Een herhaling van een Lutetium injectie

Een herhaling van een Lutetium injectie | Geld inzamelen
 
 
Ik ben uitgenodigd mee te doen aan een experimenteel medicijn tegen prostaatkanker.

Ik was eigenlijk niet meer behandelbaar met bekende medicijnen tegen prostaatkanker. Het laatste medicijn was kort daarvoor plotseling uitgewerkt. Als je dan uitgenodigd mee te doen aan de proefneming met een nieuw medicijn om wel weer tegen die kanker te werken, klinkt dat als muziek en zeg je natuurlijk ja. Dat vond allemaal plaats eind 2018 en begin 2019. Dus nu 16 maanden later bleek het fantastisch te werken. Ik had bij die meting een PSA waarde van 3. Is een waarde van een gezonde kerel van 30 jaar. Wat wil je dan nog meer? Maar dan 3 maanden later, begint die waarde weer te stijgen. Een nieuwe injectie in mijn ziekenhuis is onmogelijk. Afspraak met Novartis, de leverancier. Dan moet ik naar Duitsland, die dat ook kan injecteren. Maar dat moet ik dan zelf betalen. Minimaal 3 x een injectie, van € 7000 en dat heb ik niet. Vandaar dus deze aktie

 

Gerard Kissing
18-10-2020

In fact, I was no longer treatable with known drugs against prostate cancer. The last medicine had suddenly worn off shortly before. When you are invited to take part in a trial with a new drug to work against this cancer again, it sounds like music and you say yes of course. This all took place at the end of 2018 and the beginning of 2019. So now, 16 months later, it turned out to work fantastic. At that measurement I had a PSA value of 3. Is a value of a healthy 30 year old guy.  So what more do you want? But then 3 months later, that value starts to rise again. A new injection in my hospital is impossible. Appointment with Novartis, the supplier. Then I must go to Germany, who can also inject it. But then I must pay for it myself. At least 3 injections, of € 7000 and I don't have that. Hense this action


0 donaties
€ 0,00

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.