Global Exploration Indonesië

Global Exploration Indonesië | Geld inzamelen
 
 
Steun mij om een reis te maken naar Indonesië voor mijn wereldstage.

Beste mensen,

In de zomer van 2019 ga ik met de stichting Global Exploration (www.global-exploration.nl) naar Java, Indonesië. Dit is een wereldstage en daarbij ga ik mij ontwikkelen als wereldburger. 

Ik moet ook geld ophalen om de projecten op Java te financieren. In totaal moet ik €1800,- ophalen en dit geld wordt allemaal besteed op Java en daarbij moet u denken aan het opknappen van schoolgebouwen, het planten van bomen en meehelpen in een dierencentrum met onder andere oerang-oetans. Deze organisaties die hiervoor zorg dragen zijn onder andere de DeTara Foundation en het Wildlife Rescue Center.

DeTara Foundation is een non-profit organisatie, opgericht in 2010, met als doel; bewustwording creëren onder de lokale bevolking rondom thema's als de eigen gezondheid en de gezondheid van de leefomgeving. Zij zorgen voor duurzame dorpen waarin de jeugd een betere toekomst tegemoet gaat. Ieder jaar staat een ander specifiek doel centraal, zoals de constructie van wijklokalen of het organiseren van educatieve trainingen.

Het Wildlife Rescue Center (WRC), gelegen in Yogjakarta, is een organisatie die zich vooral bezighoudt met het beschermen en bevrijden van dieren die leven in gevangenschap. Hun doel is zoveel dieren, waar dit kan, weer uit te zetten in hun natuurlijke leefomgeving. Het geld van dit jaar zal dan ook gebruikt worden voor het onderwijzen van jongeren over natuur en omgeving.

Ik vraag u om een donatie om deel uit te kunnen maken van dit prachtige project dat mij helpt te ontwikkelen op internationaal gebied en dat ook de bevolking en de dieren van Java helpt. Dank u wel!

Salaam dari Thomas 🇮🇩 (Groeten van Thomas)Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
4 donaties
€ 25,00
Doel: € 900,00
2%

Deze actie is gesloten.