Help de mensen van de Kathputli colony,New Delhi.

Help de mensen van de Kathputli colony,New Delhi. | Geld inzamelen
 
 
De Kathputli colony, New Delhi, India, is vernietigd. Mensen zijn alles kwijt. Help aub!


Wat is er aan de hand in 't kort
De Kathputli colony is een sloppenwijk in New Delhi,India. Dit is werelds grootste artiestengemeenschap. Van jong tot oud is artiest. Meer dan 4000 families, duizenden mensen dus, zijn vorige week gedwongen hun huizen te verlaten. Alle huizen zijn platgewalst met bulldozers. Ze hebben bijna niets meer en daarvoor vragen wij uw hulp.
Wilt u in elk geval onderstaand lezen.

Geschiedenis
De Kathputli colony bestaat al meer dan 70 jaar in de hoofdstad van India New Delhi. De laagste kaste van de bevolking woont daar. Iedereen in de wijk is artiest. Hiermee verdienen zij hun geld.
Er zijn poppenspelers, dansers, acrobaten, zangers, Dholdrummers, airacrobaten, musici enz.Alle kleding voor de artiesten wordt er gemaakt. De mensen zijn arm, maar door dit leven redden ze het. Er zijn ook schooltjes ontstaan voor de kinderen omdat het gros hier niet kon lezen en schrijven. Door deze ontwikkeling kunnen de kinderen toch later vervolgonderwijs volgen of gaan werken.
Sanitaire voorzieningen zijn slecht.
De grond is van de regering, de huizen van de mensen. Ze hebben ook geboorterechten.
Ondanks hun armoede weten de mensen zich hier toch staande te houden.

Wat is er gebeurd?
De regering heeft de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. De mensen kunnen over 2 jaar flats huren werd gezegd. Maar dat kunnen ze niet betalen en waar blijven ze in die tussentijd. Er is een kamp met te weinig kamers. Of er worden kamers aangeboden die 30 km verderop staan en veel te duur zijn. Er werd gedreigd met ontruiming maar mensen wisten niet wanneer en waar ze heen moesten.
Vorige week stonden er plots grote politiemachten en talloze bulldozers voor de colony.
Mensen werden uit hun huizen verjaagd. Werden met stokken geslagen door de dda, er is traangas gebruikt, jongens opgepakt omdat ze hun huizen leeg wilden halen. Mensen raakten gewond ook door het puin wat viel of waarop ze hun voeten zwikten.
In 1 dag zijn nagenoeg alle huizen platgewalst.
Mensen kunnen nergens heen. Een aantal zitten in een kamp. Velen slapen en liggen op straat. Sommigen zijn opgevangen in een kerk. Mensen kunnen nergens heen. Ze hebben niets meer.

Consequenties
Mensen zitten dus op straat of op een kamertje. Er is geen sanitair, er is geen water en er is geen eten.
Ook al hadden ze eten dan konden ze het niet klaarmaken want ze hebben geen kookgerei meer.
Mensen zijn hun medicijnen kwijtgeraakt.
's Nachts is het koud. Mensen hebben geen dekens. Dat is eigenlijk op dit moment het belangrijkste.
Water en dekens.
Er worden mensen ziek. Een baby is al overleden.
De kinderen kunnen niet meer naar school. Een andere school is te ver weg en kost meer geld.
Mensen en kinderen zijn niet veilig.

Wie zijn wij?
Mijn naam is Hedwig van Wezel. Ik heb vele vrienden in de Kathputli colony of vrienden die daar veel familie hebben.
Ook mijn pleegzoon komt er vandaan en zijn familie woont daar nog. Ik zelf woon in Roosendaal en heb allerlei hulporganisaties aangeschreven maar krijg maar weinig of geen respons of men kan niet helpen.
Ik doe deze actie samen met mijn vriend Sameer Bhatt. Hij is geboren in de Kathputli colony en zijn ouders, broers zussen en families wonen daar nog. Evenals vele vrienden. Hijzelf woont in Italië. Momenteel is hij naar New Delhi gegaan om de situatie te bekijken en wat er het eerst nodig is en om mensen bij elkaar te brengen die straks de distributie van de spullen gaan verzorgen.

Wat willen wij doen?
We willen geld inzamelen om allereerst dekens van te kopen, water, misschien voeding, kijken of er iets gedaan kan worden aan school voor de kinderen. Medicatie, kleding enz. Hulp bij het vinden van onderdak.
Van de donaties worden allereerst in India dekens gekocht en verdeeld. Daarna wat dan nodig is.
Het geld wat binnen gaat komen wordt dus direct gebruikt.
Op dit moment is Sameer in New Delhi en coördineert hoe het straks geregeld kan worden. Hij stelt een groepje samen die de taken van verdeling enz op zich gaan nemen zodat er adequaat gewerkt kan worden.
We maken foto's en houden iedereen van alles op de hoogte.

Dus alstublieft help de mensen van de Kathputli colony.
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld!!!!!

Een update. De toestand is nog steeds slecht in het opvangkamp.

Afgelopen week vlogen 's nachts ook nog eens 7 huisjes in brand. Gelukkig mankeren de mensen niks maar ze zijn nu wederom al hun spullen kwijt, evenals hun belangrijke documenten. We willen hen nu extra helpen. Doneer alstublieft zodat we hen met de belangrijkste spullen kunnen helpen!!!!!!!!

English explanation
Whats goiing on. In short termes.
The Kathputli colony is a slum in New Delhi,India. This is worlds biggest community of artists. From young till the old people are artists. More than 4000 family's, thousends of people, were forced to leave their houses. All houses were distroit by bulldozers. The people hardly have nothing any more. For this we ask your help.will you read this please!

History
The Kathputli colony excists more than 70 years in the capital of India , New Delhi. Here lives the lowest kaste of the inhabitants.Everyone in the colony is an artist. Puppetplayers, dancers, musicians, airacrobats, Dholdrummers , acrobats and so on. Here they also make everything, costumes,Dholes and puppets etc. People earn their money with this all.
There came schools because the children have to learn read and write because then they can get a better future. Sanitair is bad.
The ground is of the government, the houses from the people.They have birthrights.
Although they are poor , people can live here.

What happened?
The government sold the ground to a developer. People can rent a flat in 2 years. But they cannot pay and where do they live in meanwhile. There is a transitcamp but to less rooms. Young people can get a room 30 km away. To far and to expensive.
They threatened to distroy the houses but not when. And where could they go.
Last week there were suddenly a lot of policeman and DDA and bulldozers with th colony. People were chased out of their houses. They used teargas and beated people with sticks. Even women and children. People got injured by falling stones and to walk on it. In one day most of the houses were gone. People cannot go anywhere. Some are in the camp. Some in a church and most on the street.And they have nothing left.

Consequenties
People are in the street or a little room. There is no sanitair, nomwater no food. And when they had good , they cannot cook. People lost medicin.
In the night its cold and they dont have blankets.
Most important are water and blankets.
People get sick. There already died a baby. Children cannot go to school. Another school is to far and it costs money. People are not safe like this.

What we want to do.
We want to collect money for in first place blankets, water, food, and to see if there is a possibility for children to go to a school.
Medication and clothes.
Give help by findingba house. From the first money we buy the blankets and distribute. The money what comes will used immediatly. Sameer is in New Delhi now and is making a little group who are goiing to do the work there. They can give all things to the right people and coordinate everything ther.
We make pictures and tell what we do.

So please, help the people of the Kathputli colony!!!
Thank you for paying attention to this.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
6 donaties
€ 115,00

Deze actie is gesloten.