Help Fabienne op weg | Geld inzamelen
 
 

Help Fabienne op weg

Mijn nieuwe rolstoel past niet meer in de auto. Wie helpt mij aan een aangepaste bus?

**Please find English version below**

Bij onze prachtige jongste dochter Fabiënne van bijna 3 jaar is 5 maanden na haar geboorte ontdekt dat zij een zeldzame chromosoomafwijking heeft. Deze chromosoomafwijking heet tetrasomy 18p. Dit betekent voor Fabiënne dat ze lichamelijk en geestelijk beperkt is en veel voedingsproblemen heeft. Haar lichamelijke beperking uit zich vooral in lage spierspanning waardoor ze niet in staat is te lopen en hiervoor een speciale wandelwagen heeft en straks een rolstoel krijgt. Doordat Fabiënne gelukkig steeds groter en zwaarder wordt is het niet meer haalbaar om haar in onze auto te vervoeren, omdat al haar hulpmiddelen niet meer in de auto passen.

Door gesprekken met de hulpverleners van Fabiënne en de gemeente is ons duidelijk geworden dat een aangepaste bus het beste zou zijn voor onze situatie. De gemeente die de aanpassing waarschijnlijk voor haar rekening neemt, stelt wel als eis dat de zelfaangeschafte bus niet ouder mag zijn dan 36 maanden. Dit kost veel geld en daarom vragen wij jullie hulp zodat Fabiënne straks veilig van en naar het ziekenhuis kan worden gereden en natuurlijk om leuke uitstapjes te maken.

Met dankbare groet,

Arnold, Vera, Elise en Fabiënne

 

"Update februari 2018"

Het is haast niet te bevatten, maar de aangepaste bus is een feit. Dankzij alle donaties via de doneersite en een aantal gulle anonieme donateurs is het gelukt om een bus aan te schaffen. We willen een ieder die zich voor onze actie heeft ingezet enorm bedanken. Afgelopen weekend zijn we als gezin op pad geweest en dat geeft een gevoel van vrijheid.

De giften die gedaan zijn na de betaling van de bus zullen worden gedoneerd aan research voor chromosoom 18 (€1500,-) Bij deze stoppen we dan ook de zeer geslaagde actie. #dankbaar

Met vriendelijke groet,

Arnold, Vera, Elise en Fabiënne

 

Support Fabiënne on her path

My new wheelchair doesn’t fit anymore in the car. Who can help me with an adjusted bus?

5 month after the birth of our wonderful youngest daughter Fabiënne, almost 3 years old, she has been diagnosed with a very rare chromosome aberration. This chromosome aberration is called tetrasomy 18p. This means for Fabienne that she is mentally and physically limited and has lots of nutritional problems. Her physical limitation outs itself by her very low muscle tension which makes it impossible for her to walk. That’s why she has a special buggy which will be replaced by a wheelchair soon. Fortunately Fabïenne is growing and becoming more and more heavy, but it isn’t possible anymore for us to transport her in our car since all her aids don’t fit in it anymore.

After many conversations with Fabiënne’s caregivers and our commune, we realised that an adjusted bus would be the best solution in our situation. The commune which will probably pay the necessary adjustments on this bus demands that this self-purchased bus should not be older than 36 month. This is very expensive, that’s why we are asking for help so we can drive Fabiënne safely to the hospital and of course do nice excursions as well.

Thankful greetings!

Arnold,Vera. Elise en Fabiënne

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

254 donaties
€ 12.192,00

Deze actie is gesloten.