Duurzame diervriendelijke toekomst | Geld inzamelen
 
 

Duurzame diervriendelijke toekomst

Crowdfunding goed doel Duurzame diervriendelijke toekomst

In het komende coalitieakkoord zullen ambities op het vlak van duurzaamheid geformuleerd dienen te worden. Voor een goede bijdrage aan de mondiale, landelijke en lokale doelstellingen zijn stevige ambities nodig, waarbij we als gemeente sterk afhankelijk zijn van inwoners en bedrijven. We kunnen de verantwoordelijkheid voor een duurzame crowdfunding goed doel donatie samenleving niet buiten onze gemeentegrenzen neerleggen en zullen ook lokaal onze bijdrage dienen te leveren. Juist omdat we zo trots zijn op onze mooie groene gemeente en dat ook voor volgende generaties willen behouden!

Losser heeft een mooi groen buitengebied met het unieke riviertje de Dinkel, veel verbonden natuurgebieden en
ook de kernen zijn groener goed doel geworden door onder meer buurtmoestuinen, natuurlijke speelplekken, daktuinen en groene gevels. De groene donatie omgeving draagt bij aan geld inzamelen zuivere lucht, verbetering van het klimaat en de kwaliteit van de openbare ruimte. De vele fietsers en wandelaars krijgen ruim baan.

In Losser produceren geld inzamelen onze bedrijven duurzaam en maatschappelijk verantwoord; dat wil zeggen dat deze energiezuinig en met volledig hernieuwbare crowdfunding energie producten maken zonder toxische materialen en met grondstoffen die op mens- en diervriendelijke wijze zijn gewonnen. Ook in de bouw worden hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen gebruikt. Het bedrijfsleven biedt werkgelegenheid aan een ieder die wil werken.

Een duurzaam Losser is alleen haalbaar als alle partijen daar hun steentje aan willen bijdragen. Het is belangrijk dat mensen en partijen die enthousiast zijn het voortouw nemen, en een stimulans zijn voor anderen om ook aan de slag te gaan met duurzaamheid. Om te komen tot een duurzaam crowdfunding Losser is de start de gemeente in 2018 een proces om de samenleving te betrekken bij duurzaamheid. Dit gaat plaatsvinden via de bestaande overlegstructuren zoals de dorpsraden, ondernemersverenigingen, wooncoaches van Losser, het verenigingsleven enz.

Het creëren en versterken van voldoende robuuste crowdfunding goed doel en gevarieerde groengebieden is noodzakelijk om de gemeente Losser leefbaar en klimaatbestendig te houden. Groen staat niet alleen voor gezond en genieten, maar levert ons ook voedsel, crowdfunding verkoeling en recreatieve mogelijkheden op. Ook voor biodiversiteit is variatie belangrijk. Alleen bij voldoende variatie blijft de natuur in evenwicht.

Het groen in Losser kunnen we versterken door de kansen die zich voordoen te benutten en te stimuleren. Met name het groen in de dorpskernen kan een groene impuls gebruiken. Ook liggen er kansen om rondom Losser natuurgebieden met elkaar te gaan verbinden, zoals de oorspronkelijke natte heide gebieden bij Beuningerachterveld worden waar mogelijk in kader van Natura2000 met elkaar verbonden. Check ook onze pagina op Whydonate.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

0 donaties
€ 0,00
Doel: € 4.500,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.