Help de slachtoffers in Lombok! | Geld inzamelen
 
 

Help de slachtoffers in Lombok!

Dank voor het geld dat reeds is gedoneerd er is echter nog veel geld nodig! Help aub!

LAAT UW HART SPREKEN EN DONEER AAN DE SLACHTOFFERS IN LOMBOK!

Vanaf 2015 hebben wij jaarlijks het eiland Lombok in Indonesië bezocht om oogheelkundige hulp te bieden. Wij worden hier altijd gastvrij en hartelijk onthaald en het is een verrijking om voor deze mensen van betekenis te kunnen zijn.

Helaas heeft de verwoestende aardbeving in Lombok veel slachtoffers gemaakt, ook bij de mensen die we hebben leren kennen. Velen zijn dakloos geworden, onze hulp is nu dus nog harder dan ooit!
Er is sprake van een voordurend nijpend tekort aan eten en drinken, vandaar onze actie en oproep geld aan de bewoners van Lombok te doneren, zodat zij in staat worden gesteld om in hun eerste levensonderhoud (eten, drinken en onderdak) te voorzien.

De situatie is schrijnend; wij hebben veelvuldig contact met de lokale hulpverleners, Aditya Pranata en Jantine Buijs. Zij zijn beiden sociaal werkers en hebben intensief contact met de lokale bevolking die zeker nu, onze hulp dringend nodig hebben. De aardbeving heeft families zwaar getroffen en er is nog geen sprake van hulp (ook niet door de overheid), waarvan nog maar de vraag is of die überhaupt nog op gang komt.

Zelf hebben wij al geld overgemaakt om te checken of het geld echt aankomt en we weten nu dus dat dit het geval is. Met dit geld heeft Aditya eten en drinken voor de gemeenschap kunnen kopen en de dankbaarheid die de inwoners toonden, is niet in woorden uit te drukken!

Wij doen dan ook een beroep op u met de vraag ook geld te doneren! 

Geld doneren aan grote hulporganisaties is natuurlijk ook een goede zaak, maar middels deze actie weten wij 100 % zeker dat het geld in de juiste handen terechtkomt en dat mensen worden geholpen op die plekken waar onze hulp echt hard nodig is.

Dus, lieve mensen, wij willen graag samen met jullie onze krachten bundelen ten behoeve van de bevolking van Lombok. Namens al deze mensen alvast hartelijk bedankt (Terima Kasih)!!!

Henny, Ingrid en Marcel

Marcel Legius
26-08-2018

Spannend!!! Nog enkele dagen dan kan de eerste keer het bijeengebrachte bedrag worden overgemaakt naar Lombok. Ik heb al bericht gehad van Adithy dat het bedrag een welkome aanvulling is op het beetje hulp dat vanuit de overheid op gang is gekomen. Er is nu de beschikking over medicatie voor bijvoorbeeld mensen die insuline nodig hebben. Drinkwater en rijst is ook aanwezig, maar net niet genoeg. Met het bedrag dat wij tot dusver bijeen gekregen hebben kunnen zij water en rijst aanvullen dat het WEL genoeg is; ook kan er nu iets van groeten worden toegevoegd aan het eten, net als kleine porties vlees. Dit is geweldig nieuws!!!

Adithy en wij willen jullie voor nu allen al hartelijk bedanken voor jullie giften!

Een update zal na het overmaken van het geldbedrag volgen.


Marcel Legius
20-08-2018

Beste mensen,

Van Aditya Pranata hebben wij vernomen dat Jantine Buijs met andere hulpverleners goederen heeft afgegeven in onder andere het dorp van Aditya. Er is een kleine verlichting van de zorgen omdat er nu wat water, eten en dekens/ lakens zijn afgeleverd; Gelukkig is er enige vorm van hulpverlening op gang gekomen!

Tevens vernemen wij ook uit eerste hand van Aditya, dat nieuwe aardbevingen met sterkten van 6,9, 6,6 en 6,5 wederom hebben plaatsgevonden. Hierdoor is de verwachting dat zij nog langer in erbarmelijke omstandigheden zullen moeten verblijven. De hulpgoederen zoals drinkwater en eten zijn een tijdelijke verlichting omdat het onduidelijk wanneer Jantine weer goederen kan afleveren. Van Jantine hebben wij vernomen dat ook bij hen de voorraad rap slinkt en zij niet voldoende middelen hebben om in de eerste levensbehoeften te kunnen blijven voorzien.

Daarom is er nog steeds geld nodig! Wij willen jullie daarom verzoeken, daar waar er enigzinds mogelijk ruimte is een extra bedrag te doneren, dit te doen. We kunnen deze mensen niet in de steek laten; met vereende krachten kunnen we er voor zorg dragen dat er drinkwater komt en er rijst is om iedereen te voeden, de mensen die werken aan de wederopbouw, de ouderen, zieken, zwangere vrouwen en met name die kwetsbare kinderen.

Laten we daarom wederom de handen ineen slaan en proberen hen die dit nodig hebben te ondersteunen middels deze actie!

Alvast hartelijk dank!


Marcel Legius
19-08-2018

Dank jullie wel mensen voor jullie giften! We hebben al een mooi bedrag opgehaald, alleen moeten we nog een een deel bij elkaar krijgen voordat we 3500,00 bij elkaar hebben!

Laten we hen die nog steeds in een veld leven en alleen door wat zeil worden beschut niet vergeten. Laten we samen er voor zorgen dat we in die eerste levensbehoeften kunnen voorzien.

Tevens willen we jullie met klem vragen dit bericht op Facebook, LinkedIn (en andere social media) te delen!!! Alsjeblieft, help ook hiermee de slachtoffers in Lombok!

Dank jullie wel! Na de eerste overdracht van de giften komen er foto's waar jullie uit eerste hand kunnen zien waar jullie giften voor gedoneerd zijn en wat dit voor hen betekent!

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=mzTidZC3BkQ 

Laat een reactie achter

35 donaties
€ 945,00
Doel: € 3.500,00
27%