Dunya Zorggroep | Geld inzamelen
 
 

Dunya Zorggroep

Voorkom sluiting deuren Dunya Zorggroep

Beste mensen,

Met deze doneeractie vragen wij uw aandacht voor onze ouderen, die zonder uw hulp niet langer bij het woonzorgcentrum van Dunya Zorggroep kunnen blijven wonen.

Voorkom dat onze ouderen op straat komen te staan.
Het woonzorgcentrum, Dunya Zorggroep, richt zich op zorgbehoevende ouderen met een interculturele achtergrond. Het gaat vooral om ouderen met specifieke woonwensen, zoals halal voedsel en communicatie in de eigen moedertaal. De bewoners van Dunya Zorggroep zijn zeer gelukkig met de zorg en aandacht die zij daar krijgen. Het woonzorgcentrum is kleinschalig opgezet. De bewoners hebben mooie kamers met voldoende privacy en de zorgverleners bevinden zich dicht bij de bewoners. Verder beschikt het woonzorgcentrum over een gezellige huiskamer en een grote eettafel waar onze ouderen zich echt thuisvoelen. Maar helaas, door een geschil met zorgkantoor Menzis komen onze ouderenzeer spoedig op straat te staan.

Menzis weigert verleende zorg van 2018 en 2019 te vergoeden.
In het woonzorgcentrum, met een vestiging in Arnhem en een vestiging in Elst, wonen zeker 26 ouderen. Een groot deel van deze ouderen valt onder zorgkantoor Menzis. Een langlopend conflict met Menzis, over het niet vergoeden van de in 2018 en 2019 geleverde zorg, zorgt ervoor dat Dunya Zorggroep de bewoners niet meer de zorg en aandacht kan geven die zij zo enorm hard nodig hebben. Vergeet niet, het gaat hier om de meest kwetsbare ouderen. Een aantal van hen bevindt zich in de laatste fase van het leven. Het is werkelijk onmenselijk dat Menzis deze mensen aan hun lot overlaat en zelfs wil opzadelen met een gedwongen verhuizing. Dit doet ons en onze ouderenontzettend veel verdriet. Alle bewoners van het woonzorgcentrumzijn het er namelijk unaniem over eens; zij willen het liefst bijhetDunya Zorggroep blijven wonen.

Zorgkantoor Menzis geeft regelmatig aan dat zij twijfelt over de kwaliteit van de zorg. In 2018 had Menzisdaarom een registratie, vermoeden van fraude, op naam van Dunya Zorggroepgezet. Na enige discussie heeft Menzis deze registratie in 2018 weer verwijderd. Echter, het kwaad was toen al geschied. Een ander zorgkantoor heeft de registratie namelijk nieuw leven ingeblazen door te verwijzen naar de eerdere registratie van Menzis, terwijl de registratie van Menzis alweer was verwijderd. Kortom, het is voor een klein woonzorgcentrum bijna onmogelijk om tegen deze machtige zorgkantoren op te boksen. De redelijkheid, billijkheid, proportionaliteit en vooral menselijkheid zijn door Menzis totaal uit het oog verloren.

Steun onze ouderen in afwachting van een uitspraak van de rechter.
Al ruim een jaar levert Dunya Zorggroepgpedezorg vanuit het hart, zonder daarvoor een gepaste vergoeding te krijgen. Zelfs als het woonzorgcentrum zorg levert zonder daarvoor een vergoeding te krijgen, wordt er door Menzis met het vingertje naar haar gewezen. Meerdere gesprekken en briefwisselingen tussenhet woonzorgcentrum enMenzis hebben tot op heden nergens toe geleid. Menzis blijftnamelijkweigeren om de zorg van een groot deel van onze ouderen te vergoeden. Ook een gedeeltelijke vergoeding, terwijl het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg wordt afgewacht, is voor Menzis geen optie. Hierdoor kan Dunya Zorggroep zich niet verdedigen tegen deze grote zorgkantoren. Het woonzorgcentrum voelt zich nu genoodzaakt om een kort geding te starten.

Om aan de wens van onze ouderen tegemoet te komen, zijn wij deze doneeractie gestart. U kunt het woonzorgcentrum en onze ouderen helpen door een financiële bijdrage te leveren. Alleen met uw hulp hopen wij dat onze ouderenvoorlopig bij Dunya Zorggroep kunnen blijven wonen terwijl we de uitspraak van de rechter afwachten.

Ook willen wij benadrukken dat het aanbod van interculturele zorg in onze regio erg belangrijk is, omdat deze momenteel erg schaars is. Als het ons gezamenlijk lukt om dit woonzorgcentrum te behouden, dan kan uw hulp wellicht worden beschouwd als een doorlopende liefdadigheid (SadaqaJariya). Het is namelijk mogelijk dat de zorg voor ouderen ook na onze dood nog steeds door dit woonzorgcentrum wordt voortgezet.

Doneer voor onze toekomst. Namens onszelf en onze ouderen willen wij u vanuit het diepste van ons hart bedanken voor jullie hulp.

Wij vragen u tot slot om dit bericht met zoveel mogelijk mensen te delen.

PS. Bent u in staat om op een andere manier een bijdrage te leveren dan kunt u dat eventueel ook aan het woonzorgcentrum laten weten.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

19 donaties
€ 2.265,00