Helène gaat naar India

Helène gaat naar India | Geld inzamelen
 
 
Helène in action for better education in India

In oktober ga ik ruim 2 weken samen met 23 enthousiaste collega's uit het onderwijs vrijwilligerswerk doen in India. 

In de Indiase staat Odisha is het van groot belang dat het onderwijs verbeterd wordt. Veel kinderen gaan namelijk vroegtijdig van school en beheersen hierdoor niet de kennis en vaardigheden om een betere toekomst op te bouwen. Slecht opgeleide en een te kort aan leraren, een lage opkomst van leerlingen en ongelijkheid tussen jongens en meisjes zorgen dat de kwaliteit van onderwijs niet goed is.

Edukans werkt vanaf 1 juli 2016 samen met 50 basisscholen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.
We kijken niet alleen naar het schoolgebouw en de materialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens en voor meisjes. Daarnaast wordt er ook aandacht gevestigd op seksuele voorlichting zodat de uitval door kindhuwelijken minder wordt.

Lesmateriaal, leraren, seksuele voorlichting
Op alle scholen wordt er gewerkt aan een goede leeromgeving voor de kinderen. Zo zullen ze worden voorzien van schone klaslokalen en toiletten en ondersteunen we de scholen met goed lesmateriaal. We leiden docenten op zodat zij op een effectieve manier les kunnen geven. Daarnaast zorgen we dat de docenten getraind worden in kinderpsychologie, seksuele voorlichting en life skills. Hierdoor kunnen lastige onderwerpen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen met leerlingen besproken worden.

Ook de schoolbesturen worden betrokken bij het verbeteren van het onderwijs. Zij zullen meer duidelijkheid krijgen over hun rol en verantwoordelijkheden. De schoolbesturen zullen er voor zorgen dat de ouders meer betrokken worden bij de ontwikkelingen en kunnen meedenken. Hierdoor krijgen de ouders beter inzicht in het belang van onderwijs. Door een betere samenwerking tussen de school en de gemeenschap zal het onderwijs verbeteren.

We kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen Indiase kinderen de kans hun talenten te ontplooien!

Uiteraard betaal ik mijn reis en verblijf zelf, maar ik vraag jullie om een bijdrage om leermiddelen te kopen voor zowel de kinderen als de leerkrachten. 

Doel

Beter onderwijs voor kinderen in India.

Hoe

Door te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project een kans?

3.000

Hoeveel leraren bereiken we met dit project?

300Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
15 donaties
€ 1.145,00

Deze actie is gesloten.