FREE MC

FREE MC | Geld inzamelen
 
 
FREE MC wil de distributie van medicinale cannabis aan Belgische patiënten regelen.

In België kunnen patiënten geen gebruik maken van medicinale cannabis (MC). Gezien de wetenschappelijke literatuur hieromtrent en de gereguleerde wijze waarop patiënten in andere landen, met goed resultaat, wel gebruik kunnen maken van MC is dit niet alleen zeer vreemd, het is schokkend.

Om deze evidente onrechtvaardigheid te counteren besloot ik een advocatenbureau (Van Steenbrugge Advocaten) onder de arm te nemen en de Belgische overheid ingebreke te stellen omdat: 'de onmogelijkheid om in België op legale wijze medicinale cannabis te kunnen verkrijgen op doktersvoorschrift een schending inhoudt van hun recht op bescherming van de gezondheid, van hun recht op gezondheidszorg, van het recht om een menswaardig bestaan te kunnen leiden met eerbieding van hun privéleven, en tenslotte ook van hun recht op leven'. 

Inmiddels verzond het advocatenbureu een aangetekend schrijven aan de Belgische minister van volksgezondheid om haar te melden wat onze eisen zijn. Hierna volgen ze:

Aan deze grond, -en mensenrechtenschendingen dient ogenblikkelijk een einde gemaakt te worden.
Huidig aangetekend schrijven dient dan ook als officiële ingebrekestelling om dringend het nodige te doen ter algemene legalisering van het gebruik van cannabis met het oog op medicinale doeleinden. Cliënten stellen meer bepaald de Belgische overheid in gebreke om onmiddellijk de distributie van medicinale cannabis mogelijk te maken. Dit is mogelijk via import vanuit Nederland, Canada of Israël en via verdeling ervan in Belgische apotheken. Middels tussenkomst van het RIZIV kan de Belgische Overheid er ook voor zorgen dat medicinale cannabis betaalbaar is. Cliënten stellen volgende bijgaande maatregelen voor:
i) Verbod op vervolging van patiënten met een voorschrift voor medicinale cannabis door politie en justitie;
ii) Toelating aan patiënten met een voorschrift voor medicinale cannabis om zelf cannabisplanten te telen eventueel via de hulp van een mantelzorger of van een “cannabis social club”;
iii) Opstellen van een lijst met indicaties waarvoor het gebruik van medicinale cannabis succesvol kan zijn en mag worden voorgeschreven (multiple sclerose, nausea en ongemakken tijdens chemotherapie en radiotherapie, gecombineerde therapie van AIDS, chronische pijnen, syndroom van Gilles de la Tourette, epilepsie, en
palliatieve behandelingen van kanker en AIDS);
iv) Aanpassing van het lessenpakket van de studenten geneeskunde;
v) Toelating aan de gewone huisarts om cannabis voor te schrijven zonder verplichting verbonden te zijn aan een hospitaal;
vi) Toelating aan de gewone huisarts om cannabis voor te schrijven voor andere indicaties indien de gebruikelijke therapie onvoldoende resultaat of te veel bijwerkingen geeft.

Uw gift dient om de advocatenkosten voor dit project te betalen. Patiënten en toekomstige patiënten die MC door het gerechtelijk tussenkomen kunnen gebruiken zijn u hiervoor zeer dankbaar!!

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
65 donaties
€ 2.904,00
Doel: € 15.000,00
19%

Deze actie is gesloten.