met hun 2 kleine kinderen van 5 en 3 jaar oud. 

Financieel heeft ze het heel zwaar. Ik help haar waar ik kan, maar zelf heb ik het ook niet breed. Daarom wil ik hulp vragen om haar financiele situatie te verbeteren zodat ze een nieuwe start kan maken voor en met haar kinderen.

Ik heb ze nu momenteel bij mij in huis genomen omdat ze nergens terecht kunnen, maar zodra ze genoeg geld heeft wil ze natuurlijk haar eigen plekje/huisje hebben en weer gaan werken na de juiste en benodigde behandeling (wat ze nu niet kan krijgen omdat ze het niet kan betalen).

Er zijn natuurlijk mensen met grotere problemen, maar zo is elke probleem heel groot voor de persoon zelf waar die in verkeerd dus ik hoop dat hier ook begrip voor is en hoop op steun van jullie.

 

Met deze actie hoop ik een klein deel van hun zorgen weg te kunnen nemen

Ik wil iedereen hartelijk danken voor hun donatie.

 

====

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

1 donatie
€ 10,00
Doel: € 10.000,00
0%

Deze actie is gesloten.