Een gebaar van dank voor alle gastarbeiders

Een gebaar van dank voor alle gastarbeiders | Geld inzamelen
 
 

Een gebaar van dank voor alle gastarbeiders

Beste mensen,

Als kind van gastarbeider was al jaren mijn wens om een mooie monument te laten plaatsen in Leerdam ter ere van alle gastarbeiders. 

Hun aandeel in de welvaart van ons land en Leerdam dreigt helaas een generatie later te verdwijnen uit het collectief geheugen. 

De meeste gastarbeiders die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland zijn gekomen zijn nu senior plus. Een groep mensen die letterlijk aan het uitsterven is. 

Daarom wil ik samen met Ben Boon een mooi monument laten plaatsen in het nieuwe Stadspark van Leerdam om zo ons geheugen op te frissen en de mensen te laten herinneren dat alle gastarbeiders de schouders onder onze economische groei hebben gezet voor een groot en beter Nederland. 

Om al deze Leerdammers te bedanken voor hun bijdrage aan de stad en zijn industrie, komt er een monument in het nieuwe Stadspark ergens in April. 

Een zuil in de vorm van de stadsgrens van de oude stadskern, uitgevoerd in een diversiteit aan kleuren. Deze kleuren staan symbool voor alle diverse bevolkingsgroepen die in de stad Leerdam zijn komen wonen.  

De zuil is uitgevoerd in glas, daar veel mensen speciaal voor de glasfabriek naar Nederland zijn gekomen.

De stenen waaruit de zuil “herrijst” staan symbool voor de fabriek maar vooral ook voor het (blijven) bouwen aan een leefbare samenleving voor iedereen.

 

Korte historie:

Een gebaar van dank voor alle gastarbeiders

Leerdam heeft het hoogste percentage moslims van ons land. Ruim 19 procent van de bevolking heeft een islamitische achtergrond.

Dat heeft te maken met de glasfabriek Royal Leerdam Crystal waarvoor in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw gastarbeiders werden geworven uit Turkije en Marokko. Er zijn sindsdien ook vluchtelingen uit Irak en Syrie  en andere Arabische landen gekomen die een huis kregen in Leerdam.

Voorbij waar nu de huidige glasfabriek staat, ontstond in 1765 de eerste flessenblazerij. De stad Leerdam was toen 358 jaar oud en bestond enkel nog uit het oude centrum.

Via de Linge werden de grondstoffen voor de zwarthut  (zo werd de flessenblazerij genoemd) aangevoerd. In 1853 volgde de (withut) waar witte flessen werden geblazen en in 1862 volgde een derde.

In 1891 werden de drie glasblazerijen omgedoopt tot de NV Glasfabriek Leerdam. Vervolgens werden deze in 1938 opgenomen in NV Verenigde Glasfabrieken Schiedam en in 1953 kreeg het bedrijf het predicaat Koninklijk.

Het tekort aan personeel bleef bestaan, en dus werden er in de jaren zestig 1200 gastarbeiders uit onder andere Turkije naar Leerdam gehaald. Zij verbleven in eerste instantie in grote loodsen, die gesitueerd waren op de achterzijde van het fabrieksterrein, grenzend aan de Tiendweg, de Molukse wijk.

Om al deze Leerdammers te bedanken voor hun bijdrage aan de stad en zijn industrie, komt er een monument is het nieuwe Stadspark.

Een zuil in de vorm van de stadsgrens van de oude stadskern, uitgevoerd in een diversiteit aan kleuren.

Deze kleuren staan symbool voor alle diverse bevolkingsgroepen die in de stad Leerdam zijn komen wonen.

De zuil is uitgevoerd in glas, daar veel mensen speciaal voor de glasfabriek naar Nederland zijn gekomen.

De stenen waaruit de zuil herrijst staan symbool voor de fabriek maar vooral ook voor het (blijven) bouwen aan een leefbare samenleving voor iedereen.

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
69 donaties
€ 4.645,00