Help de slachtoffers van de aardbeving in Sulawesi | Geld inzamelen
 
 

Help de slachtoffers van de aardbeving in Sulawesi

Help de slachtoffers van de aardbeving tsunami in Sulawesi

Help de getroffen mensen van de Aardbeving / Tsunami Sulawesi in Indonesië!!!

 

 

Het aantal doden als gevolg van een aardbeving en een vloedgolf in het noordwesten van Sulawesi is gestegen tot 1203. Dat meldt de Indonesische nieuwssite Kumparan onder verwijzing naar de nationale politie. De Indonesische autoriteiten hebben het nog niet bevestigd. Het officiële dodental is nog steeds 1944.

 

De doden zijn bedekt met wat maar voor handen was. Een geel laken, een stuk karton, een blauw landbouwzeil. Op foto’s is te zien hoe de overlevenden hen op een rij hebben gelegd, eervol, voor zover de omstandigheden dat toelieten.

 

De mensen die het overleefd hebben hebben helaas niks meer, en ze kunnen alle hulp gebruiken. Medische teams zijn aan de slag en hulpgoederen zijn onderweg, maar hoe meer hulp hoe meer mensen er geholpen kunnen worden.

 

Daarom vraag ik hierbij hulp en vind ik dat we dankbaar moeten zijn met wat we hebben en ook de medemens moeten helpen, al is het maar een klein bedrag.

Wat voor ons heel weinig lijkt kan voor een ander heel belangrijk zijn.

 

 

 

Alvast heel erg bedankt

 

 

 

 

 

 

The number of deaths as a result of an earthquake and a tidal wave in the northwest of Sulawesi rose to 1203. This is reported by the Indonesian news site Kumparan with reference to the national police. The Indonesian authorities have not yet confirmed it. The official death toll is still 1944.

 

The dead are covered with what was available. A yellow sheet, a piece of cardboard, a blue agricultural sail. On pictures you can see how the survivors have put them in a row, honorable, as far as circumstances permit.

 

The people who survive have unfortunately nothing more, and they can use all help. Medical teams are getting started and relief supplies are on their way, but the more help the more people can be helped.

 

That is why I ask for help and I think that we should be grateful for what we have and help our fellow man, even if only a small amount.

What seems very little to us can be very important to another person.

 

Thank you very much

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

1 donatie
€ 10,00
Doel: € 50.000,00
0%