Help bij printen van doctoraat promotie boek

Help bij printen van doctoraat promotie boek | Geld inzamelen
 
 

Beste lezer,

Ten eerste, heel erg bedankt dat u de moeite heeft genomen om deze doneeractie te openen. (see below for english description)

Mijn naam is Olja en ik ben bezig met mijn promotie (PhD) traject aan het Erasmus MC te Rotterdam. Ik zit nu in de laatste fase van dit traject waar ik mijn werk van de laatste 5 jaar moet gaan verdedigen. Mijn onderzoek is vooral gericht geweest op de bot - en tandontwikkeling in kinderen. Onderaan kunt u een samenvatting (in het engels) vinden van mijn onderzoeken.

Voor mijn verdediging moet ik een aantal kopieen afdrukken van mijn tesis (maar liefst 250 bladzijden aan belangrijk onderzoek). Deze kopieen worden vooral gebruikt voor het promoten van de onderzoeksresultaten verkregen tijdens mijn promotie traject. Helaas gaat dit niet zonder een kostenplaatje. Doormiddel van deze doneeractie zou ik het enorm waarderen als ik de helft van deze kosten zou kunnen financieren. Als u doneert draagt u bij aan het verspreiden en stimuleren van kennis over bot en tandontwikkeling in kinderen.

Elke donatie wordt enorm gewaardeerd. Ik dank u alvast ervoor en voor uw tijd.

Met vriendelijke groet,

Olja

My name is Olja and I am working on my PhD at Erasmus MC in Rotterdam. I am now in the final phase of this process where I have to defend my work of the last 5 years. My research has been mainly focused on bone and tooth development in children. Below you can find a summary of my research.

For my defense, I need to print some copies of my tesis (250 pages of important research). These copies are mainly used to share the research results obtained during my PhD trajectory. Unfortunately, this does not come without a cost. Through this donation campaign I would greatly appreciate if I could finance half of these costs. If you donate, you will contribute to the spreading and promotion of knowledge about bone and tooth development in children.

Every donation is greatly appreciated. Thank you in advance for that and for your time.

Kind regards,

Olja

Summary:

This thesis investigated determinants of different maturational outcomes defined through skeletal and dental phenotypes. It was conducted in the Generation R Study, a prospective cohort of healthy children living in Rotterdam. Studies it included are comprised in four Chapters. Briefly, Chapter 2 focused on the ancestral effect on skeletal maturation and fracture risk in children. It also expanded to the effect of bone geometry and bone mineral density on pediatric fracture risk. Chapter 3 investigated determinants of two novel means in pediatric bone health assessment – namely bone health index and panoramic mandibular and mental index-. Further, Chapter 4 elucidated genetic architecture of healthy skeletal and dental maturation by means of genome-wide association study (meta-analysis) approach. Lastly, Chapter 5 focused on the relationship between skeletal and dental maturation as two distinct approaches when evaluating physiological age in developing children. Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 800,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.