Geld inzamelen | Een laatste keer op reis met onze papa, onze opa!
 

Een laatste keer op reis met onze papa, onze opa!

Een laatste keer op reis met onze papa, onze opa! One last time on vacation with dad!

Lieve mensen! Graag HULP bij het waarmaken van een laatste droomreis met het hele gezin.

Helaas is onze lieve zorgzame vader, onze opa en schoonvader ernstig ziek (onze vader zit in de ontkenningsfase en wil geen verdere onderzoeken meer) waardoor wij in het duister tasten hoe lang wij nog mooie herinneringen kunnen maken met hem.

Hierdoor is de periode om te sparen erg onzeker dat wij op deze manier jullie hulp inroepen?

Wij hopen dat de donateurs die uit onze familie/vrienden kring komen dit als een verrassing kunnen houden voor onze lieve papa/opa!

De reis die wij hem erg graag willen schenken, is het vliegen naar een prachtig eiland. Wij willen de kans met beiden handen aangrijpen om te zien of wij met al jullie hulp deze ene speciale droomreis werkelijkheid kunnen laten worden.

Ik wil bij deze als eerste de organisatoren van www.doneeractie.nl website nu al erg danken voor dit platform, voor deze kans! En een kans hoe klein hij misschien ook lijkt te zijn, die kans hebben we nu gepakt door de hulp in te schakelen via dit platform!

Ik hoop dat ik jullie via deze weg mag verzoeken om een bijdrage te doen in de hoop dat wij het bedrag voor 30-06-2017 bij elkaar gespaart hebben en zo onze vader/ opa kunnen verrassen met deze fantastische laatste droomreis.

Mede namens mijn zusje en zijn kleinkinderen dank voor dit mooie gebaar!

Lieve groet, Natasja

Englisch:

One last time traveling with our father, our grandfather!

 

Lovely people! HELP us with the realization of a dream last trip with the whole family.

 

Sadly our sweet caring father, our grandfather is seriously ill (our father is in denial and do not want to further investigate more) which we grope in the dark how long we can still make beautiful memories with him.

 

This makes us nervous to get the budget for this trip in time so we seek your help?

 

We hope to keep this as a surprise for our dear dad / grandad!

 

The journey that we want to give him very much, it's flying to a beautiful island. We want to seize the opportunity with both hands to see if we can let it be this one special dream trip a reality with all your help.

 

I want first to thank the off  organizers www.doneeractie.nl website, for this opportunity! And a chance no matter how small it may seem to be, that opportunity we have now caught by engaging the assistance through this platform!

 

I hope I may ask in this way to make a contribution in the hope that we have the amount 30-06-2017 spared together and so we can surprise our dad / grandfather with this fantastic dream last trip.

 

On behalf of my sister and grandchildren thanks for this nice gesture!

 

Kind regards, Natasha

 

 

1 donatie
€ 75,00
Doel: € 25.000,00
0% / 3 dagen te gaan