For the love of dueling banjo's!

For the love of dueling banjo's! | Geld inzamelen
 
 
To bring back the Barleycorn Bastards Banjo!

(...English below...)

April doet wat ie wil... Elmars banjo is gestolen uit een woning in Nijmegen centrum, waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag (21 op 22 april). Het gaat om een Deering Goodtime Special open back banjo met ingebouwd Kavanjo element en Railroad spikes (5e snaar capo) op de 7e 9e 10e en 12e fret.

We hebben rommelmarkten afgestruind, flyers uitgedeeld, ondernemers en buren in de omgeving om hulp gevraagd. We hebben gebeld naar tweedehands verkoopplekken en muziekwinkels en al het andere dat we konden bedenken om Elmar en zijn banjo te herenigen. Helaas heeft het niets opgeleverd.

Er is nog geen enkel spoor van de banjo… Niemand die ‘m heeft gehoord of gezien. Er is door niemand losgeld geëist en er is ook niemand met hangende pootjes en een sip gezicht, al sorry zeggend, binnen komen wandelen om de banjo terug te brengen.

We vragen nog een keer om jullie hulp…

Om weer een glimlach op Elmars gezicht te toveren, starten we een crowdfundactie. Voor 675 euro heeft hij een nieuwe banjo. Iets minder dan goed dan degene die hij had, maar goed genoeg om de fans weer te laten dansen.

Het minimale doneerbedrag is 5 euro. Wil je minder doneren dan kan dat! Je kunt dan met een paar vrienden geld bij elkaar leggen om zo een donatie te doen. Of kom naar een van onze shows om daar je donatie te doen terwijl danst.

 

ENGLISH VERSION

Our banjo player is real sad and so are we.. his banjo has been stolen this weekend. The banjo has been taken out of his house in the city centre of Nijmegen probably in the night between saturday and sunday (21st-22nd of april). Its a Deering Goodtime Special open back banjo with Kavanjo element and Railroad spikes (5th string capo) on the 7th 9th 10th and the 12th frett.

We scoured flea markets, distributed flyers, asked entrepreneurs and neighbors in the area for help. We called to second-hand sales and music stores and everything else we could think of to reunite Elmar and his banjo. Unfortunately, it did not deliver anything.

There is still no trace of the banjo ... No one who has heard or seen it. Nobody has demanded a ransom and no one with hanging paws and a sip face, saying sorry, come in to bring the banjo back.

We ask for your help again ...

To make a smile on Elmar's face again, we start a crowdfunding campaign. He has a new banjo for 675 euros. Something less than good than the one he had, but good enough to make the fans dance again.

The minimum donation amount is 5 euros. Do you want to donate less than that is possible! You can then put together a few friends to make a donation. Or come to one of our shows to make your donation while dancing.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
32 donaties
€ 600,00
Doel: € 675,00
88%

Deze actie is gesloten.